Get Adobe Flash player

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ผู้ร่วมสนับสนุนงานวันวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 23 โดย อ.วิบูลย์ วันประสาท

Font Size:


                อย่างล้นหลามเกินความคาดหมายของผม แต่ผมคิดในใจอยู่คนเดียวว่า กาลเวลาผ่านไปยี่สิบกว่าปีเป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจของคณะผู้จัดงานวันวัฒนธรรมไทยว่าเขาเองแน่ไม่รวนเร ความตั้งใจ ความเพียรพยายาม และมีความซื่อสัตย์ย่อมเกิดผลดีกลับมาแก่ผู้นั้น หรือคณะนั้นอย่างแน่นอน นี่คือการพิสูจน์ความจริงของสังคมทั่วๆ ไป ไม่ว่าจะเป็นชาติไหนเหมือนกันหมด “งานวันวัฒนธรรมไทย” ปีที่ 23 เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างดีอยู่ในสังคม ผมและผู้จัดทุกคนเป็นผู้อาสาสมัครทำงานด้วยใจบริสุทธิ์ ตั้งใจเผยแพร่ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอย่างจริงใจ โดยไม่คิดหากำไรใด ๆ ผลงานที่ออกมาดีมีคนชมนั่นคือกำไรครับ

                หลาย ๆ คนอาจไม่รู้หรอกว่าผมเป็นผู้คิดทำวันวัฒนธรรมไทยขึ้น สาเหตุมาจากความคิดที่ว่า วัฒนธรรมไทย เป็นของคนไทย เป็นมรดกตกทอดกันมาเป็นพันปี ทุกคนมีสิทธิในการส่งเสริมและเผยแพร่ แต่ความคิดของผมคิดขึ้นว่า เราน่าจะมีวันวัฒนธรรมไทยขึ้นเป็นพิเศษในรอบปีจะดีเหมือนกัน เหมือนเป็นสิ่งเตือนใจให้รำลึกถึงวัฒนธรรมไทยสักวันหนึ่งในรอบปี ถ้าจัดงานโดยไม่มีคำว่า “วัน” มันจะถูกเลือนหายไปไม่ใช่วันสำคัญอะไร เพราะฉะนั้นท่านผู้ที่มาสนับสนุนจึงเท่ากับมารวมกัน เน้นวันวัฒนธรรมไทยให้แน่นแฟ้นขึ้นอีก

                นอกจากนั้นผมยังคิดไปถึงเด็ก ๆ รุ่นใหม่ให้เป็นผู้สืบสานต่อไปโดยให้เด็ก ๆ ที่จบมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ใหญ่อยู่ในชุมชนเข้ามาร่วมงาน โดยมอบอำนาจให้จัดทำให้ถูกต้องตามนโยบายของเราที่ตั้งไว้ คือ การส่งเสริม และการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณ Traditional Thai เอาไว้ให้ดี ๆ อย่าให้ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยรุ่นใหม่เข้ามาปะปน เราจะได้มองเห็นได้ชัดเจนว่าศิลปวัฒนธรรมไทยเก่าแก่ของเรามีหน้าตาเป็นอย่างไร ผมในฐานะเป็นผู้ริเริ่ม เป็นคนสมัยใหม่เหมือนอย่างท่าน แต่มีจิตใจอยากเผยแพร่วัฒนธรรมเก่าแก่ของเราไปสู่สายตานานาชาติ จะได้รู้สึก และเปรียบของเก่า และของใหม่ได้เวลาจะวิจารณ์ในแง่ลบจะทำไม่ได้ เพราะว่าในอดีตเรามีวัฒนธรรมที่ดีมาเก่าก่อน

                ผมเคยนำภาพเขียนสมัยใหม่ Thai Contemporary หรือ Modern Thai Arts ไปโชว์ที่กรุงปารีสที่ ลูฟว์ มิวเซี่ยม ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกศิลปะ โดยเฉพาะที่ยุโรป มีคนมาถามตรง ๆ กับผมว่า ไทยอยู่ที่ไหน และเป็นอย่างไร “What Thai?” ทำนองนั้น ผมเป็นคนใจดีอุตส่าห์อธิบายให้ผู้นั้นรู้จักอย่างละเอียด ซึ่งในฐานะศิลปินไทยเมื่อนำผลงานศิลปะ (ภาพเขียน) ไปโชว์ในสถานที่ต่าง ๆ อาทิเช่น อาร์ตมิวเซี่ยม หรืออาร์ตแกลเลอรี่ต่าง ๆ ย่อมมีคนสนใจมาไต่ถามอยู่บ่อย ๆ การเป็นศิลปินไทยจึงเป็นผู้เผยแพร่ภาพพจน์ Thai Images ได้อย่างดีโดยไม่รู้ตัว ใครที่มองเห็นคงจะยกย่องไว้ในภาพพจน์ที่ดีของส่วนรวม ส่วนคนมองไม่เห็นอาจคิดเป็นเรื่องส่วนตัวไป แต่จริง ๆ แล้ว ศิลปินไทยทุก ๆ แขนงคือเป็นตัวแทนภาพพจน์ที่ดีของไทยถ้วนทั่วทั้งนั้นครับ