Get Adobe Flash player

กาลเวลา และศิลปะ (สารคดีชุดอาร์ตอินอเมริกา และยุโรป) โดย อ.วิบูลย์ วันประสาท

Font Size:

“ความสำคัญของศิลปิน และศิลปะ”

               ในสังคมทุกชาติทุกภาษาที่อาศัยอยู่ในโลก (ทวีปยุโรป) ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นอารยธรรมมาตราบเท่าทุกวันนี้ ต่างมองเห็นความสำคัญของศิลปินทุกสาขานั้นเป็นผู้สืบวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ นั่นคือ การมองเห็นความสำคัญของศิลปิน ถ้าปราศจากบรรดาศิลปินแล้วใครจะเป็นผู้สืบทอดมรดกวัฒนธรรมทางศิลปะดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน

               ศิลปินที่ทวีปยุโรปและอเมริกา ศิลปินทุกสาขาทุกแขนงได้รับการยกย่องในสังคม และให้เกียรติศิลปินในฐานะเป็นผู้บันทึกประวัติศาสตร์ด้วยผลงานศิลปะ อาทิเช่น ผลงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ สามารถบ่งบอกความเจริญ และอารยธรรมของมนุษย์ ศิลปินในอเมริกาและยุโรปได้รับการยกย่องให้เป็นอาชีพที่สำคัญอาชีพหนึ่งอย่างเห็นได้ชัดเจนในสังคม ส่วนที่อื่น ๆ กลับมองเห็นแตกต่างกันไป ผมจะไม่เอ่ยถึงจะดีกว่า จะเน้นเฉพาะที่มีการยกย่องและเก็บรักษาสมบัติศิลปะวัตถุ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ Louvre

               ที่ลูฟว์ เราจะเห็นอะไร? เราจะมองเห็นปราสาทเก่ากลายเป็นอาร์ตมิวเซี่ยมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสถานที่เก็บผลงานศิลปะต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปะยุค Ancient Near Eastern Art, Egyptian Antiquities, Greek, Etruscan and Roman Antiquities, Painting, Graphic Arts, Sculptures and Decorative Arts

               ถ้าที่ทวีปยุโรปมองไม่เห็นความสำคัญของศิลปิน และผลงานของศิลปินแล้วเราจะไม่ได้เห็นความเจริญของอารยธรรมด้วยของจริงจากศิลปะวัตถุที่ปรากฎอยู่ที่อาร์ตมิวเซี่ยมแห่งนี้ จะด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่พาผมไปสัมผัสกับศิลปะวัตถุที่พิพิธภัณฑ์ลูฟว์อย่างใกล้ชิดได้ คือ ผลงานศิลปะของผมเอง ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตัดสินภาพเขียนของหอศิลป์แห่งชาติฝรั่งเศสให้เข้าร่วมแสดงนิทรรศการภาพเขียน ณ ที่ พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ ถ้าในชีวิตนี้ผมไม่มีความสามารถทางศิลปะคงจะไม่มีกาสเข้าไปดูศิลปะที่นั่นจนทั่วถึงได้จนมีความรู้สึกว่าที่ทวีปยุโรปเขายกย่องศิลปะศิลปินไว้เหนือสังคม

               นอกจากนั้นผลงานศิลปินที่ลูฟว์ยังสมารถเก็บเงินได้วันละสามแสนแปดหมื่นยูโร ท่านผู้อ่านลองคิดคร่าว ๆ ดูซิครับว่า ผลงานศิลปะสามารถทำเงินได้จำนวนมหาศาลขนาดไหน...

               นี่คือความยิ่งใหญ่ของศิลปะและศิลปินที่มองเห็น เพราะฉะนั้นประเทศที่มองเห็นความสำคัญจึงได้รับผลประโยชน์จากศิลปะและศิลปินอย่างไม่น่าเชื่อ เกิดขึ้นที่ยุโรปในปัจจุบัน

               เขียนมาถึงตรงนี้แล้วเงินจำนวนมหาศาลที่องค์การศิลปะอย่างอาร์ตมิวเซี่ยมเก็บได้แล้วเอาไปไหน เขากลับเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยเหลือศิลปินอย่างเสมอภาค เช่นใครสามารถทำงานศิลปะได้ และทำงานศิลปะอย่างต่อเนื่องมีผลงานดี จะได้รับทุนช่วยเหลือทุกคน องค์การศิลปะจะช่วยเหลือศิลปินผ่านงานศิลปะที่ดี ถ้าใครทำดีอย่างต่อเนื่องกว่า 5-10 ปี จึงจะได้รับการอุปถัมภ์ ผลลัพธ์ก็คือ ทำให้ศิลปินทุกคนทุกแขนงแข่งขันกันสร้างผลงานศิลปะให้ดี ด้วยเหตุนี้เอง ศิลปินระดับโลก จึงเกิดขึ้นที่ทวีปยุโรปก่อนเพื่อนมาช้านานแล้ว ถ้าใครไปเที่ยวที่ยุโรปเมื่อเข้าไปชมศิลปะที่อาร์ตมิวเซี่ยมจะมองเห็นเหมือนผมมองเห็นมาแล้ว ในฐานะที่ผมเป็นศิลปินคนหนึ่ง การสร้างผลงานศิลปะที่ดีจะประสบความสำเร็จในอาชีพทางศิลปะได้นั้นเป็นความจริง การประสบความสำเร็จทางศิลปะด้วยวิธีอื่น ๆ ผมไม่มีประสบการณ์จึงไม่สามารถเขียนมายืนยันได้เหมือนการสร้างงานศิลปะให้ดีแล้วจะได้ดีเองและนิรันดร์ เช่นศิลปินที่ยุโรป และอย่าลืมว่าชีวิตสั้นศิลปะยืนยาวเป็นเครื่องพิสูจน์อีกเรื่องหนึ่งนะครับ

               ท้ายนี้ผมเอารูปภาพ Psyche & Cupid โดย Antonio Canova เป็นศิลปะภาพปั้นที่พิพิธภัณฑ์ลูฟว์มาลงให้สอดคล้องกับเทศกาลแห่งความรักในสัปดาห์นี้ (กรุณาดูภาพประกอบ)