Get Adobe Flash player

อาณาจักรของใคร โดย ณาฒ สหัชชะ

Font Size:

ต้องเข้าใจกันไว้เป็น "แกนยึด" ในมุมมองว่า  ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลก ไม่มีคำว่า "บังเอิญ" ล้วนมี "เหตุ-ปัจจัย" ทำให้เกิดทั้งนั้น

กระทั่งเรื่องมหาเถรฯ อันมี "สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์" วัดปากน้ำ เป็นประธาน "บิดพระวินัย"

ตัดสินอธิกรณ์ "ธัมมชโย" ต้องอาบัติปาราชิก ด้วยยักยอกเงิน-ที่ดินผู้อื่นร่วมพันล้านมาเป็นของตน ว่า..........

"ยักยอกแล้วคืน-ไม่ผิด"!?

นั่นก็เหตุมาจาก "ตัณหาบังหน้าธรรม" ด้วยมหาเถรฯ ส่วนใหญ่หลงในลาภสักการะที่ธัมมชโย "โกงแล้วแบ่งปัน" ปรนเปรอ จนเป็นประหนึ่ง "นกติดตัง"

จึง "ขายพระธรรม-วินัย" ให้กับธัมมชโยที่เบื้องหน้าประหนึ่งพระ แต่เบื้องหลังโจรครอบงำพระศาสนาเป็นอาณาจักรธรรมกาย ประสานอาณาจักรแดงทั้งแผ่นดิน ทักษิณสถาปนา

ใช้วิธีแปลงพุทธะให้วิปริต บิดพระธรรมอันสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว ไปเป็นลัทธิ-นิกาย "เพื่อการค้า-การเมือง ทางใต้ดิน"!

ฉากหน้า ทำว่าเป็นอาณาจักรพุทธะ ขายบุญ-ขายสวรรค์  ใช้ศาสนาและผ้าเหลือง สมคบด้วยข้าราชการและนักการเมืองบางส่วน ขยายอิทธิพล-บารมี แทรกซึมด้วยรูปแบบ "พุทธ-พรางตา"

หวังโน้มน้าวให้คนหลงศรัทธาทั้งในและนอกประเทศ คืบคลานครอบงำพุทธศาสนาในไทย ได้มหาเถร ได้มหานิกาย ได้มหาวิทยาลัยสงฆ์ ได้วัดน้อย-ใหญ่ และทั่งได้ธรรมยุตบางส่วน

โดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดขยายฐาน ใช้ปัจจัยเป็นเหยื่อล่อ จุดหมายปลายทาง ลัทธิธรรมกาย "เทกโอเวอร์" พุทธศาสนาครบวงจร ประสานการเมือง

เป็น 2 อาณาจักรประสาน!

ครึ่งปีหลัง 2559 บ้านเมืองโดยรัฐบาล คสช คำสั่ง ม 44 ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานพิเศษ ต่างก็ออกมาจัดการเผด็จเรื่อง กับ ธัมมี่ ให้เด็ดขาด ประชาชนหวังกันว่า เรื่องนี้คงจะสำเร็จทำให้ชาติบ้านเมือง ก้าวพ้นความวิกฤตเลวร้ายอย่างแน่นอน

แต่..ในที่สุดมันเป็นเพียงความฝัน พอตื่นทุกอย่างก็ “เหมียนเดิม”  จนบัดนี้ผองชนต่างก็ลงมติกันว่า จะเป็นรัฐบาลไหน คำสั่งมาตราไหน พลังใดๆ ในสยามประเทศที่มีอยู่หรือจะพึงมีต่อไป ไม่มีวันที่จะ ดำเนินการกับ “เจ้าของสวรรค์” ที่ใช้จานบินเป็นพาหนะได้สำเร็จเด็ดขาดแน่นอน

พอเรื่องซาลง ธุรกิจขายสวรรค์ ก็ดำเนินการต่อไป คนที่สักแต่ว่า มีตัว หัว คอสั้น สองมือสองตีน ทั้งเดินดินและนั่งในพาหนะสารพัด ที่ไม่มีมันสมองพอจะคิดให้กว้างได้ก็รุมกันจับจอง ซื้อสด ผ่อน ที่ดินบนสวรรค์กันมืดฟ้ามัวดินกันต่อไป

เอวัง ก็มี ด้วยประการะฉะนี้

สาทุ สาทุ สาทุ