Get Adobe Flash player

ล่องเรือสำราญชมมหัศจรรย์ช่องแคบ ปานามากับ Super Pat โดย Super Pat

Font Size:

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2017 ที่ผ่านมาดิฉันได้รวบรวมแฟนคลับกลุ่มหนึ่งประมาณ 30 คน(ที่จริงควรจะมีอีก 60 คนแต่เรือเต็มเสียก่อน) ที่สนใจจะไปท่องเที่ยวชมช่องแคบปานามาโดยล่องเรือสำราญ Norwegian Jewel เป็นเวลา 14 วัน

ขึ้นเรือที่ท่าเรือที่ World Cruise Center เมือง San Pedro โอมายก๊อด..คุณแฟนคลับขา ช่างเป็นสิ่งมหัศจรรย์สมกับที่ได้รับการยกย่องให้เป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยใหม่ พวกเรามีความประทับใจและมีความสุขสนุกสนานกันตลอดทริป โดยไม่ลืมแวะเที่ยวชมเมืองไมอามี่กันอีก 2 วันด้วยความสุขเต็มๆ ดิฉันจะนำท่านมารู้จักประวัติความเป็นมาของช่องแคบปานามากันพอสังเขปเพื่อเป็นอาหารสมอง

คลองปานามา (Panama Canal) ถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ได้ชื่อว่าเป็นวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดและยากลำบากที่สุดที่เคยสร้างมา ใช้เวลาสร้างกว่า 34 ปี มีผู้เสียชีวิตรวมโดยประมาณกว่า  27,500 คน แลกกับการควบคุมธรรมชาติเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเดินเรือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรแอตแลนติก ปัจจุบันคลองปานามามีเรือผ่านมากกว่า 13,000 ลำต่อปี หรือคิดเฉลี่ยเป็นโดยประมาณ 37 ลำต่อวัน จำนวนสินค้าที่ผ่านช่องแคบกว่า 187,820,000 ตันต่อปี

คลองปานามามีความยาวรวมกว่า 80 กิโลเมตร ส่วนที่แคบที่สุดกว้างเพียง 91 เมตร ส่วนที่กว้างที่สุดกว้าง 200 เมตร (ไม่รวมช่วงประตูกั้นน้ำ) มีจุดที่ลึกที่สุดแค่ 12.5 เมตร เป็นคลองที่ช่วยย่นระยะเวลาอ้อมช่องแคบเดรกทางใต้สุดของทวีปอเมริกาใต้ ซึ่งคิดเป็นระยะทางมากกว่า 3000 กิโลเมตร การก่อสร้างริเริ่มโดยวิศวกรชาวฝรั่งเศสผู้สร้างคลองสุเอซ แฟร์ดีน็อง เดอ แลแซ็ปส์ (Ferdinand Marie, Vicomte de Lesseps) แต่ด้วยปัญหาความยากในการก่อสร้างและไข้มาลาเรีย ทำให้การสร้างคลองปานามาของเขาประสบความล้มเหลว แต่นั้นก็ถือว่าเขาได้างแนวคิดและหลักวิชาการทางด้านวิศวกรรม จนทำให้ผู้ที่มารับช่วงต่ออย่างประเทศอเมริกาได้ใช้แนวคิดนั้นจนสร้างคลองปานามาสำเร็จ และในปัจจุบันมีการริเริ่มขยับขยายขนาดของคลองปานามาขึ้น โดยโครงการนี้จะใช้งบประมาณกว่า 5,250 ล้านดอลล่าร์ เริ่มทำการขยายในปี 2007 มีแผนที่จะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2014 นี้ ซึ่งการขยับขยายครั้งนี้มีการคาดการว่าจะทำให้คลองปานามา สามารถรับเรือที่ผ่านคลองได้มากกว่าสองเท่าของปัจจุบันเลยทีเดียว

โครงสร้างของคลองปานามา

เนื่องด้วยทะเลสาบกาตูน (ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้น) ซึ่งอยู่ตรงกลางของคลองนั้นมีความสูงมากกว่าระดับน้ำทะเลถึง 26 เมตร ทำให้คลองปานามาต้องมีประตูกั้นน้ำ (Lock) เพื่อใช้ในปรับระดับน้ำถึงระดับที่เรือสามารถผ่านในจุดนั้นๆได้ โดยคลองปานามามีคลองที่มนุษย์สร้างขึ้น 3 จุด ซึ่งแต่ละจุดก็จะมีประตูกั้นน้ำนั้น

ลำดับขึ้นตอนในการผ่านคลองปานามา มีดังนี้

ฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ทะเลแคริบเบียน⇔ ประตูกั้นน้ำกาตูน ประตูกั้นน้ำกาตูนนั้นแบ่งเป็น 3 ส่วน เมื่อเรือเข้ามาในประตูน้ำแล้ว ประตูกั้นน้ำจะทำการปิดและปรับระดับน้ำโดยใช้หลักการแรงดันน้ำจากระดับน้ำที่สูงกว่ายกระดับเรือผ่านประตูน้ำทั้ง 3 ระดับ เมื่อถึงจุดนี้เรือจะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล26 เมตร

ประตูกั้นน้ำกาตูน ⇔ ทะเลสาบกาตูน

ทะเลสาบกาตูนคือ ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์สร้างขึ้น ครอบคลุมพื้นที่กว่า 418.25 ตารางกิโลเมตร มีจุดประสงค์ในการเชื่อมแม่น้ำตามธรรมชาติ และยังใช้ในการจัดการน้ำเพื่อใช้การยกระดับเรือ โดยจะมีเขื่อนกาตูนทำหน้าที่กักเก็บน้ำไว้ใช้บริหารระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดียวกันเสมอ

ทะเลสาบกาตูน ⇔ ช่องเขาเกลลาร์ด

ช่องเขาเกลลาร์ดเป็นช่องเขาที่แยกทวีปอเมริกาออกเป็น 2 ส่วน และนี้ก็เป็นฝีมือมนุษย์อีกเช่นเคย มีความยากกว่า 12.6 กิโลเมตร ลึกกว่า 82.3 เมตร จุดนี้ถือเป็นจุดที่มีความยากมากจุดหนึ่งของโครงการคลองปานามา และเป็นจุดที่มีผู้เสียชีวิตมากมายด้วย ปัจจุบันจุดนี้ก็เป็นจุดที่มีการขยับขยายอยู่เรื่อย เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ

ช่องเขาเกลลาร์ด ⇔ ประตูกั้นน้ำเปโดรมีเกล

ประตูเปโดรมีเกล ซึ่งมีความยาว 1.4 กิโลเมตร  เป็นจุดที่มีการยกระดับน้ำขึ้นลง 9.5 เมตร

ประตูกั้นน้ำเปโดรมีเกล ⇔ ทะเลสาบราโฟลเรส

ทะเลสาบราโฟลเรสเป็นทะเลสาบเล็กๆที่อยู่ระหว่างประตูเปโดรมีเกล และประตูกั้นน้ำราโฟลเรส มีความยาว 2 กิโลเมตร

ทะเลสาบราโฟลเรส ⇔ ประตูกั้นน้ำราโฟลเรส

ประตูกั้นน้ำราโฟลเรสนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน เป็นจุดที่มีการยกระดับน้ำขึ้นลง 16.5 เมตร เมื่อผ่านจุดนี้ไปก็จะออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก รวมระยะเวลาในการผ่านคลองปานามา (นับรวมเวลารอการเข้าคลอง) หนึ่งวันโดยประมาณ(ขึ้นอยู่กับขนาดเรือ และช่วงเวลาผ่านคลองที่ขอเจตน์จำนงไว้) ขอบคุณข้อมูลจาก Pantip.com

ขณะล่องเรือเพื่อผ่านช่อแคบปานามา ทางเรือสำราญ Norwegian จะมีการถ่ายทอดประวัติทางโทรทัศนื และทางกระจายเสียงให้ผู้โดยสารได้รับทราบเรื่องราวตลอดวัน ประทับใจและน่าสนใจมาก

มีหลายคนที่พลาดการไปท่องช่องแคบปานามากับดิฉันในปีนี้ ได้จองการไปล่องเรือสำราญเพื่อชมความมหัศจรรย์ของช่องแคบปานามากับดิฉันในปี 2018 นี้กว่า 20 คน แล้ว ท่านใดสนใจลงชื่อจองไว้ก่อนที่ (323)702-0788