Get Adobe Flash player

ลัทธิเอาอย่าง โดย ฌาฒ สหัชชะ

Font Size:

พระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงแสดงและวิจารณ์ทัศนคติคนไทยทั้งทางความคิด การยึดถือ การแสดงออกในทุกทาง ว่าไม่มีจุดยืนที่ชัดแจ้ง แต่จะไปยึดถือสิ่งภายนอก วัฒนธรรมต่างชาติว่าเป็นของสูง ของดี และเหยียดของไทย ความเป็นไทยว่าเป็นของล้าหลัง การที่พระองค์ทรงวิจารณ์อย่างเปิดเผยแบบนี้ เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นไทยแท้ ชนิดเป็น “แก่นไทย” ทั้งจิตวิญญาณ

ทั้ง พระองค์ได้ทรงรับการศึกษาระดับสูงจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด และโรงเรียนนายร้อยแซนด์เฮิร์ซ สำเร็จแล้วทรงรับราชการในกองทัพอังกฤษจนได้เป็นนายพล

เมื่อ เสด็จกลับมาครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 6 ท่านก็พยายามทรงฝึกคนไทยให้เข้าใจในวิทยาการแผนใหม่ เข้าใจในระบบปกครองประชาธิปไตยแบบอย่างอังกฤษ ทรงตั้งนครสมมติ คือ ดุสิตธานี และให้มีการปกครองในนครนี้เป็นระบบประชาธิปไตย โดยพระองค์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี มีข้าราชการและพสกนิการบางกลุ่มเป็นพลเมืองและเป็นนักการเมืองในนครนีี้่

ทรงออกหนังสือพิมพ์ดุสิตสมิทธิ์ เพื่อฝึกให้ประชาชนรู้จักสิทธิและหน้าที่ และหลักการใช้ให้กว้างขวาง

ทรง สร้างบทละครแฝงการเมืองหลายต่อหลายเรื่อง ทั้งทรงแสดงเองด้วย บางเรื่องท่านทรงเป็นตัวประกอบ เช่น เป็นนายมั่น ปืนยาว ในเรื่องพระร่วง เป็นต้น

ท่าน ทรงสร้างเสือป่า คือการฝึกประชาชนที่ไม่ได้เป็นทหารให้มาทำหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในรูปแบบที่ต่างจากทหารประจำการ ซึ่งปัจจุบันคือตำรวจตระเวณชายแดน และทหารพราน และทรงสร้างลูกเสือแห่งชาติขึ้น เพื่อฝึกเด็กไทยให้มีระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ และมีสัจจะ

ท่านทรงทำทุกอย่างให้คนไทยตื่นตัวเป็นตัวตนแบบไทยอย่างแทัจริง เพื่อจะได้ไม่ไปยึดแนวหรือแบบอย่างของชาติอื่น จนเราไม่มีแบบของตนเอง

ท่านทรงเป็นต้นแบบ “ชาตินิยม” อย่างแท้้จริง แต่เพราะเป็นช่วงเวลาสั้น ทานจึงไม่สามารถให้คนไทยตื่นมาเป็นไทยได้เต็มตัวตามพระราชดำริห์ได้

เพราะลัทธิเอาอย่างเข้าเส้นเลือด ทำให้คนไทยสร้างงานในเชิงเลียนคนอื่นแทบทุกเรื่อง แต่ทำได้ดีกว่าเจ้าของแบบจนโด่งดัง เช่น

เลียน การร่ายรำจากอินเดียผ่านขอมโบราณ และศรีวิชัย(ชวา) แต่รำไทยโด่งดังไปทั่วโลก รัชกาลที่ 6 และคณะราษฎร์ 2475 ไม่ต้องการจะทำละครไทยประกอบการรำด้วยการ เอาเค้ามาจากวรรณคดีรามายณะ หรือรามเกียรติ์

รัชกาลที่ 6 ทรงสร้างละครไทยโดยพระองค์ท่านทรงนิพนธ์หลายเรื่อง

คณะ ราษฎร์ฯ ในยุคจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้สร้าง อภินิหารพ่อขุนราม โดยถือเป็นแบบอย่างการแสดงละครและมีการร่ายรำประกอบแบบไทยๆ ถือเป็นส่วนหนึ่งของทางราชการ

แต่..พอหมดยุคนี้ ทางการก็หันมารำละครประกอบเรื่องรามเกียรติ์ เช่นเดิม จนปัจจุบัน

ส่วนเพลง คนไทยได้แต่งเพลงไทยด้วยสมองและทำนองแบบไทยแท้ๆ

แต่ เพราะความไมแน่ใจในความสามารถของคนเอง จึงต้องเอาชื่อชาติอื่นมาใส่ ตามธรรมเนียมลัทธิเอาอย่าง เช่น เพลง เขมรไทรโยค เขมรละออองค์ เขมรโพธิสัตว์ ลาวเจริญศรี ลาวดวงเดือน ลาวเสี่ยงเทียน ลาวแพน ดังมานานนับหลายสิบปี แต่ในที่สุด ทั้งลาวและเขมรได้ไปจดทะเบียนลีิขสิทธิ์เป็นของตนเอง เป็นมรดกโลกไปเรียบร้อย เราไปแย้งก็ไม่สำเร็จ เพราะแม้แต่ชื่อก็บอกว่าเป็นของเขา

เราอยากทำเส้นก๋วยเตี๊ยวแบบจีน แต่เราทำไม่สำเร็จ แต่ก็เป็น เส้นเหมือนกัน กินอร่อย แทนที่จะตั้งชื่อให้เป็นไทยๆ กลับไปเรียกว่า “ขนมจีน” กลายไปเป็นของจีนเสียอีก

เรา จะทำซาหริ่ม เหมือนของชาวอิสลาม แต่ทำเป็นอีกแบบไม่เหมือนของเขา แต่ดันไปตั้งชื่อเป็น ลอดช่องสิงค์โปร์ เสียนี่ ผมเคยไปสิงค์โปร์หากินแทบแย่ ไม่มีหรอกครับ

เราทำน้ำยาแบบป่า แต่ไม่เรียกเป็น น้ำเงี้ยว เสียอีก

แต่..สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่เราไม่สำเหนียกให้เต็มสำนึก เต็มสติกำลัง เต็มจิตวิญญาณให้สมกับเราเป็นไทยคือ

เรา ไม่หวงแหนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นระบบสร้างชาติไทยมานับพันปี ตั้งแต่เรามีอาณาจักรแบบเต็มสภาพจากสมัยสุโขทัย ศรีอยุธยา ธนบุรี จนศรีรัตนโกสินทร์

เป็นของไทยแทัๆ ไม่ได้ลอกเลียนหรือเอาอย่างแบบชาติไหนๆ กล่าวคือ เราได้มีการปกครองแบบ “พ่อปกครองลูก” เป็นระบบครอบครัวอย่างแท้จริง ประเทศคือครอบครัว หัวหน้าประเทศคือ พ่อ เราเรียกท่านว่า “พ่อขุน”

คนในประเทศมีสถานะเป็นลูก ทุกคนในครอบครัวมีสิทธิเสรีภาพเต็มที่ พ่อขุนได้แบ่งที่ทำกินให้กับทุกคน เป็นต้นแบบจนถึงปัจจุบัน

พอมาถึงยุคศรีอยุธยา สภาพของ พ่อขุน เพิ่มบารมีเป็น “พระเจ้า” เพราะ ต้องเป็นเจ้าของแผ่นดินเพิ่มขึ้นคือมีแผ่นดินประเทศราชเข้ามาด้วย เช่น ล้านนา ล้านช้าง มะริด ตะนาวศรี นครศรีธรรมราช (รวมเอาสาธารณรัฐปัตตานีซึ่งเป็นประเทศราชของนครศรีธรรมราชด้วย) จึงขนานพระนามว่า “พระเจ้าแผ่นดิน” แต่การปกครองก็แบบเดิม จนเป็นธนบุรี และกรุงเทพทวาราวดีศรีรัตนโกสินทร์

พระเจ้าแผ่นดินของไทย ไม่เคย “กิน” หรือ สูบเลื้อดเนื้อพสกนิกรแบบไร้ความเป็นธรรม หรือ ไร้เมตตา มาเลยไม่ว่าในช่วงไหนๆ ของแผ่นดิน แถมยังทรงปกครองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดมา

แล้ว...ทำไมพวกเราชาวไทย สยาม จึงไม่หวงแหนระบบนี้ด้วยชีวิต เล่า?