Get Adobe Flash player

ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์ โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

ทำให้นึกถึงคำจาก “โอษฐ์พระพุทธองค์” บทหนึ่ง “โนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา”

ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ

ด้วยน้ำพระพุทธมนต์นั้น ก็ขอให้สิ่งนายกฯ ตั้งประสงค์เพื่อสังคมชาติ จงสมประสงค์สิ่งโน้มน้าวให้ต้องหยิบเรื่องนี้มาคุย ไม่ได้อยู่ที่น้ำมนต์ หรือที่นายกฯ ประยุทธ์

แต่อยู่ที่ "พรสมเด็จ"ต้องบอกก่อน "พรทุกพร" เป็นมงคลประเสริฐจากผู้ให้ถึงผู้รับทั้งนั้น

แต่พร "สมเด็จพระวันรัต" ที่ให้กับนายกฯ คณะรัฐมนตรี และข้าราชการ เมื่อ ๒๘ มิ.ย.นั้น

อยากให้รัฐบาลสั่งทุกหน่วยงาน นำเผยแพร่บรรดาข้าราชการและประชาชน เสธ.ไก่อู นำออกช่อง ๑๑ บ่อยๆ

โดยเฉพาะวัด........."สำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ" ควรจัดทำโปสเตอร์แผ่นใหญ่ๆ แจกจ่ายให้ “ทุกวัด” ติดให้ทุกคนที่มาวัดได้อ่านสูงสุด คืนสู่สามัญ เป็นอย่างไร? “พรสมเด็จ” ..... คือคำตอบ!

ไม่เคยได้ยินคำพรจากที่ไหนเรียบง่ายเช่นนี้ แต่เป็นแก่นธรรม-แก่นโลก หลอมเป็น “ผลึกพร” “ผู้รับ” เมื่อตรองและน้อมนำในแนวทางนั้น ทั้งประโยชน์ตน-ประโยชน์ชาติ “ทุกกิจการ” ของสังคมมนุษยชาติ จะบรรลุถึง

สรุปได้ว่า........... น้ำพระพุทธมนต์อันเป็น “พรสมเด็จ” เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ณ ทำเนียบรัฐบาล ความ “ขลัง-ศักดิ์สิทธิ์” ที่บังเกิด ไม่สถิตเฉพาะผู้อยู่ในปริมณฑลน้ำมนต์กระเซ็นถึงเท่านั้น “ทุกผู้-ทุกนาม” .......... ไม่ว่าอยู่ที่ไหน ถ้าเปิดใจรับคำพรดังต่อไปนี้ ทุกสิ่งประเสริฐดังประสงค์ จะสมประสงค์ทุกประการ

“พรสมเด็จฯ” ขอให้ทั่วถึงทุกคน เพราะเป็นสิ่งที่คาดหวังว่า จะนำมาซึ่งความศักดิ์สิทธิ์ แต่การได้น้ำมนต์ ไม่ใช่ว่าจะได้ความศักดิ์สิทธิ์ แต่ต้องทำและสร้างให้เกิดขึ้นเองน้ำพระพุทธมนต์ ตามโบราณปฏิบัติกันมา บางคนอาจตำหนิ โดยไม่นึกถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ว่าน้ำมีคุณลักษณะพิเศษ

มาจากที่ไหนก็ตาม...... เมื่อมารวมกันอยู่ในที่เดียวกัน จะไม่สามารถแยกได้ว่ามาจากที่ใดเป็นคติเตือนใจเรื่องความสามัคคี ทำอะไรขอให้ร่วมมือกัน ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น นั่นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ความกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั้น เป็นของที่เกิดขึ้นยาก ทุกอย่างมีบวกและลบ

ส่วนมาก คนจะมองในทางลบ...... จึงขอให้ทุกคนตั้งใจ แก้ลบให้เป็นบวก หมายถึงสิ่งใดขัดกับความคิดของตัวเอง ก็ต้องพิจารณาประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ทำสิ่งที่ลบ ให้เป็นบวก ด้วยการเสียสละประโยชน์ส่วนตนและความสุขส่วนตน ความเห็นแก่ตัว เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแม้จะพูดง่าย แต่ก็ทำยาก เพราะเรายังคบกับมิตรชั่วจนสนิท ซึ่งมิตรชั่ว นั่นก็คือ กิเลสในใจ และความโลภของตนเอง ซึ่งอยู่ในตัวเราทุกคน

เพราะฉะนั้น..... ต้องเริ่มจากการแก้ไขตัวเราก่อน แล้วน้ำมนต์ก็จะศักดิ์สิทธิ์"