Get Adobe Flash player

คู่ทรงพลังที่สร้างความสำเร็จให้ชาติ โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

ผมได้ถกข้อมูลในเชิงวิชาการทางโหราศาสตร์ กับเกจิใหญ่ในเรื่องการตั้งชื่อบุคุคล หลายแง่หลายมุม และมาลงเอยกันในหัวข้อสำคัญดังต่อไปนี้

อักษร ปร ที่มาจากภาษาบาลี ซึ่งมีความหมายว่า ยิ่งใหญ่ ทรงพลัง ซึ่งเราผันมาเป็นคำสนธิกับ อินทร์ เป็น “ปรมินทร์” แปลว่า พระอินทร์ที่ยิ่งใหญ่ เรามาใช้คำนำพระนามของพระมหากษัตริย์ ที่เป็นเลขคึ่ คือ รัชกาลที่ 9 ก็จะเป็น “พระปรมืนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”   ถ้าเป็นเลขคู่ คือ รัชกาลที่ 8 ก็จะเป็น “พระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล”

เอา ปร มาผันเป็น บรม ซึ่งหมายถึงใหญ่โต รากฐานถาวรฯ เช่น บรมมหาราชวัง ฯ บรมราชาภิเษก บรมราชวินิจฉัย เป็นต้น

แต่..เมื่อเอา ปร มาแผลงด้วยการประวิสัญชนีย์ เป็น ประ ซึ่งเป็นคำที่บัญญัติใช้ในวิชาโหราศาสตร์ แปลว่า เสื่อม ไม่มั่นคง แตกหัก ทำลาย เช่น ดาวที่เป็น เกษตร แปลว่า อุดมมั่นคงถาวร แต่ดาวเดียวกันเมื่ออยู่มุมตรงกันข้ามกับดาวเกษตร ก็จะเป็น ประเกษตร ส่งผลตรงกันข้ามกับดาวเกษตรไปเลย

ดังนั้น นักโหราศาสตร์ที่เชี่ยวชาญในการตั้งชื่อบุคคล จึงจะไม่เอาคำว่า ประ มานำหน้าชื่อ เพราะเชื่อว่าจะส่งผลให้เจ้าของชื่อ “เติบโต รุ่งเรือง ทรงพลัง ไม่ถึงที่สุด จะสะดุดหยุดเสียกลางคัน” ตัวอย่างเช่น

จอมพลประภาสน์ จารุเสถียร พอ ประจักษ์ สว่างจิตร นอ ประสงค์ สุ่นศิริ ฯลฯ

แต่..ปัจจุบันนี้กลับมีข้อยกเว้น มีคนที่ชื่อ ประ นำหน้ากำลังเป็นผุ้คุมประเทศ สร้างยุทธศาสตร์ของประเทศในการนำประเทศอันมั่นคง และสร้างความปรองดองแห่งชาติ ท่านก็คือ

พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช และนายกรัฐมนตรี ซึ่งก้าวเข้ามาไม่เป็นไปตามระบบการเมืองชนิดปกติ แต่มาจากการปฏิวัติรัฐประหาร แต่โดยความยินยอมพร้อมใจของประชาชน ไม่มีการเสียเลือดเนื้อใดๆ เลย ถือได้ว่า “เป้นอัศจรรย์”  เมื่อมาเป็นหัวหน้าคณะบริหารราชการแผ่นดิน ก็ทำงานได้ราบเรียบ คงเส้นคงว่า น่าเลื่อมใส ทุกฝ่ายก็ยอมรับกันทั่วประเทศ อย่าไปฟังผู้ที่คัดค้าน เพราะพวกนั้นคือนักการเมือง และนักธุรกิจที่เสียประโยชน์ส่วนตัวทั้งนั้น

คนที่ชื่อประนำหน้าอีกท่านหนึ่งคือ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) นักปราชญ์แห่งพระพุทธศาสนา ทั้งเชิงอรรถและเชิงแปล หมายถึง แตกฉานทั้งทาง ปริยัติ และปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับกันในวงการศาสนาพุทธทั่วโลก

ท่านเป็นพระภิกษุองค์แรกที่ออกโรงชำแหละ ธรรมกาย และสมีโย ในทุกแง่มุมอย่างละเอียด ทั้งมีหลวงปู่พุทธอิสระ ออกโรงเสริมจนมีปฏิกริยาต่อต้านแพร่หลายอย่างกว้างขวางจนปัจจุบันนี้

ท่านประยุทธ ปยุตโต กำลังถูกสังคมทุกฝ่ายเสนอ ผลักดันให้ท่านได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชองฺค์ที่ 20 กันอย่างเป็นจริงเป็นจัง ซึ่งเหมาะสมที่ถึงเวลาที่จะต้องมีสมเด็จพระสังฆราช มีจุดปมายปลายทางในการนำพาพระศาสนาไปในทิศทางของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจัง ชะล้างเมือกไคลของอลัชชีที่แฝงเข้ามาหากินในพระศาสนา จนมีความเสื่อมสลายไปทุกวันให้หมดสิ้น

“ประ 1” นำทางอาณาจักร “ประ 2” นำทางศาสนจักร

จึงได้คู่ที่ทรงพลังที่สร้างความสำเร็จให้ชาติ อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว

ขอกราบสนับสนุน สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ประยุทธ์ ปยุตโต) และ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอขา หัวหน้า คสช และนายกรัฐมนตรี นำประเทศให้สัมฤทธิอย่างยิ่งใหญ่วัฒนาสถาพรสมเจตน์จำนงของปวงประชาชนด้วยเทอญ

หมายเหตุ:  เกจิผู้ทรงคุณวุฒิได้อธิบายว่า การตั้งขื่อมีอักษร ประ นำเป็นความไม่มั่นคงจริงตามหลักของโหราศาสตร์ แต่เมื่อใช้ สระอยู่ใต้ชื่อ เช่น สระอุ หรือสะ อู ซึ่งหมายถึงมา หยุด หรือ ฉุด ก็เท่ากับทำลายความขลังของคำว่า ประ ไปในตัว อย่างเช่น “ประยุทธ์”  ก็มีสระ อุ มายุติ สระ อะ จึงกลายเป็นปลอดโปร่งสดใสไปได้ตามที่เห็น