Get Adobe Flash player

ชื่อนั้นสำคัญ‘จริงจริง’ แต่อาจจะมีข้อยกเว้น

Font Size:

ผมเคยเขียนถึงเรื่อง ชื่อนั้นสำคัญไฉน สองครั้งในคอลัมน์นี้ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง คนดังสำคัญมาประกอบ คือ จอมพลสฤษดิ์(สนิท) ธนะรัชต์ พลเอกเกรียงศักดิ์(สมจิตต์) ชมะนันท์ พลเอกชาติชาย(สมบุญ) ชุณหวัณ พลเอกพิศิษฐ์ (ชะเวอ) ฉายเหมือนวงศ์ พันเอกถนัด (ถนัดกิจ) คอมันตร์ นายบุณย์ (บุญชนะ)

เจริญไชย นายบัญญัติ(เกริกเกียรติ) บรรทัดฐาน เป็นอาทิ

เหตุผลที่ทำให้ท่านเหล่านี้เปลี่ยนชื่อที่มีมาแต่ดั้งเดิม หรือตั้งแต่เกิด เพราะชื่อนั้นๆ เป็นกาลีวันเกิด ทำให้มีอุปสรรคขัดข้องหลายประการ ทั้งในเรื่องสุขภาพ การเรียน การทำงาน และผลกระทบกับเจ้านายซึ่งสำคัญมากในยุคก่อน เมื่อแต่ละท่านเปลี่ยนชื่อแล้ว ก็ประสพกับความเจริญ รุ่งเรืองในชีวิตแทบจะทุกอย่างเป็นอัศจรรย์

วันนี้ ผมมีบุคคลตัวอย่างอีกท่่านหนึ่ง มาเสนอให้ท่านทราบเป็นอุทาหรณ์ ท่านคือ

สมรวย แช่มช้อย

จากราชบุรีและนครสวรรค์ ผู้มีเอตทัคคะหลายอย่าง กล่าวคือ เป็นบุคคลลักษณะดี หน้าตาจัดอยู่ในสภาพหล่อเหลาคนหนึ่ง มีความฉลาดเฉลียวในการเจรจา มีอารมณ์ขัน มีเสน่ห์ต่อคนที่มาติดต่ออย่างดี ได้ผ่านการทำงานมาหลายอย่าง แต่ละอย่างก็เป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ คุมลูกน้องจำนวนมาก กล่าวคือ

เป็นเจ้าของเทย์เล่อร์ เกรดดี ขนาดใหญ่ในเมืองไทย

ผู้จัดการโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าในลอสแอนเจลีส

เป็นเจ้าของสูตรก๋วยเตี๋ยวที่ลือชื่อ แต่ไม่ประสพกับความสุขที่แท้จริง หรือร่ำรวยตามทืี่ควจจะเป็นเลย

สิ่งที่น่าจะพิจารณาประกอบชีวิตอีกอย่างคือ เขาเกิดปีขาลตอนหัวค่ำ เป็นเวลาที่เสือจะต้องออกไปล่าเหยื่อกินจะหิวที่สุดดุที่สุด ไม่มีใครขวางได้ 

แต่ชีวิตจริงของ “เสือคุณสมรวย” กลับใจดี มีเมตตา โอบอ้อมอารีเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น ไม่มีอารมณ์โกรธ หรือหยาบคายเลย แถมมีมุกในเจรจาได้หลายแง่ ซึ่งในกรณีนี้อาจจะเป็นว่า เขาเกิดวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันบันเทิง อารมณ์สุนทรี มีความรักและนิยมการสมาคม ก็เป็นได้

เมื่อมาถึงจุดนี้ ทำให้พิจารณาได้ว่า ชื่อนี้เป้นกาลกิณีวันเกิด เหมือนกับท่านๆ ข้างต้น เพราะเขาเกิดวันศุกร์ อักษร  ย ร ล ว   เป็นอักษรในระบบทักษาพระราหู(8) อันเป็นกาลกิณีเต็มที่เลย

ดังนั้น คนที่เกิดวันศุกร์ จึงควรแก้ชื่อให้ตรงกับระบบทักษา (แต่ให้ตรวจดวงชะตาประกอบด้วย) ดังนี้

อักษรวรรคฏะ   ฏ ฐ ฑ ฒ ณ เป็นอักษรนำ จะทำให้ดาวกาลีเป็นศรี

แต่ให้เว้นอักษรวรรคจะ  จ ฉ ช ฌ ญ  และเศษวรรค  ย ร ล ว 

เพราะตัวอักษร วรรคจะ จะเป็นกาลีใหม่ ส่วนเศษวรรค ก้เป็นกาลีเดิม

เช่น ณภณ   ณภัท   ณพัฒน์   ฐาปณต   ณภัฐสม เป็นต้น

นี่คือตัวอย่างคำตอบในเรื่องชีวิต ที่มีศักยภาพพร้อมทุกอย่างแต่ทำไมจึงไม่ประสพความสำเร็จให้กับตนเอง ที่ผ่านมาทำความสำเร็จให้กับผูู้อื่นตลอด จนอายุเข้ากลางคน และจะเข้าวัยชราแล้ว จึงเห็นทางเดียวที่จะต้องพิจารณาในเรื่องชื่อเป็นยุติ

ท่านที่เกิดใน  วันศุกร์ และมีชื่อทำนองนี้ ทั้งมีอุปสรรคในชีวิต ก็สามารถเอาเป็นบรรทัดฐานได้ครับ ถ้าสงสัยโทรมาถามในเรื่องดวงชะตาประกอบด้วยก็จะเป็นทางแก้ไขเต็มสภาพที่เหมาะสมที่สุดครับ

อย่างไรก็ตาม คนเกิดวันศุกร์ไม่ใช่จะมีชีวิตตกต่ำ เพราะเป็นดาวศุภเคราะห์มีสภาพรุ่งโรจน์ หลายคนเป้นดาราดัง เป็นเจ้าของกิจการบันเทิงระดับชาติ แต่เท่าที่เห็นชื่อของพวกเขาไม่เข้าข่ายกาลกิณี และบางกรณี ถ้าดาวศุกร์ได้ครองภพที่ทรงพลัง เช่น เป็นเกษตร มหาอุจ มหาจักร หรือ ราชาโชค และมีสัมพันธ์ดีกับลัคนาแม้จะมีชื่อเป็นกาลกิณีก็ยังมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่ เป็นในทางตรงข้ามของสภาพของ “ศุกร์” เท่าที่เห็นมักจะเป็นไปในทางธรรม หรือบำเพ็ญในทาง

สาธารณประโยขน์ มีสมเด็จพระสังฆราชพระองค์หนึ่งที่เป็นไปในลักษณะนี้

ถ้าท่านประสงค์ที่จะสัมผัสกับคุณสมรวย แช่มช้อย ก็เรียนเชิญได้ที่

ร้านบานานา เบย์ (BANANA BAY) ของคุณจร โค้ว ผู้โด่งดังแห่งลอส แอนเจลีส

เลขที่ 18230 Colima Rd (ถนนโคลิมา ตัดกับถนนฟุลเลอร์ตัน เมืองโรแลนด์ ไฮท์) Rowland Heights, CA 91748 Tell 626-839-5511

เพราะเขาเป็นผู้จัดการครัวและเป็นเชฟใหญ่มือหนึ่งของร้านนี้ เมื่อคุณได้ชิมอาหารทุกจานในร้านนี้แล้ว คุณจะได้รับคำตอบด้วยตนเองว่า  คุณสมรวยมีค่าเต็มจานที่คุณสั่ง และเกินราคาอาหารจานนั้นๆ เพราะเขาเป็นคนกำหนดและคุมสูตรด้วยตนเอง ทั้งอาหารทุกชนิดได้ใส่ใจของเขาลงไปประกอบด้วย

จากวันที่คุณไปชิม ก็หวังว่าจะได้พบกับคุณๆ ในวันต่อๆ ไป ทั้งเป็นการส่วนตัวและปาร์ตี้นะครับ

 

ณาฒ สหัชชะ   06/06/2013

.........................