Get Adobe Flash player

ความผิดพลาดที่กลายเป็นโชคดี โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

มีเรื่องจริงของชีวิตที่กล่าวขาน เล่าสู่กันฟัง ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปทั่วโลก ฟังดูแรกๆก็จะอ่านหรือรับรู้ไปอย่างนั้นๆ ไม่ได้คิดตามให้ลึกซึ้ง ทั้งๆเรื่องที่เกิดกับชีวิตของเขานั้นๆเป็นจุดมุ่ง จุดเปลี่ยน และจุดยุติของชีวิต ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไร แต่มันเป็นจุดที่น่าศึกษาไว้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ที่ดีได้เสมอไป

เรื่่องต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงของนักธุรกิจอินเดียคนหนึ่ง ที่หลังเกิดเหตุการณ์แล้วโด่งดังมาก เขาเล่าว่า

เขาเรียกแท็กซี่ นั่งไปสนามบินเพื่อจะขึ้นเครื่องไปยุโรป แต่ด้วยความที่ไม่ชำนาญทางของแท็กซี่ทำให้ขับหลงทาง และรถในอินเดียก็ติดมาก เมื่อเขามาถึงสนามบินเครื่องออกไปแล้ว!!

เขาโกรธแท็กซี่มาก ด่าว่าอย่างแรงที่ทำให้เขาพลาดเครื่องบิน (วาดภาพเวลาแขกโกรธแล้วด่าเสียงดังน่ากลัวแต่ก็น่าดู)

แต่ทันใดนั้น เครื่องบินลำที่เพิ่งขึ้นไม่นานก็ตกลง ห่างจากสนามบินไม่มาก  เครื่องบินระเบิด!!

ไฟลุกท่วมและแน่นอนมีคนตายจำนวนมาก!!  เขาตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น!!

เมื่อสติกลับมา เขาก็หันมาขอบคุณแท็กซี่ที่ทำผิด แต่เป็นการช่วยชีวิตเขาไว้อย่างอัศจรรย์!!                            

ในชีวิตคนเราหลายสิ่งมักจะเดินผิดแผนหรือผิดพลาด การผิดแผนไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีหรือผิดไปทั้งหมดเสมอไป

บางทีการผิดแผน อาจจะหมายถึงการทำให้เรารอดตาย!!!

เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกเราว่า แผนการทุกอย่างในชีวิต เราควรยืดหยุ่นได้ ปรับได้ ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปในแบบที่กำหนดไว้เท่านั้น ต่างออกไปรับไม่ได้!!! ถ้าคิดแบบนี้ชีวิตเราจะไม่มีความสุขเลย!! จะมีทางเดินของชีวิตสั้นและคับแคบ อะไรมากระทบก็พังทะลายไปหมด

การตัดสินใจในชีวิตก็เช่นเดียวกัน ไม่มีคำว่า"ตัดสินใจผิดหรือถูก

"มีแต่คำว่าการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละเรื่อง ต้องไม่มี

"คำว่าเราตัดสินใจผิดไปแล้ว!!"  เป็นคำที่น่ากลัว!!

เหมือนปิด"ประตูความหวังทั้งหมด"!!! อย่าคิดแบบนี้  เพราะไม่ว่าเราจะตัดสินใจในเรื่องอะไรสักอย่าง   ถึงแม้มันจะดูไม่เข้าท่าหรือดูแย่เพียงใด  เราสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้จากการตัดสินใจนั้นเสมอ!!

เราสามารถทำอะไรสักอย่างกับสิ่งที่เรามี!! มันจะมีทางออก!!  เพียงแค่เราต้องหามันให้เจอ!!

(เราจะหาเจอถ้าใจเรานิ่งไม่สับสนและไม่เต็มไปด้วยความกลัว!! ตรงนี้การทำสมาธิจะเข้ามาช่วยได้)

ถ้าเราปรับใจให้คิดได้แบบที่ว่ามา การดำเนินชีวิตก็จะได้ไม่หนักหนาหรือดูโหดร้ายเกินไป

เพราะเราเตรียมใจรับทุกสถาณการณ์ไว้แล้ว  ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม เราจะมีทางออกเสมอ!! ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง   เราจะผ่านพ้นมันไปได้ !!! แล้วนั้นทำให้เราไม่เครียด!!  ความทุกข์ก็จะไม่เกิด ความสุขก็จะมา....

ชีวิตทุกชีวิตต่างก็มีทางเดินของตนเองเสมอไป จะกำหนดโดยธรรมชาติโดยพระเจ้าหรือโดยบุญกรรมของเราเองที่สร้างสมมาจากชาติปางก่อนก็ตาม เราก็ต้องเดินไปข้างหน้าแบบมีสติ ยอมรับผลที่ตามมาอย่างปลงให้ตก แล้วเราก็จะไม่วิตกทุกข์ร้อนอะไรมากนัก

  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ชี้ทางให้เราเดินตามปกติของสังคมมนุษย์ด้วย อริยอัฎฐังคิกมรรค หรือ มรรคมีองค์ 8 คือ ทางเดินอันประเสริฐ ได้แก่

1. สัมมาทิฎฐิ ความเห็นชอบ

2. สัมมาสังกัปปะ ความดำริชอบ

3. สัมมาวาจา เจรจาชอบ

4. สัมมากัมมันตะ ทำการงานชอบ

5. สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ           

6. สัมมาวายามะ ความเพียรชอบ

7. สัมมาสติ ระลึกชอบ

8. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ(ตั้งใจชอบ)

มรรคมีองค์ 8 เป็นอริยธรรมอันประเสริฐในอริยสัจ สี่ประการ คือ

1. ทุกข์  คือสภาพที่ทนอยู่ได้ยาก

2. สมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหา ความอยากเป็น อยากได้ อยากมีหรือความไม่อยากในทุกสิ่ง

3. นิโรธ  ความดับทุกข์ คือ ดับตัณหาได้สิ้นเชิง

4. มรรค  ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ดังกล่าวข้างบน

ท่านจะเห็นว่า ถ้ารับความจริงของชีวิต อย่าโวยวายเมื่อผิดหวัง ตั้งสติดีๆตามแนวที่กล่าวมา ท่านก็จะประสพแต่ความสุข ความโปร่งใสและสงบเย็นได้ไม่ยาก.