Get Adobe Flash player

คำตอบเกี่ยวกับการดูดวง(1) โดย ฌาฒ สหัชชะ

Font Size:

ก่อนอื่นผมขออธิบายเกี่ยวกับชื่อของผมก่อน เพราะหลายท่านอ่านไม่ค่อยตรงตามตัวอักษร ชื่อของผม ใช้ว่า ณาฒ สหัชชะ

 

ณ เณร สระอา ฒ ผู้เฒ่า(ตัวนี้ออกเสียงกี่ง ต และ ท เมื่อเป็นตัวสะกดก็ออกเสียงเหมือนกัน) จึงอ่านว่า  นาด (ณาฒ เป็นภาษาสันสกฤต แปลเหมือนกันกับคำว่า ณาฐ หรือ ณัฐ ในภาษาบาลี คือ ผู้รู้) เป็นผู้รู้เกี่ยวกับ โหราศาสตร์ ผมได้คำนี้มาจากตำราโหราศาสตร์ ครับ

คำถามแรกที่ผมรับโทรศัพท์จากท่านที่ติดต่อกับผม คือ ค่าดูเท่าใด

คำตอบ ค่าดูของผมๆ อธิษฐานรับผลประโยชน์ใช้ระบบ จันทร์ ครุ สุริยา หมายถึงระบบที่โดดเด่นที่สุด มีพลังและเป็นมงคลสูงสุดในระบบจักรราศี

จันทร์ หมายถึง ดาวจันทร์ อยู่ในตำแหน่ง 2

ครุ หมายถึง ดาวพฤหัสบดี อยู่ในตำแหน่ง 5

สุริยา หมายถึง ดาวอาทิตย์ อยู่ในตำแหน่ง 1

จึงหมายถึง 251 หรือ 215 หรือ 521 หรือ 512 หรือ 125 หรือ 152

หรือ 12 หรือ 15 หรือ 21หรือ 22 หรือ 25 หรือ 51 หรือ 52 หรือ 55

ทั้งนี้ อยู่ที่ผู้จะไปให้ผมตรวจดวงชะตาว่าอยู่ในสภาพใด ฐานะเป็นอย่างไร ดูจากดวงชะตาและความเป็นอยู่ อย่างสูงสุด 521  ต่ำสุด 12 และถ้าดวงแตก ดวงรั่ว ชนิดที่ลำบาก ก็จะไม่มีการเรียกค่าดู เป็นการอนุเคราะห์กันตามคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ที่ระบุว่า “หมอสามหมอ ห้ามรวย” คือ หมอยา หมอความ และหมอดู เพราะประชาชนไม่สามารถจะก้าวล่วงทุกข์ในสามประการคือ ป่วยกาย คดีความและทางจิต ได้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่

ตัวเลขข้างบนปรับเปลี่ยนไปตามสกุลการเงินที่เหมาะสมได้ ทั้งเงินบาท และดอลล่าร์ แต่ผมได้กำหนดไว้เป็นอัตรา เพียงไม่เกิน 25 ดอลล่าร์ ต่อดวง แต่อาจจะต่ำกว่าตามฐานานุรูปของเจ้าชะตา แต่ท่านใดจะสมนาคุณให้ด้วยจิตเสน่หา(ความเต็มใจ) ก็ไม่ขัดข้อง

ในอัตราดังกล่าวผมจะตรวจดวงให้ทุกระบบ คือ ลายมือ นรลักขศาสตร์ โหงวเฮ้ง ระบบสามลัคนา สิบลัคนา มหาทักษา ดวงยาม และอินทภาส โดยเฉพาะจะตรวจเช็คเรื่องดาวกาลกิณีและการแก้พร้อมการตรวจชื่อ เปลี่ยนชื่อใหม่ ด้วย

สถานที่ติดต่อ ทางโทรศัพท์ 323-359-3971 พร้อมนัดหมาย ผมพร้อมจะเดินทางไปดูให้ท่านตามที่ท่านสะดวกที่สุด ในกรณีท่านที่เป็นสุภาพสตรี และผมต้องไปที่บ้านของท่าน เพื่อกันครหา ผมจะพาภรรยาของผมไปเป็นเพื่อนด้วยทุกครั้ง

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่มีการเรียกร้อง แต่ถ้าท่านจะช่วยเหลือตามควรแก่กรณีก็ไม่ขัดข้อง ก็ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ

คำถามต่อไปที่ผมพบบ่อยคือ ถามผมว่าเรียนโหราศาสตร์มาจากที่ใด

คำตอบ ผมเรียนโหราศาสตร์มาจากคุณตาของผม นายแพทย์เดช ทองคำชุ่ม หรือ ขุนเดชแพทยาคม (เป็นราชทินนามชุดสุดท้ายก่อนเปลี่ยนการปกครองเพียง 22 วัน เลยถูกยกเลิกตามระบบใหม่) ตั้งแต่ผมเป็นเด็กอายุไม่ถึงสิบขวบ เป็นระบบเลขเจ็ดตัว สิบสองตัว มหาทักษาและนรลักขศาสตร์

และมาเรียนอย่างจริงจังตอนผมเรียนอยู่มหาวิทยาลัยฯ ที่สมาคมโหร วัดบวรนิเวศน์ อาจารย์ที่สอนผมก็มี อาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ อาจารย์อรุณ เทศถมทรัพย์ อาจารย์เทพ สาริกบุตร อาจารย์ทองเจือ อ่างแก้ว อาจารย์สิงห์โต สินสัณเทศน์ อาจารย์สุปรีดา ประศาสน์วินิจฉัย ฯ

ผมมุ่งเรียนอย่างจริงจังคือระบบโหราศาสตร์เมืองนคร ที่กำลังฮิตคือดวงจักรราศีนี่แหละครับ ประสิทธิประศาสน์อย่างเต็มที่จากอาจารย์อรุณ ลำเพ็ญ หรือ หมอเถาวัลย์ ผมจะพูดถึงระบบนี้ในตอนสองครับผม