Get Adobe Flash player

วิจารณ์ศิลปะ (Art Critical) โดย อ.วิบูลย์ วันประสาท

Font Size:

 

                ในขณะสร้างงานศิลปะ ศิลปินหลายแขนงมักจะวิจารณ์งานศิลปะของตนเอง (Self Critical Art) เสียก่อนว่าดีหรือไม่ดี ก่อนจะนำงานศิลปะไปโชว์ในสถานที่แสดงงานศิลปะ ภาพเขียนของผมเคยได้รับอนุมัติให้โชว์ที่อาร์ตมิวเซี่ยมสำคัญของโลกได้ ก็เพราะว่าผมชอบวิจารณ์ศิลปะของผมเองอยู่เสมอ ๆ ถ้าทำออกมาแล้วไม่ดี ผมจะแก้ไขหรือไม่ก็สร้างงานชิ้นใหม่ขึ้นมาแทน ผมสร้างงานของตนเองไว้มากมาย ในปัจจุบันผู้ที่ซื้องานภาพเขียนของผมไปได้อีเมล์มาแสดงความนับถือ และชื่นชมผลงานหลายรายเพิ่มขึ้นทุก ๆ วัน สำหรับผมคิดว่านี่แหละคือชีวิตของศิลปินทำอะไรออกมาไม่ดีคนจะบ่นด่าเราทั้งต่อหน้าและลับหลัง ผมเองคิดว่าเป็นของธรรมดา และคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นศิลปินถ้าทำดีคนก็ชม จริงไหม

                ถ้าใครที่เป็นศิลปินยังใจน้อยอยู่ ใครมาติมาว่าไม่ได้ ผมว่าอย่ามาเป็นศิลปินเสียจะดีกว่า อยู่บ้านเฉย ๆ ไม่มีใครมาพูดว่าอะไรท่านแน่นอน ในสมัยที่ผมยังเรียนศิลปะมีเพื่อนนักเรียนด้วยกันมาติงานของผมแบบสนุกสนาน ไม่มีใครถือสา เพราะว่าเป็นเพื่อนนักเรียนศิลปะด้วยกัน แต่มาคิดย้อนหลังดูอีกครั้ง การติดศิลปะของเพื่อน ๆ มีความหมายทีเดียว โดยเฉพาะวิชาภาพคน Figurative นักเรียนศิลปะทั่ว ๆ ไปมันจะอ่อนวิชาภาพคน ผมเคยได้รับเชิญให้ไปพูด และแนะนำศิลปะ ผมมันเน้นการสร้างงานจิตรกรรมสมัยใหม่ของศิลปินสมัยนี้ให้รู้จักการศึกษาวิชากายวิภาคเอาไว้ “อย่าเดา” ไม่ดี                ผลงานเดาจะบอกศิลปินคนนั้นขาดการศึกษาทางลึกในศิลปะ

ในสมัยเรียนศิลปะเพื่อน ๆ เขียนภาพคนไม่ได้ต้องหนีไปเรียนวิชาที่ง่าย ๆ มีเรื่องจริงเกิดขึ้นไปทั่ววงการศิลปะ บางคนเป็นศิลปินมีชื่อ แต่ไม่สามารถจะเขียนภาพเหมือน Portraiture ได้ ในความรู้สึกของผม ถ้าเป็นศิลปินที่มีคนยอมรับมีชื่อเสียงน่าจะมีความรู้ความสามารถทำได้ทุกซับเจค ผมคิดของผมอย่างนั้น นี่ขนาดผมเป็นคนสอนศิลปะผมยังต้องมีความสามารถเขียนภาพได้หลายอย่าง ไม่ยังงั้นใครที่ไหนจะมาเรียนด้วย โดยเฉพาะในฐานะของผมคือ สอนศิลปะส่วนตัวมานานกว่าสามสิบปี ตอนนี้ผมมีข่าวดี เรียนศิลปะเพื่อความสุขใจหรืออาชีพก็ตาม ผมยินดีให้ทดลองเรียนศิลปะฟรีก่อน ถ้าไม่ดีไม่ต้องเสียเงิน ใครอยากทดลองเชิญได้นะครับ ดูซิว่าฝีมือทางศิลปะของท่านเป็นอย่างไร ศิลปินดัง ๆ ของโลกเริ่มเรียนเมื่ออายุมากขึ้นทั้งนั้น ไม่ลองไม่รู้ ผมสอนลูกศิษย์ให้เป็นศิลปินหลายคน ผมมีวิธีสอนการเขียนภาพให้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ผลดีมาแล้ว ถ้าเป็นผู้สอนศิลปะแล้วไม่รู้จักการวิจารณ์ศิลปะแก่ลูกศิษย์ถือว่าไม่ครบวงจรการสอนศิลปะการวิจารณ์ศิลปะถือว่าเป็นการสอนศิลปะที่ดี

การวิจารณ์ศิลปะจะได้ผลแก่นักเรียนศิลปะโดยตรง หรือศิลปินอาชีพต้องวิจารณ์ด้วยหลักวิชาการและเทคนิคที่มีคนยอมรับ และมีเหตุผลโดยเฉพาะบุคคล ซึ่งมีความสามารถคนละอย่าง ไม่วิจารณ์แบบเอาศิลปะของตนเองออกมาเปรียบเทียบไม่ได้เนื่องจากสไตล์ทางศิลปะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนั่นเอง