Get Adobe Flash player

ขอให้ยุติเปิดบ่อนในเมืองไทย โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

             

ถ้ามองในแง่การเงิน ดีมากทั้งเงินสะพัดหมุนเวียนจรกมวลชนทั่วสารทิศ เอาเงินมาเพื่อการพนันไม่มีวันลดลง

แต่ถ้ามองในภาพรวมของประเทศจากความเป็นจริง ดังนี้

ประเทศไทย มีหลักสำคัญที่สุดคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (ในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม เรืองอำนาจ จะต้องเพิ่มอีก วรรคหนึ่ง คือ รัฐธรรมนูญ  ที่จักต้องปกป้อง คุ้มครอง ฉะนั้น แต่จอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ปฏิว้ติยึดอำนาจ และยกเลิกคำนี้ ไม่ให้ความสำคัญเทียบเท่า สามประการแรก)

ในที่นี้จะพูดถึงหลักสำคัญ คือ ศาสนา ซึ่งมีหลักที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศไว้ชัดแจ้งดีแล้ว นอกจาก ศีล วินัย ก็มีหลักธรรมในเชิงปฏิบัติ ครบถ้วนด้วย

มีหลักธรรมในเชิงปฏิบัติ ห้ามไว้ชัด คือ อบายมุข

อบายมุขที่เป็นทางแห่งความพินาศ มีสี่ประการ คือ

1              นักเลงหญิง คือ มั่วสุมเสเพลกับผู้หญิงอื่น

2              นักเลงสุรา คือ ดื่มสุรา ยาดอง ของมึนเมา เป็นอาจิณ

3              นักเลงการพนัน คือ การเล่นพนันขันต่อทุกชนิด

4              คบคนชั่วเป็นมิตร นี่คือต้นเหตุอีกสามประการดังกล่าว

อบายมุขที่เป็นทางย่อยยับในโภคทรัพย์ มี 6 ประการ คือ

1              ติดสุราและของเมาทุกชนิด

2              เที่ยวกลางคืน เช่น เที่ยวบาร์ คลับ อาบ อบนวด ฟังเพลงตามสถานบันเทิงทั่วไป

3              เที่ยวดูการละเล่นในเชิงบันเทิงเริงรมย์ทุกชนิด

4              เกียจคร้านการงาน ที่ควรจะต้องทำ

5              คบคนชั่วเป็นมิตร เป็นตัวชักนำให้กระทำชั่วได้ทุกชนิด

6              เล่นการพนัน

จะเห็นได้ชัดว่า ทั้งอบายมุขทางพินาศ และ ทางเสียทรัพย์ ได้ย้ำอยู่สองประการคือ คบคนชั่วเป็นมิตรและเล่นการพนัน สองชนิดนี้เป็นของคู่กันแยกไม่ออก อาจจะเรียกว่าเป็นส่วนควบซึ่งกันและกันได้เลย

คนชั่วก็จะชวนกันเข้าบ่อน และในบ่อนก็จะพบคนชั่วได้ง่ายที่สุด

คนที่ติดการพนันชนิดเข้าเส้นเลือด ขายทรัพย์สินชนิดวินาศสันตะโร บางราย ยังขายลูกเมีย เพื่อการนี้ก็มี

เมื่อเปิดบ่อนเสรี ในเมืองไทย คนก็จะถูกชักนำเข้าไปใช้ชีวิตในบ่อนกันอย่างกว้างขวาง จึงเป็นเหตุให้มีการประพฤติผิดในศีลธรรมซ้ำซ้อน คือ เมื่อเงินขาดมือ ก็จะมีการแสวงหาลาภมิควรได้กันทุกวิถีทาง ตั้งลักเล็กขโมยน้อย ยักยอก ฉกชิงวิ่งราว แม้กระทั่งปล้นทรัพย์ เพื่อหาเงินมาบำบัด “โรคพนัน” ในที่สุด

ถ้ามีกฎหมายห้ามเข้าบ่อนการพนันเสรี นี่ก็เป็นการส่งเสริม การกระทำชั่วอีกระดับหนึ่ง คือ การคอรับชั่นของเจ้าหน้าที่ เพราะนักพนัน จะทำทุกอย่างเพื่อเข้าไปในบ่อน จึงต้องหาช่องทางทุกทาง ก็จะมีสารพัดวิธีที่จะทำให้เจ้าพน้กงานเปิดช่องทางให้  ถึงเวลานั้น ก็จะเป็นบ่อนเสรีอยู่ดี

กลายเป็นผิดศีลธรรม และผิดกฎหมาย อีกชั้นหนึ่ง

อย่ามุ่งมองแต่ผลประโยชน์จากการหมุนเวียนของเงินตรา และห่วงแต่เพียงว่า เงินออกนอกประเทศไปเล่นบ่อนในต่างประเทศปีละหลายๆ ล้าน ล้าน เลยครับ เพราะอย่างน้อย จุดเสื่อมนี้ ไปประดังในต่างประเทศเกิดจากคนกลุ่มเดียว

แต่คนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ยังอยู่ในที่ห่างไกลจากขุมข่ายนี้ ไม่ได้มั่วสุมกรอกหู ตา เหมือนเปิดในบ้านเราเสียเอง

จำไว้ให้มั่นเหมาะนะครับว่า การป้องกัน และป้องปราม ไม่ให้เกิด มันมีผลมากกว่า การปราบปราม เมื่อถึงเวลาเกิดเหตุขึ้นมาแล้ว

อย่าไปเชื่อแนวคิดของคนปล้นชาติและขายชาติเลยครับ

เชื่อพระพุทธเจ้าของเราประเสริฐที่สุดแล้ว ครับ