Get Adobe Flash player

น้ำใจน้องนาง โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

 

คำร้อง  ไพบูลย์ บุตรขัน, ทำนอง, ร้อยแก้ว รักไทย        

นักร้องต้นฉบับ : ชาญ   เย็นแข, นักร้องคนที่สองคือ ปรีชา บุณยเกียรติ

 

ค่ำแล้วตะวันลับทิวไม้ไป

ฝากแสงเรื่อเรืองวิไล ชวนให้เหม่อไปฝันใฝ่ครวญ

ทุ่งว้างเปลี่ยวใจมิวายรัญจวน

ก่อนนี้พี่เคยมีนวลนางทุ่งเจ้าชวนเริงรื่นใจ

 

โอ้โฉมเอยแม่นางน้องไปทางใด

พี่คอยหมายได้ชื่นใจ นัดไว้ให้หลงมาเฝ้าคอย

แว่วเสียงใบไผ่ครางเผลอฟังใจลอย

เสียงขลุ่ยโหยละห้อยเหมือนพลอยซ้ำพี่ให้ตรม

 

มืดแล้วบ้านนาไต้ไฟเรืองราง

อกเอ๋ยพี่เคยเคียงนาง ใยเจ้าจืดจางร้างห่างชม

อ้างว้างแว่วฟังเสียงดังลอยลม

หริ่งเร้ากรีดเสียงระงม ยิ่งเพิ่มอารมณ์ครวญคร่ำไป

 

เที่ยวหานางทั่วแดนพี่เคยชื่นใจ

น้องเอยน้องพี่อยู่ไหน นัดไว้ใยหนอจึงไม่มา

เฝ้าหลงมองกังหันวิดน้ำเข้านา

หวนจิตคิดเกรงว่า น้ำใจน้องข้าเปลี่ยนไป...

 

หมายเหตุ  บรรยากาศในเมืองไทยนับวันจะเปลี่ยนแปลงจนไม่มีเค้าเดิมเหลืออยู่ในบางมิติ เช่น ทุ่งนาที่สวยงามสล้างสุดตาในอดีต บางท้องที่ไม่มีเหลือแล้ว กลายสภาพไปเป็นสวนยางพารา สวนผลไม้ และเป็นรีสอร์ต

สภาพชนบทที่มีชาวทุ่งเป็นภาพนำ มีสาวทุ่งที่แสนจะสุภาพ และแสนซื่อ ก็จะหมดไปนึกภาพย้อนหลังกันไม่ออก จึงใคร่ที่จะนำบทเพลงนี้มากล่อมขวัญ ให้นึกถึงภาพความหวาน แห่งความรักของชายไทยในอดีตที่ผูกพันกับความรักในสาวชาวทุ่ง ให้เห็นภาพความเวิ้งว้างของทุ่งนา ทิวไผ่ เสียงขลุ่ยผสมเสียง หริ่งเรไร ที่เป็นดนตรีธรรมชาติ ที่เป็นอมตะ เป็นการย้อนภาพความหลังได้อย่างสุนทรีย์

อายุของเพลงนี้ประมาณ 65 ปี ผู้ประพันธ์เพลง และผู้ร้องทั้งสองท่านถึงแก่กรรมกันหมดแล้ว