Get Adobe Flash player

สุรา เมรัย มัชชะ โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

สุรา แปลว่า กล้าหาญ แต่ในศีลหมายถึงของหมัก กลั่นเป็นน้ำเมามี 5 ชนิด ได้แก่

    1.         ปิฏฐสุรา  สุราทำด้วยแป้ง

    2.         ปูวสุรา  สุราทำด้วยขนม

    3.         อทนสุรา  สุราทำด้วยข้าวสุก

    4.         กิณณะปกะขิตตา  สุราที่หมักเชื้อ

    5.         สัมภาระสังยุตตา  สุราที่ปรุงด้วยเครื่องเทศต่างๆ

 เมรัย  คือเครื่้องดองมี 5 ชนิด ได้แก่

    1.         ปุปผาสโว  น้ำดองดอกไม้

    2.         ผลาสโว  น้ำดองผลไม้

    3.         มธวาสโว  น้ำดองน้ำผึ้ง หรือน้ำดองน้ำหวาน 

    4.         คุฬาสโว  น้ำดองน้ำอ้อย

    5.         สัมภาระสังยุตโต  น้ำดองที่ปรุงด้วยเครื่องเทศต่างๆ

มัชชะ  คือสิ่งที่นำมาเสพเล่นๆ ไม่ได้เพื่อแก้หิว หรือ กระหาย ทั้งเป็นสิ่งที่ไม่มีความจำเป็นต่อร่างกายเหมือนอาหาร หรือยารักษาโรค แต่เมื่อเสพบ่อย ๆ ก็ติดเป็นนิสัย จะเลิกเสียก็ได้ แต่ไม่เลิกเลยติดเป็นอุปนิสัย คือ เลิกยาก ได้แก่

บุหรี่ แค่ดูดและสูดควันที่เป็นการเผาไหม้ของนิโคติน เข้าหลอดลมเข้าสู่ปอด เมื่อติดแล้วคนสูบจะบอกว่า สดชื่น ทำให้สมองโล่งไม่ง่วงนอน  ความจริงนิโคติน กลับเป็นตัวทำลายหลอดเสียง หลอดลม โดยเฉพาะทำลายปอดเป็นที่สุด ทำให้หัวใจมีพลังในการสูบฉีดโลหิตน้อยลง และเป็นต้นเหตุให้เกิดความเสื่อมในสมรรถภาพทางเพศอย่างถาวร กระดาษขาวที่ห่อตัวบุหรี่ เมื่อถูกเผาใหม่จะกลายเป็นคาร์บอนพิษ ผสมกับนิโคตินเข้าทำลายร่างกายดังกล่าวแล้ว จะเป็นต้นเหตุให้ป่วยเป็นโรคปอด ถุงลมโป่งพอง และมะเร็งในที่สุด

คนโด่งดังในประเทศที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคถุงลมโป่งพอง ได้แก่ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช  คุณสวง ทรัพย์สำรวย (ล้อต๊อก) คุณสมชาย อาสนจินดา (ส. อาสนจินดา) ฯลฯ ทั้งๆ ที่มีเงินที่รักษาอย่างเหลือเฟือ ก็ยิ้อไม่ได้

ชา กาแฟ  อ้างว่าป้องกันมะเร็งได้ แต่ไปสะสมในกระเพราะและตับ นานเข้าก็กลายเป็นโรคเรื้อรังได้

น้ำดื่มชูกำลัง  ซึ่งมาจากน้ำตาลกลูโกสเป็นหลัก ช่วยให้สดชื่น แต่ถ้าดื่มจนติดจะเพิ่มน้ำตาลในเลือดและทำให้เซ็กส์ลดลง

น้ำขวด เช่น โค๊ก เป๊บซี่  เพิ่มน้ำตาลในเลือดและจะอ้วนเป็นหมูตอนได้ง่ายที่สุด

หมากพลู  คนติดจะแก้ตัวว่า ช่วยดับกลิ่นป่าก และทำให้เหงือกไม่มีโรคทำให้ฟันแข็งแรง แต่ส่วนที่ทำให้เกิดโรคในปาก หลอดลม กระเพาะลำใส้ กลับไม่พูดถึง

เมื่อผมเป็นเด็ก (หกสิบปีเศษมาแล้ว) ผมเห็นชานหมากเกลื่อนในบริเวณวัด ถนนหนทาง ดูแล้วสกปรกมาก แม้แต่ในกรุงเทพฯ ก็ตาม เพียงแต่ใน กทม. มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดเป็นประจำ ก็ลดความสกปรกลงได้

เรื่องการกินหมากนี้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรี เจ้าของนโยบาย “ชาตินิยม” มีความรังเกียจมากจนถึงกับมีคำสั่งให้เลิกการกินหมาก และสั่งทำลาย หมาก พลู ทั่วประเทศ มาแล้ว แต่ในที่สุดก็ได้แพ้มติเรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎร ต่อครูฉ่ำ จำรัสเนตร ส.ส. นครศรีธรรมราช  อันเป็นกรณีที่โด่งดังมาก

    คำว่า "สุราเมระยะมัชชะ" ก็ได้อธิบายมาแล้ว แต่พวกนักเลงสุราบานกลับแปลว่า “ดิ่มสุราพอประมาณเป็นระยะๆ” เขาพูด้วยความคะนองด้วยความเมา แต่ความนี้ได้กระจายไปเร็วมาก

จะสรุปความหมายในคำต่อไปบ้าง

    "ปะมาทัฏฐานา" อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

    "เวระมะณี" ว่าจะงดเว้น

    "สิกขาปะทัง" สิกขาบทนี้ หมายถึงเฉพาะข้อนี้

    "สะมาทิยามิ" คือ สมาทาน การรับปาก รับสัจจะ

    รวมความเป็น "สุราเมระยะมัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ" คือ "ข้าพเจ้าขอรับปากตามสิกขาบทข้อนี้ว่า จะเว้นการดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

รวมความแล้ว เมื่อท่านออกเสียงสมาทานรับสิกขาบทนี้แล้ว ด้วยเกียรติแห่งความเป็นมนุษย์ และอุบาสก อุบาสิกา ของสมเด็จพระสัมมาสัมทุทธเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน แล้ว พึงปฏิบัติกันถ้วนหน้าเถิด ความสุขสวัดิ์ พิพัฒนมงคล จะสมบูรณ์พูนผล ก็จะพึงมีแก่ทุกท่าน เทอญ