Get Adobe Flash player

น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่า? โดย เอ สุริยะ

Font Size:

เกริ่นเป็นคำถามตามเพลงช้างที่คนไทยคุ้นหูเป็นอย่างดี วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องช้างไทยในภาคเหนือกันนะครับ  เมื่อพูดถึงช้างซึ่งเป็นเสมือนสัตว์คู่บ้านคู่เมืองไทยมาแต่อดีต ภาคเหนือดูจะมีภาพลักษณ์ของการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างจำนวนมากของประเทศไทยอีกด้วยนะครับ

            ช้างผูกพันกับวิถีชาวเหนือที่แวดล้อมด้วยป่าเขาอย่างแนบแน่นมาแต่อดีต เป็นแรงงานกำลังมหาศาลที่ช่วยลากจูง  เป็นพาหนะเดินทางผ่านดงดอย และยังเป็นเพื่อนต่างสายพันธุ์ที่ช่วยให้คนเลี้ยงช้างสามารถเลี้ยงชีพได้มาจนถึงปัจจุบัน วันนี้ช้างในศูนย์อนุรักษ์ช้างหลายแห่งของภาคเหนือ ยังมีงานทำร่วมกับคนเลี้ยง เป็นอาชีพที่เรียกรอยยิ้มจากผู้มาเยือนได้เสมอ ผมจะแนะนำให้คุณผู้อ่านได้รู้จักกันนะครับว่ามีที่ไหนบ้าง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

            จากจุดเริ่มต้นเมื่อพ.ศ. 2512 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกลูกช้างขึ้นที่บ้านปางหละ อำเภองาว นับเป็นศูนย์ฝึกลูกช้างเพื่อการชักลากไม้แห่งแรกและแห่งเดียวในโลก ต่อมาได้ย้ายสถานที่มายังริมทางหลวงสายลำปาง-เชียงใหม่ และกลายเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้า หรือวิจัยรวมไปถึงการทำงานเกี่ยวกับช้างอย่างรอบด้านที่สุดแห่งหนึ่งของไทย

            เพื่อคงเอกลักษณ์การทำไม้ด้วยช้างของไทยในอดีต ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่อันเกี่ยวข้องกับช้างและผู้คนที่ทำงานเกี่ยวกับช้าง เช่น ควาญช้าง สัตวแพทย์ ฯลฯ อย่างใกล้ชิด ภายในบริเวณศูนย์มีการแสดงช้างส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำไม้ในอดีต แสดงขั้นตอนการชักลากมีบรรยายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ นอกจากนี้ เป็นการแสดงความชาญฉลาดของช้าง เล่นดนตรี วาดภาพ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้อภาพเก็บเป็นที่ระลึกได้ด้วย

            ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ได้ริเริ่มโรงเรียนฝึกควาญช้างแห่งแรกของโลกเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิถีของคนและช้างด้วยตนเอง ผู้เข้าฝึกจะได้เรียนรู้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การขึ้นลงช้าง การขี่ การควบคุมช้าง การดูแลสุขภาพช้างและการสร้างความคุ้นเคยต่อกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมโฮมสเตย์ในแคมป์ช้าง ให้ได้ใช้เวลาร่วมกับช้างและควาญเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความผูกพันระหว่างคนและช้างร่วมกัน

            การแสดงช้างในแต่ละวันมีรอบแสดงจำกัด เพื่อจัดเวลาให้ช้างได้พักผ่อนอย่างเหมาะสม หากสนใจชมการแสดง แนะนำให้สอบถามข้อมูลและรอบการแสดงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันความผิดหวัง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โทร 054 547871

www.thailandelephant.org

แคมป์ช้างอนันตรา รีสอร์ท โกลเด้น ไทรแองเกิล

            ด้วยแนวความคิดที่ต้องการลดระยะห่างระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้าง หลักสูตรการฝึกอบรมควาญช้างสมัครเล่นจึงเกิดขึ้น นักท่องเที่ยวจะมีโอกาสใกล้ชิด สัมผัสและใช้เวลาทำกิจวัตรประจำวันร่วมกับช้าง

            กิจกรรมฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่นของแคมป์ช้างอนันตรา รีสอร์ท โกลเด้นไทรแองเกิล มีทั้งหลักสูตรแบบครึ่งวัน เต็มวันและ 3 วัน นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์เดียวกับที่ควาญช้างต้องทำเป็นกิจวัตร นับตั้งแต่เช้าตรู่เดินเข้าป่าเพื่อนำช้างกลับมา แล้วฝึกการขึ้นลงช้าง ควบคุมช้างให้เคลื่อนที่ไปทางซ้าย ขวา เดินหน้าและถอยหลัง เรียนรู้การดูแลสุขภาพช้าง การให้อาหาร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องทำเองทั้งหมดภายใต้การดูและของควาญอาชีพ

            จุดเด่นของหลักสูตร คือการพาช้างไปอาบน้ำ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องลงน้ำไปพร้อมกับช้างด้วย เป็นช่วงเวลาที่ทั้งคนและช้างจะได้ผ่อนคลายกันอย่างสนุกสนาน จนถึงตอนเย็นนักท่องเที่ยวจะขี่ช้างกลับมาเข้าไปพักผ่อนยามค่ำคืน ก่อนจะนำกลับมาที่แคมป์อีก 1 ครั้งในวันรุ่งขึ้น

            วันสุดท้ายของการฝึก จะมีการทดสอบก่อนจบหลักสูตร นักท่องเที่ยวจะเป็นผู้ขี่ช้างเดินเข้าป่าระยะไกล โดยมีควาญช้างอาชีพเป็นผู้โดยสาร หลังผ่านการทดสอบแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรควาญช้างสมัครเล่น และเสื้อม่อฮ่อมเป็นของตนเองอีกด้วย

            กิจกรรมที่แคมป์ช้างอนันตรา รีสอร์ท โกลเด้นไทรแองเกิล นับเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาช้างเร่ร่อนในเมือง ปัจจุบันมีช้างทั้งหมด 3 เชือก โดยควาญช้างมีรายได้เลี้ยงตัวเองอย่างพอเพียง

แคมป์อนันตรา รีสอร์ท โกลเด้น ไทรแองเกิล โทร 053 784084

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

            ในโอบล้อมของหมู่ไม้เขียวชอุ่มและขุนเขาสูงชัน ขนาบข้างด้วยสายน้ำปิงไหลเรื่อยในดินแดนต้นน้ำ บรรยากาศของศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว จึงดูสงบร่มรื่นในแวดล้อมของกลิ่นอายธรรมชาติ ทำให้ผู้มาเยือนคล้ายเดินทางย้อนกลับไปเจอกับหมู่บ้านช้างในอดีตอันห่างไกล จนอาจกล่าวได้ว่า ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาวแห่งนี้เป็นปางช้างที่มีบรรยากาศสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ

            ศูนย์ฝึกเชียงดาวมีการแสดงช้างแสดงทุกวัน เริ่มตั้งแต่พาช้างไปใส่เครื่องลากจูงบนหลังเพื่อลากซุงในป่ามาแสดงให้ชม การแสดงส่วนใหญ่เน้นไปที่ขั้นตอนการชักลากจูงไม้ซุงอันเป็นภารกิจหลักที่ช้างแต่ก่อนทำงานอยู่ในป่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความผูกพันระหว่างควาญช้างกับช้างในการทำงานร่วมกัน นอกจากการแสดงแล้ว กิจกรรมอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวก็คือ การนั่งช้างชมทิวทัศน์ ซึ่งมีเส้นทางให้เลือกทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จุดเด่นของการนั่งช้างที่นี่คือ การพาช้างเดินท่องน้ำปิงในช่วงเวลาสั้นที่สร้างความรื่นรมย์ให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง

            การแสดงช้างที่นี่ปกติมีวันละ 2 รอบในช่วงเช้า หากไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวอาจลดลงเหลือเพียงรอบเดียว จึงควรสอบถามเพื่อให้เดินทางไปแล้วไม่ผิดหวัง

ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว โทร 053 298553, 053 862 037

Green Tip : ท่องเที่ยวไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมการนั่งช้างชมไพรของปางช้างทุกแห่ง มักนำนักท่องเที่ยวเข้าไปยังผืนป่าและสายน้ำ การระมัดระวังเรื่องการทิ้งขยะไว้ระหว่างทางเป็นสิ่งพึงระลึกถึง เพราะนอกจากจะเป็นการรบกวนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าที่อาจกลืนกินขยะเข้าไปด้วย

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส  โทร : 323.461.9814 

หรือที่ na.tourismthailand.org