Get Adobe Flash player

เผยแพร่วัฒนธรรมไทยในแอลเอ โดย อ.วิบูลย์ วันประสาท

Font Size:

อันดับแรกๆจะรวมอยู่ในกิจกรรมของวัดต่างๆในแอลเอ ซึ่งชุมชนไทยเราถือว่าวัดเป็นจุดรวมและศูนย์กลางของชุมชนไทย อย่างเช่นวัดไทยแห่งนครลอสแองเจลิส นั่นคือสถานที่เผยแพร่วัฒนธรรมตามธรรมชาติ เป็นแห่งแรกที่ผมมีประสบการณ์มาในอดีตและปัจจุบัน ต่อมาผมได้รับคำแนะนำจากแอลเอซิตี้ ให้นำศิลปวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ที่ศูนย์วัฒนธรรมของซิตี้บ้าง นั่นคือแอลเอซิตี้ยอมรับและเชื้อเชิญให้ไปทำและมีทุนทางศิลปะที่จำเป็นเช่นค่าเช่าสถานที่ เป็นต้น จึงมีการเผยแพร่ขึ้นที่ บานสะเดล อาร์ต พาร์ค เกิดขึ้น นี่คือเรื่องย่อๆสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ ส่วนรายละเอียดต่างๆ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งลอสแองเจลิส เป็นผู้รับผิดชอบ มีหลักฐานต่างๆและเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร Non-profit organization ขึ้นกับองค์กร ไอ อาร์ เอส ตรวจสอบบัญชีได้

ที่เขียนขึ้นวันนี้เพราะว่าเราจะมีการ ฉลองครบรอบยี่สิบห้าปี ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในเดือนกันยายน ศกนี้ ซึ่งทางประเพณีของประเทศอเมริกา ถือว่าเป็นองค์กรที่มีกิจกรรมต่อเนื่องมานาน สมควรยกย่องเป็นตัวอย่างได้ และสมควรประกาศออกไปให้ชุมชนล่วงรู้ในกิจกรรมที่ทำขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือที่มาของการฉลองครบรอบยี่สิบห้าปีของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม แต่ว่าการจัดงานแต่ละครั้งต้องมีเงินทุนสำหรับจัดงาน จึงต้องมีการประชุมแสวงหาคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยดำเนินการ ซึ่งเป็นการหายากมากเพราะเป็นคณะกรรมการ อาสาสมัคร เท่านั้น บุคคลเข้ามาทำงานไม่มีเงินเดือนแม้แต่คนเดียว มาทำด้วยใจรักและมีอุดมการณ์ช่วยเหลือสร้างภาพพจน์ที่ดีงามให้ประจักษ์แก่สายตานานาชาติ เป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวและวงศ์ตระกูล ซึ่งเข้าใจคำว่า “ให้ (Giving)” คือในหลักพุทธ ยิ่งให้ยิ่งได้ ทำนองนั้น ซึ่งผมมีประสบการณ์จริงมาเล่า คือผมไปอาสาสมัครทำงานเยอะแยะไปหมด ปรากฏว่าหน้าที่การงานส่วนตัวเจริญรุดหน้าประสบความสำเร็จในอาชีพทางศิลปะเท่าเทียมชาวอเมริกันได้ และมีชาวอเมริกันนำเอากิจกรรมของผมออกไปเผยแพร่เน้นจุด “คุณภาพของศิลปะ” คือผมเป็นผู้สอนศิลปะและศิลปินด้านจิตรกรรมโดยตรง มีผลงานปรากฏได้รับรางวัลเป็น “ศิลปินแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย” และเป็นหนึ่งในศิลปินแห่งเอเชียจากอาร์ตมิวเซี่ยมแห่งเมืองซานฟรานซิสโก และแคลิฟอร์เนียอาร์ตเคาน์ซิลแห่งผู้ว่าการมลรัฐฯ

ผลงานการสอนศิลปะ มีสมาคมพ่อค้าอเมริกันบันทึกไว้ว่าเป็นผู้สอนศิลปะที่มีคุณภาพคนหนึ่งในลอสแองเจลิส จึงทำให้ผมประสบความสำเร็จในการสอนศิลปะมาจะครบรอบ 33 ปีในปีนี้ คือเริ่มสอนมาตั้งแต่ ค.ศ.1984 นอกจากนั้นผมยังได้รับรางวัลจากมลรัฐฯ รับรองการสอนศิลปะมีมาตรฐานรวมอยู่ด้วย

การเขียนเรื่องศิลปะวันนี้ ผมไม่มีจุดประสงค์จะเขียนเรื่องส่วนตัวอะไรเลย แต่ไม่มีใครจะมายกตัวอย่าง จึงเอ่ยถึงตัวเอง ต้องขออภัย และอีกประการหนึ่ง ผมไม่ได้รับรางวัลอะไรๆที่สำคัญ ต้องอาศัยความจริงที่เกิดขึ้นจริงในอเมริกาเพื่อพิสูจน์ความสามารถทางศิลปะ เพราะว่าการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในแอลเอต้องมีเครือข่ายกับแอลเอซิตี้และมลรัฐแคลิฟอร์เนียอยู่ด้วย ไม่ยังงั้นทางแอลเอซิตี้ ผู้จะมอบเงินทุนการจัดงาน “วันวัฒนธรรมไทย” จะแลดูไม่หนักแน่นพอที่จะเป็นผู้นำและดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม ผมขอเชิญท่านผู้อ่านผู้รักศิลปะไทย ผู้อยากจะช่วยกันเผยแพร่วัฒนธรรม ในวันวัฒนธรรมครบรอบ 25 ปี ในเดือนกันยายน ศกนี้ เข้าร่วมประชุมครั้งแรกในวันที่ 4 มีนาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 310-650-1531