Get Adobe Flash player

คำประสาทพร โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

              

มีบางท่านที่ติดตามอ่านบทความของผม ได้ขอให้ผมให้แนวในการประสาทพรแก่คู่บ่าวสาวในงานมงคลสมรส เพราะบางท่านถูกเชิญให้ขึ้นอวยพร ซึ่งขึ้นไปไม่สามารถจะกล่าวได้ในเกณฑ์ดี จึงน่าจะมีแนวให้อ่านกันบ้าง

ในเรื่องนี้ท่านผู้สามารถในกาลก่อนได้ให้แนวกันหลายทาง เช่น

แนวกวีหรือละครชาตรี (ยี่เก) คือสามารถร่ายกลอนได้อย่างมีความหมาย

แนวปราชญ์(ปรัชญา) ราชครู คือ หยิบยกสุภาษิต คำคม ซึ่งมีมาแต่เดิม หรือกลอนสดมาอย่างคมคายและมีเนื้อหาอย่างยิ่ง

แนวธรรม ก็เป็นการกล่าวสอนอวยพรในนามธรรมทั่วไป เช่น ธรรมะของผู้ครองเรือน ธรรมะแห่งกัลยาณามิตร เป็นต้น

แนวนักประพันธ์ ก็เป็นการกล่าวพรรณาโวหาร หรือ กวีร้อยแก้ว ซึ่งจะให้ความไพเราะแก่คู่บ่าวสาวและแขกยิ่งนัก

แนวโบราณ จารีตประเพณีนิยม ก็จะหยิบยกจารีตที่ดีงาม อันจะก่อให้เกิดหิตานุหิตประโยชน์ให้แก่ครอบครัว ซึ่งจะยังให้งอกงามไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้น

แนวโหราจารย์ ก็จะเป็นแนวที่อ้างถึงผลของ บุญธรรมกรรมแต่ง มาอวยพร

ตัวอย่างข้างล่างนี้ ผมเอาแนวมารวม ๆ ไว้ หลายแนว ท่านสามารถจะหยิบยกเอาบางจุดไปใช้ได้ตาม “กาลันยุกาล” กาลที่เหมาะสม ครับผม

******@@@******

ข้าพเจ้ามีความปลื้มปิติ และมีความสุขเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวประสาทพรให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้

ขอให้สังเกตว่า ทำไมคนสองคนที่ในโอกาสปกติย่อมจะพบกันค่อนข้างยาก เพราะเกิดกันคนละสถานที่ และต่างก็เติบโตมาคนละสภาวะแห่งสังคม แต่ก็ยังมาพบกันจนเกิดความสัมพันธ์และรักใคร่เข้าใจกันจนมีวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของชีวิต

เพราะมนุษย์มีช่วงเปลี่ยนอยู่สามช่วงคือ เกิด แต่งงาน และตาย แต่บางคนเขามีแต่ เกิด และตาย ช่วงการแต่งงานไม่มี จึงเป็นชีวิตที่ขาดช่วงสมบูรณ์ไปอย่างน่าเสียดาย

การที่เราได้มาพบกันจนมีวันนี้เป็นผลของอะไร

ความเชื่อทั่วไปแบบคริสต์ ก็จะตอบว่า เป็นคำบันดาลของพระเจ้าบนสวรรค์

คนที่เชื่อพราหมณ์ก็จะตอบว่า เป็นพรหมลิขิต

คนที่เชื่อพุทธก็จะตอบว่า เป็นบุพเพสันนิวาส (ปุพเพ กต ปุญญตา) ซึ่งเราเชื่อว่า ถ้าในอดีตชาติเราได้ทำบุญร่วมชาติ(ร่วมเกิด) ตักบาตรร่วมขันกับใคร ก็หมายถึงว่า เราได้มีสัจจาธิษฐานร่วมกันโดยปริยาย แต่ตอนไปเกิดอาจจะเกิดต่างกัน ต่างสถานที่ได้ แต่ที่สุดก็จะมาร่วมกัน เหมือนกับคู่บ่าวสาวที่เหมาะสมคู่นี้แหละ

ด้วยอำนาจ บารมีแห่งพระไตรรัตน์ และความดีทั้งมวลในสากลโลก จงดลบันดาลให้คู่บ่าวสาวทั้งสองครองคู่กันยั่งยืนด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และให้ได้รับลาภยศ สรรเสริญ ศฤงคาร ธนสาร สมบัติ จงทุกประการ และขอให้รักกันหวานชื่นตลอดไปเหมือนวันแรกที่ได้รักกัน ทั้งจงใช้บุญเก่าของทั้งสองคน สร้างเกลียวความรักผูกพันกันให้แน่นหนาจนตลอดอายุขัย เทอญ