Get Adobe Flash player

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่สนับสนุนงานวันวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 23 โดย อ.วิบูลย์ วันประสาท

Font Size:

 

                กาลเวลาเป็นเครื่องวัดอะไรๆ ได้หลายอย่าง ผมเคยได้ยินสุภาษิตไทยได้กล่าวไว้ว่า กาลเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงได้ คนเราจะวัดจากความรวดเร็วไม่ได้แน่นอน เพราะว่าความดีต้องอาศัยกาลเวลาเป็นเครื่องยืนยันความดีจริงแต่ในที่นี่ผมเขียนถึงวันวัฒนธรรมไทยที่จัดยั่งยืนมาครบ 23 ปี ในเดือนนี้แล้ว มันเป็นเวลานานพอสมควรในสายตาของผม และผมขอขอบคุณทุก ๆ ท่านที่มาช่วยอาสาสมัครจัดงาน และหาทุน หรือมอบทุนในการจัดงานผ่านพ้นไปได้ทุกปีอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ในความสามัคคี และความตั้งใจจริง วัฒนธรรมไทยเป็นของคนไทยทุกคนในเชิงมรดกไทย Thai Heritage มีความหมายซึ้งใจผมมาก และผมภูมิใจที่ได้รับมรดกตกทอดเกิดความสุขใจ มีลูกศิษย์ชาวต่างชาติมาถามผมว่า ผมมาจากไหน ผมจะตอบอย่างเต็มปากคำว่า มาจาก Thailand อย่างสม่ำเสมอไม่เคยขาด

                ลูกศิษย์ศิลปะชาวต่างชาติ และชาวอเมริกันที่ผมสอนศิลปะให้แก่พวกเขาทุกคนพลอยรักวัฒนธรรมไทยไปด้วย และผมได้รับคำชมเชยมาหลายสารทิศในคุณภาพการสอนศิลปะสากลของผมในทางที่ดี ที่เอ่ยไว้เพราะว่าผมปิดทองหลังพระมานาน พอนานเข้าขอเปิดเผยออกมาบ้างก็จะดีเหมือนกัน การเป็นคนไทยในอเมริกา ถ้าใครทำดีให้ปรากฎโดยมีคนชมเชยความดีความถูกต้อง ผมถือว่าทุกคนแสดงภาพพจน์ที่ดีให้แก่ไทยทุกคนในส่วนรวม ในอดีตผมตัดสินใจโยกย้ายตัวเองไปอยู่ยุโรปเพื่อการศึกษาศิลปะตะวันตก และมาปักหลักอยู่อเมริกานานมากจนกลายเป็นบ้านที่สามไปแล้ว นี่คือเบื้องหลังย่อ ๆ ของผม

                ทุกวันนี้ผมเดินทางไปยุโรปไปอาศัยอยู่ที่กรุงปารีสแต่ละครั้งนานหลายเดือนก็มีบ่อยครั้งเลย ทำให้พลอยพูดภาษาฝรั่งเศสได้บ้างอีกภาษาหนึ่ง ในสมัยเด็ก ๆ ผมเกลียดการเรียนภาษาอังกฤษมาก แต่พอได้รับทุนศึกษาต่อ ถูกบังคับให้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่เอยูเอจนจบหลักสูตร ผมเกิดพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่บัดนั้น ในขณะเรียนครูสอนภาษาอังกฤษพอรู้ว่าผมเป็นอาร์ทิส Artist เวลาผมเปิดนิทรรศการภาพเขียน ครูสอนภาษาอังกฤษมาเป็นแขกรับเชิญเต็มไปหมด แถมชมเชยผมต่อหน้าแขกเหรื่อที่มาในงานว่าผมเรียนภาษาอังกฤษได้รวดเร็ว ก็ไม่ใช่อะไรหรอกครับที่อาร์ตแกลเลอรี่ผ่านบางกะปิสมัยผมมีฝรั่งนักเดินทางมาพักอยู่แถวนั้นเยอะ ผมมีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติก็เลยพูดกันแบบงู ๆ ปลาๆ ฝรั่งพูดภาษาไทยกระท่องกระแท่น ผมพูดภาษาอังกฤษไม่เอาไหน สนุกกันใหญ่ นาน ๆ เข้าเลยชิน พูดภาษาอังกฤษคล่องปรื้อ ไม่รู้ตัว แปลกดีนะครับ ท่านลองดูได้ พอมาถึงเรื่อง วันวัฒนธรรมไทย ผมมีโอกาสดีที่เข้าใจภาษาอังกฤษ เวลาผมจัดงานมีชาวต่างชาติมาช่วยอยู่เบื้องหลัง และอย่าลืมเพื่อนต่างเพศนี่ก็ดีได้เรียนภาษาดีกว่า เพราะอาจจะคุยกันนานกว่าก็ได้นะครับ

                การขอบคุณของผมต่อผู้อุปถัมภ์การจัดงานวันวัฒนธรรมไทย ผมขอบคุณทั้งทางจิตใจและทางกาย คือทั้งต่อหน้าและลับหลัง ผมคิดถึงผู้อุปถัมภ์นึกยกย่องในน้ำใจ และความกรุณาของทุกท่าน ไม่รู้นะครับ ด้วยความสุจริตใจอาจส่งผลกลับมาสู่วันวัฒนธรรมไทยให้สามารถจัดงานต่อเนื่องมานานกว่าใคร ๆ ในชุมชนไทยแอลเอ ประเด็นการจัดงานแต่ละครั้งต้องใช้ทุนจัดงาน แต่นโยบายของผมกับคณะกรรมการผู้จัดงาน มีอุดมการณ์ต้องคืนความสุขกลับไปหาชุมชนให้มากเท่าที่เราทำได้ ต้องบริการชุมชนอย่างเต็มที่ด้วย เช่นการบริการต่าง ๆ ทั้งบันเทิง และความสะดวกสบาย และประการสุดท้ายคือความเสมอภาค และประการสุดท้ายมีการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนผ่านทางทุนการศึกษาจัดให้มีการประกวดภาพโปสเตอร์ และเรียงความ และมีการเชื่อมโยงผู้ใหญ่และเยาวชนอย่างสมดุลครับ