Get Adobe Flash player

การสร้างนิสัยแห่งความสุข โดย Super Pat

Font Size:

เคยเขียนบทความเกี่ยวกับความสุขคืออะไรไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ อารมณ์ยังค้างคากับการหาความสุขใส่ตัวไม่หาย
ฉบับนี้จึงชวนคุยกันถึงเรื่อง"การสร้างนิสัยแห่งความสุข" สิ่งใกล้ตัวที่สำคัญมากที่สุดสำหรับเรา
แต่เรามักไม่ค่อยให้ความสำคัญในการรักษากันสักเท่าไร ได้แต่วิ่งตามหา ต้องการไขว่คว้าทั้งๆที่อยู่กับตัวเอง
ความสุขเป็นสิ่งวิเศษสุดสำหรับทุกๆชีวิตในโลกนี้ จะมีสักกี่คนที่รู้ว่า สุขหรือทุกข์นั้นอยู่ที่ใจของเราเอง
และะป็นสิ่งที่เราเลือกได้
แม้กระทั่งมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดแนะนำ
การมีความสุขนั้นเกิดจากตนเอง ไม่ใช่มาจากผู้อื่น ฉะนั้นต้องเรื่มต้นที่ตัวเองก่อน
1 สำนึกบุญคุณคนที่ดีกับเรา.. 2 เลือกเพื่อนอย่างชาญฉลาด.. 3 ให้ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น..
4 หมั่นเรียนรู้.. 5 แก้ปัญหาได้.. 6 ทำในสิ่งที่คุณรัก.. 7 อยู่กับปัจจุบัน.. 8 หัวเราะบ่อยๆ.. 9 ฝึกการให้อภัย..
10 กล่าวคำขอบคุณเสมอ.. 11 สร้างความสัมพันธ์ลึกล้ำ..13 ทำสมาทธิ.. 14 ตั้งมั่นในสิ่ง

ที่กำลังทำ..

 

15 มองโลกในแง่ดี.. 16 รักอย่างไม่มีเงื่อนไข.. 17 อย่ายอมแพ้.. 18 ทำดีที่สุดอย่ายึดติด.. 19 ดูแลตัวเอง..
20 ตอบแทนสังคม

สิ่งต่างๆที่กล่าวถึงนั้นเป็นสิ่งที่เราพบเจออยู่ทุกวัน คุณเข้าข่ายมากน้อยแค่ไหน จะเป็นตัวเทียบถึงความสุขของคุณ
ต้องขอบอกว่า สำหรับดิฉันใน 20 ข้อนั้นเกือบทุกข้อที่ดิฉันได้ปฎิบัติเป็นประจำ นับได้ว่า
พบหนทางแห่งการทำให้ตัวเองมีความสุข จึงไม่เก็บเอาไว้คนเดียว ขอนำบทความนี้มาเผยแพร่ให้
คุณๆมีความสุขไปด้วย

ขอส่งภาพแห่งความสุขต่างวาระมาให้มีความสุขไปด้วยกัน...