Get Adobe Flash player

ความคิดเห็น (ฉบับย่อ) โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

              

เมืองไทยปัจจุบันมีความบ้าเข้้าครองอยู่ หกประการ ได้แก่

1  บ้าในการสร้างภาพ แต่ละคน แต่ละคณะ แต่ละกลุ่ม แต่ละสี จะอาศัยเวปไซส์ ทำคลิ๊ป ลงเฟสบุ๊ค ออกเป็นภาพสารพัดเพื่อให้คนตื่นเต้นในภาพที่สร้าง เพื่อเป็นการตลาด โปรโมทตนเองและกลุุ่ม โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นโทษภัยแก่บ้านเมืองทางใดหรือไม่ ขอให้เด่นดังอย่างเดียว จะถูกผิดหลักเกณฑ์ก็ไม่คำนึงถึง เช่น

การตลาดของ ธรรมกาย สร้างวัตถุอะไรก็ไม่ตรงตามพุทธลักษณะที่แท้จริง สร้าง โบสถ์ วิหาร รูปเคารพ เช่น รูปโบสถ์จานบิน รูปแม่ชีจันทร์ขนนกยูง และพิธีกรรมในการบวชหมู่ การธุดงค์ที่เรียกว่า ธรรมชัย นั่นเน้นชื่อ ของ ธัมมชโย เท่านั้น นอกจากเป็นการตลาดแล้ว เป็นการสร้างม็อบ เสริมพลังให้บ้านเมืองเกิด “กริ่งเกรง” เป็นจุดหมาย

2  บ้าในการศึกษานอกรูปแบบ อ้างว่า การเรียนแบบเดิม เป็นการล้าหลัง ไม่สร้างสรร สติปัญญาไม่มีสิ่งริเริม ไม่ทันโลก ก็จึงมีความคิด

2.1  บ้ากวดวิชา มีการเปิดการเรียนการสอนกวดวิชากันกว้างขวาง ก็ครูคนเดิมนั่นแหละ ถ้าเรียนในห้องเรียน ได้ไม่มาก ถ้าตามมาเรียนจะได้วิชาการเพิ่มมากมาย คนเดือดร้อนคือ ผู้ปกครองที่ต้องจ่ายเพิ่ม

2.2  บ้าเข้าค่าย อ้างว่าเป็นการฝึกการทำงานร่วมกัน การทำงานเป็นทีม เท่าที่เห็นก็ไปเล่น ไปแสดงอะไรต่อมิอะไร ไม่มีมรรคผลที่เป็นจุดยืนให้เห็น แต่เด็ก ๆ ก็ได้ความสนุกสาน ได้คลุกคลีกันเพื่อน ๆ มากขึ้น

2.3  บ้าทัศนศึกษา ก็จัดนำเที่ยว นั้่นแหละ คงจะได้รู้เห็นของแปลก ๆ เท่านั้น

2.4  บ้านำนักเรียนไปประกวดแข่งขันกันเป็น เขต ภาค อันเป็นการเสียเวลา และเสียเงินมากเกินไป

เพราะเปิดโอกาสให้เด็กมีทัศนคดีกว้างไกล จึงเกิด “การทำแต้ม” แข่งกันจากเด็กสาวๆ คนเก่งทั้งหลาย จะมีมาตรการอะไรป้องกันได้บ้าง นับวันก็จะมากขึ้นๆ จนแพร่หลายรู้กันยากจะแก้ไขเสียแล้ว

การเป็นคนไทย ต้อง เก่งภาษาไทยเพราะการอธิบายแจกแจงแง่มุมชีวิตทุกระดับต้องใช้ภาษาไทย

ต้องเก่งเรียงความ เพราะต้องบรรยายพลความให้ได้ละเอียด

ต้องเก่ง ย่อความ เพราะต้องการรวบรัดประเด็น เป็นหมวดหมู่ได้

ต้องเก่งประวัติศาสตร์ เพราะทุกชาติทุกภาษาจะต้องเจอประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเสมอไป ประวัติศาสตร์สอนให้ทุกคนรู้และจำกำพืดของตนเอง และจะได้รู้ทางเดิน จุดหมายเฉพาะตนและส่วนรวม เป็นแนวเดียวกัน

คนไทยต้องเข้าใจและธำรงไว้ซึ่งจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมของตนเองอย่างชัดแจ้งกว้างขวาง

แต่ "พวกรัดตะบาน" ที่ผ่านมายกเลิกหมด ตัวที่ร้ายที่สุดคือ นายสุขวิช รังสิตพล อดีต รมว ศึกษาธิการ เป็นคนยกเลิกทุกอย่างที่เป็นรากเง่า อ้างว่าเป็นการล้าหลัง ไม่สร้างสรรให้ชาติยิ่งใหญ่ได้

อีกประเด็นคือ การเรียนครูต้องเปลี่ยนใหม่ เพราะครูต้องเป็นคนเก่งที่สุด ต้องเป็นแม่พิมพ์ของชาติตลอดกาล ต้องคัดคนเก่งที่สุดของชาติทั้งชาติปีละหนึ่งครั้ง เพื่อคัดคนเก่งมาเรียนครู ทั้งนี้ ต้องยกระดับอาชีพครูให้เป็นอาชีพที่ทรงเกียรติยิ่ง มีผลประโยชน์ตอบแทนสูงเหมาะสมกับสภานภาพ ที่เป็นแม่พิมพ์ ให้ถือเป็น หนึ่งในสังคม มีสิทธิพิเศษทุกอย่าง และต้องมีมาตรการไม่ให้นักการเมืองเข้ามามีบทบาทเหนืออย่างเด็ดขาด

3.             บ้าสมบัติ  คำว่า สมบัติ แปลว่า “ความถึงพร้อมในสภาพ สิ่ง ของ หรือ ที่อ้างถึง” แบ่งเป็น

3. 1 นามธรรม ละเอียดลึกซึ้ง จะต้องแยกไปอธิบายอีกส่วนหนึ่ง

3.  2 รูปธรรม คือ ทรัพย์สิน ได้แก่สิ่งที่มีรูปร่าง สามารถจับฉวยได้ และมีราคาได้ ในส่วนนี้คนก็จะบ้ากัน

มากที่สุด เช่น แข่งขันกันมีรถยนต์ราคาแพงหลุดโลก แข่งขันกันมีนาฬิกาเรือนละหลายล้าน แข่งขันกันในเรื่องกระเป๋าถือ ความจริงมันมีประโยชน์ในตัวของมันเองจำกัดมาก

รถยนต์ ประโยชน์มันมีตรงที่ วิ่งได้ จอดได้ บรรทุกคนหรือสิ่งของได้ กันแดด ฝน หิมะ ฝุ่น และลมได้

นาฬิกา ประโยชน์มันอยู่ที่บอกเวลาสากลได้ ผมยังมองไม่เห็นว่าเวลาในนาฬิกายี่ห้อ ปาเต็คฟิลลิปมันจะบอกต่างกับนาฬิกาตลาดเรือนละไม่กี่สิบบาท อย่างไร

กระเป๋าถือ ประโยชน์ มันใช้ใส่ของใช้กระจุกกระจิกเวลาเดินทางไปไหนๆ ได้

ทั้งสามอย่างนี้มันแพงตรงที่ช่วยกันกระพือเห่อ ยี่ห้อต่างๆ ตามแรงโฆษณา และวัสดุที่ใช้ผลิดอาจจะมาจากวัสดุที่แพง และคุณภาพอาจจะใช้งานได้นานกว่า ด้วย

4. บ้ายศ โดยเฉพาะ ภิกษุ ไม่น่าจะมาบ้ากับ “ขุนนางพระ” เลย เพราะเป็นสิ่งสมมติของชาวบ้านยกย่องให้เป็นนั่นนีเป็นชั้น สามัญ ราช เทพ ธรรม พรหม และสมเด็จ ในอดีตไม่เคยมี ๆ แต่ ตำแหน่งเจ้าอธิการ หรือเจ้าอาวาสเท่านั้น จะเป็นชั้นไหนๆ ก็ใช้ผ้าสามผืนเท่ากัน คือ จีวร สะบง และ สังฆาฎิ  ไม่นับของ ธรรมกาย ที่เปลี่ยนจากสะบงเป็นกระโปรง เพิ่มเสื้อแขนกระบอก และ ถุงเท้า

5. บ้าดาราเกาหลี อันนี้น่าสงสารมาก เพราะบ้าสิ่งไร้สาระ เสียเหลือเกิน

6.             บ้าปริญญา ไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไร แทนที่จะฝึกให้บ้าทำงานด้วยมือตนเองได้ในการประกอบอาชีพ

เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องเป็นภาระของบ้านเมือง เช่นปัจจุบัน เป็นการดี่ที่สุด

เราเลิกบ้ากันได้แล้วนะ ผมว่า และตั้งต้นชีวิตกันใหม่ด้วยคนเองตามความเหมาะสมตามฐานานุรูปของแต่ละคน