Get Adobe Flash player

เพลงยาว กรุงศรีอยุธยา โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

คำว่า “อยุธยา” เป็นชื่อย่อของฤาษีที่ยิ่งใหญ่แห่งหิมาลัย สี่ตน คือ อ คือ อจยคามี  ยุ  คือ ยุคอัคระ  ธ  คือ  ธหฤาษี  ยา  คือ  ยาคมุณี เป็นชื่อที่มีความหมายว่า “ไม่มีสงคราม”

แต่ในที่สุดได้โปรดอ่านในเพลงยาวที่เข้มขลังนี้ ด้วยสติและจิตใจที่เปิดกว้าง ดังต่อไปนี้

๏ จะกล่าวถึงกรุงศรีอยุธยา   เป็นกรุงรัตนราชพระศาสนา มหาดิเรกอันเลิศล้น

เป็นที่ปรากฏรจนา สรรเสริญอยุธยาทุกแห่งหน ทุกบุรีสีมามณฑล จบสกลลูกค้าวาณิช

ทุกประเทศสิบสองภาษา ย่อมมาพึ่งกรุงศรีอยุธยาเป็นอัครนิตย์

ประชาราษฎร์ปราศจากภัยพิษ ทั้งความพิกลจริตแลความทุกข์

ฝ่ายองค์พระบรมราชา ครองขัณฑสีมาเป็นสุข

ด้วยพระกฤษฎีกาทำนุก จึ่งอยู่เย็นเป็นสุขสวัสดี

เป็นที่อาศัยแก่มนุษย์ในใต้หล้า เป็นที่อาศัยแก่เทวาทุกราศี

ทุกนิกรนรชนมนตรี             คหบดีชีพราหมณพฤฒา

ประดุจดั่งศาลาอาศัย ดั่งหนึ่งร่มพระไทรอันสาขา

ประดุจหนึ่งแม่น้ำพระคงคา เป็นที่สิเน่หาเมื่อกันดาน

ด้วยพระเดชเดชาอานุภาพ อาจปราบไพรีทุกทิศาน

ทุกประเทศเขตขัณฑ์บันดาล แต่งเครื่องบรรณาการมานอบนบ

กรุงศรีอยุธยานั้นสมบูรณ์ เพิ่มพูนด้วยพระเกียรติขจรจบ

อุดมบรมสุขทั้งแผ่นพิภพ จนคำรบศักราชได้สองพัน

คราทีนั้นฝูงสัตว์ทั้งหลาย      จะเกิดความอันตรายเป็นแม่นมั่น

ด้วยพระมหากษัตริย์มิได้ทรงทศพิธราชธรรม์ จึงเกิดเข็ญเป็นมหัศจรรย์สิบหกประการ

คือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพศ อุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทิศาน

มหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงกาฬ เกิดนิมิตพิศดารทุกบ้านเมือง

พระคงคาจะแดงเดือดดั่งเลือดนก อกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลือง

ผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมือง ผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ไพร

พระเสื้อเมืองจะเอาตัวหนี     พระกาฬกุลีจะเข้ามาเป็นไส้

พระธรณีจะตีอกไห้              อกพระกาฬจะไหม้อยู่เกรียมกรม

ในลักษณ์ทำนายไว้บ่ห่อนผิด เมื่อวินิศพิศดูก็เห็นสม

มิใช่เทศกาลร้อนก็ร้อนระงม มิใช่เทศกาลลมลมก็พัด

มิใช่เทศกาลหนาวก็หนาวพ้น มิใช่เทศกาลฝนฝนก็อุบัติ

ทุกต้นไม้หย่อมหญ้าสาระพัด เกิดวิบัตินานาทั่วสากล

เทวดาซึ่งรักษาพระศาสนา จะรักษาแต่คนฝ่ายอกุศล

สัปบุรุษจะแพ้แก่ทรชน มิตรตนจะฆ่าซึ่งความรัก

ภรรยาจะฆ่าซึ่งคุณผัว คนชั่วจะมล้างผู้มีศักดิ์

ลูกศิษย์จะสู้ครูพัก                 จะหาญหักผู้ใหญ่ให้เป็นน้อย

ผู้มีศีลจะเสียซึ่งอำนาจ นักปราชญ์จะตกต่ำต้อย

กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย น้ำเต้าอันลอยนั้นจะถอยจม

ผู้มีตระกูลจะสูญเผ่า เพราะจันฑาลมันเข้ามาเสพสม

ผู้มีศีลนั้นจะเสียซึ่งอารมณ์ เพราะสมัครสมาคมด้วยมารยา

พระมหากระษัตริย์จะเสื่อมสิงหนาท ประเทศราชจะเสื่อมซึ่งยศถา

อาสัตย์จะเลื่องลือชา พระธรรมาจะตกลึกลับ

ผู้กล้าจะเสื่อมใจหาญ จะสาบสูญวิชาการทั้งปวงสรรพ

ผู้มีสินจะถอยจากทรัพย์ สัปบุรุษจะอับซึ่งน้ำใจ

ทั้งอายุศม์จะถอยเคลื่อนจากเดือนปี ประเวณีจะแปรปรวนตามวิสัย

ทั้งพืชแผ่นดินจะผ่อนไป ผลหมากรากไม้จะถอยรส

ทั้งแพทยพรรณว่านยาก็อาเพศ เคยเป็นคุณวิเศษก็เสื่อมหมด

จวงจันทน์พรรณไม้อันหอมรส จะถอยถดไปตามประเพณี

ทั้งข้าวก็จะยากหมากจะแพง สาระพันจะแห้งแล้งเป็นถ้วนถี่

จะบังเกีดทรพิษมิคสัญญี      ฝูงผีจะวิ่งเข้าปลอมคน

กรุงประเทศราชธานี จะเกิดการกุลีทุกแห่งหน

จะอ้างว้างอกใจทั้งไพร่พล จะสาละวนทั่วโลกทั้งหญิงชาย

จะร้อนอกสมณาประชาราช จะเกิดเข็ญเป็นอุบาทว์นั้นมากหลาย

จะรบราฆ่าฟันกันวุ่นวาย      ฝูงคนจะล้มตายลงเป็นเบือ

ทางน้ำก็จะแห้งเป็นทางบก เวียงวังก็จะรกเป็นป่าเสือ

แต่สิงห์สารสัตว์เนื้อเบื้อ        นั้นจะหลงหลอเหลือในแผ่นดิน

ทั้งผู้คนสาระพัดสัตว์ทั้งหลาย จะสาบสูญล้มตายเสียหมดสิ้น

ด้วยพระกาฬจะมาผลาญแผ่นดิน จะสูญสิ้นการณรงค์สงคราม

กรุงศรีอยุธยาจะสูญแล้ว จะลับรัศมีแก้วเจ้าทั้งสาม

ไปจนคำรบปีเดือนคืนยาม จนสิ้นนามศักราชห้าพัน

กรุงศรีอยุธยาเขษมสุข แสนสนุกยิ่งล้ำเมืองสวรรค์

จะเป็นเมืองแพศยาอาธรรม์ นับวันจะเสื่อมสูญเอยฯ

..........

จบเรื่องพระนารายณ์เป็นเจ้านพบุรี ทำนายกรุงแต่เพียงเท่านี้ สรุปก็คือ เพลงยาวนี้ได้ถูกแต่งในสมัยอยุธยา อาจกล่าวได้ว่า

1. ผู้แต่งจะต้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง มีความสามารถในทางโหราศาสตร์หรือทางจิตวิทยา และเป็นนักประพันธ์นำมาผนวกกับ เรื่องราวของพุทธทำนายดังกล่าวข้างต้น

2. เพลงยาวฯ นี้อาจใช้เป็นจุดประสงค์ในทางการเมือง

ข้อสังเกตอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การทำนายชะตาบ้านเมืองไปในทางเลวร้ายเช่นนี้ถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย และเป็นการอัปมงคล หากเป็นการแต่งโดยบุคคลธรรมดาก็อาจจะถูกลงโทษสถานหนัก ดังนั้นผู้ที่สามารถทำนายกล่าวอ้างออกมาได้และทำให้ผู้คนยอมรับและจดจำกัน ได้นั้น

ก็ย่อมต้องเป็นบุคคลที่มีความสำคัญระดับ พระมหากษัตริย์ ซึ่งในบรรดา กุรุ หลายสาขา ได้สรุปว่า สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นองค์นิพนธ์ ร่วมกับนักปราชญ์ ทางอักษรศาสตร์และ โหราจารย์ เพราะเผยแพร่ออกไปแล้ว ไม่มีการกล่าวร้ายไม่ว่าในทางใดๆ

อ่านเพลงยาวนี้แล้ว หลายประเด็น มันตรงกับความเลวร้าย อัปมงคล ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ขณะนี้อย่างยิ่ง คนที่เป็นผี และผีในร่างคน กับคนที่เป็นสัตว์ และสัตว์ในร่างคน เกิดขึ้นมากมาย กำลังกินบ้านกินเมือง จึงถึงเวลาแล้วที่จะต้องขจัดความเลวร้ายนี้ให้หมดไปก่อนที่บ้านเมืองจะวิบัติ

กรุงเทพทวาราวดี ศรีอยุธยาฯ