Get Adobe Flash player

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย โดย เอ สุริยะ

Font Size:

ทอดน่องท่องไทยฉบับนี้ คงม่ได้พาคุณผู้อ่านไปทอดน่องที่ไหน แต่ผมประสงค์จะให้ทุกท่านได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ผมเชื่อว่าความรู้สึกของคนไทยทุกคนในยามนี้คงรู้สึกเช่นเดียวกัน หัวใจพสกนิกรไทยทั้งชาติ ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดในโลก คงแตกสลายไม่แพ้กัน

ผมขอยกบทกลอนที่ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ ที่ท่านได้ประพันธ์ไว้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากได้ทราบว่าในหลวงของเราสวรรคตแล้ว อ่านแล้วเห็นภาพ คนไทยทุกคนรู้สึกเช่นเดียวกัน

“กวาดสายตาไปทั่วไทยในวันนี้    ทุกใบหน้าทุกท่าทีไม่แตกต่าง

 ที่ทรงบำเพ็ญเสมอมาไม่ราลด   และปรากฏอยู่แท้แน่แก่ใจ

 

มือพนมน้ำตาไหลไม่ละวาง       คิดถึงพระคุณที่กลางกระหม่อมมา
เกิดชาติใหม่ไม่มีวาสนาแล้ว      ที่จะพบดวงแก้วจำรัสค่า
อย่างชาตินี้มีบุญอุ่นอุรา           พึ่งเมตตาพระสรรเพชญเจ็ดสิบปี
มาบัดนี้เวลาก็มาหมด             หัวอกจึงรันทดอยู่เต็มที่
เถอะก็ต้องปลอบใจเราไทยนี้     พระภูมีเสด็จสวรรค์อย่ารันทด
เป็นสถานเทพสถิตที่สมควร      กับความดีทั้งมวลถ้วนทั้งหมด

กราบลงที่ตรงรอยพระบาท       อันจะโอภาสจำรัสไข
อยู่ที่เหนือทุกถิ่นแผ่นดินไทย     และทุกที่ทุกหทัยของราษฎร

ไปข้างหน้าไม่มีเวลาจะสิ้นสูญ   มีแต่จะเพิ่มพูนยิ่งกว่าก่อน

พระเกียรติจะตรึงตราอยู่ถาวร   ตราบกัปกัลป์พุทธันดรไม่รอนรา”

สิ่งหนึ่งที่ผมยึดเหนี่ยวมาตลอดในการทำงานที่การท่องเที่ยวแห่ง

ประเทศไทย คือพระบรมราโชวาท ที่พระองค์ท่านพระราชทานไว้ให้กับคณะกรรมการและพนักงาน อ.ส.ท.เมื่อคราวเยือนองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ท. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2514 (ในสมัยนั้น ยังใช้ชื่อนี้อยู่ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เช่นในปัจจุบัน) พระบรมราโชวาท มีความว่า “...การที่ อ.ส.ท.ได้ปฏิบัติงานมาก็มีประโยชน์หลายด้าน โดยตรงคือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามชื่อขององค์การ ซึ่งเป็นป

ระโยชน์มาก ประโยชน์ที่จะได้อีกก็คือชื่อเสียงของบ้านเมือง ชื่อเสียงในทางทิวทัศน์ ในทางความเป็นอยู่ และประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง เป็นการแพร่ให้ชาวต่างประเทศทราบ แม้ชาวต่างประเทศที่มาได้เห็นได้รู้ มิได้ตั้งใจที่จะมาหรือจะมิได้มาเที่ยวในเมืองไทย ก็เกิดผลแล้ว เพราะว่าทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในทางที่ดีแก่ชาวต่างประเทศ เป็นผลในทางชื่อเสียงของบ้านเมือง และชื่อเสียงของบ้านเมืองนี้ ถ้ามีชื่อเสียงดีในทางว่าเมืองไทยมีวัฒนธรรมและมีสิ่งที่น่าสนใจมาก มีประชาชนที่ดี นิสัยใจคอที่ดี น่านับถือ ก็ทำให้เราได้รับผลในทางการเมือง และในทางความปรารถนาดีอย่างยิ่งจากชาวต่างประเทศ ซึ่งถ้าชาวต่างประเทศผู้เป็นประชาชนในประเทศเหล่านั้น ถึงแม้จะไม่ใช่ผู้ใหญ่ผู้โตก็ตาม ก็จะรู้จักเมืองไทยดีขึ้น ย่อมทำให้การติดต่อ

ในทางการหรือในทางธุรกิจกับเมืองไทยดีขึ้น ฉะนั้น ผลในทางนี้ จะต้องเพ่งเล็งถึงให้มากเหมือนกัน แล้วพยายามเผยแพร่วัฒนธรรมและนิสัยใจคอที่ดีของคนไทย พร้อมทั้งประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่ของคนไทยให้ชาวต่างประเทศทราบมากที่สุด เมืองไทยเราก็มีของดีมากทั้งในทางวัตถุทั้งในทางจิตใจ เราควรจะ
ทำให้เกิดผลทั้งหมดทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ เพื่อความมั่นคงและเพื่อความเป็นอยู่ของเราแท้ๆ เพราะว่าเมื่อมีคนที่ปรารถนาดีต่อเราทั่วโลก ก็จะทำให้เราปลอดภัยและมีมิตรมากขึ้น งานทั้งหลาย ที่ท่านทั้งหลายจะทำจะต้องเพ่งเล็งในข้อนี้อย่างมาก...”

ถึงแม้ผมจะไม่มีโอกาสได้รับพระทานพระบรมราโชวาทโดยตรง แต่หลังจากที่ได้เข้ามาทำงานในการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ก็ได้ค้นพบพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านและถือปฎิบัติตามมาโดยตลอด นับว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ได้สนองพระราชปณิธานที่จะเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทย ให้ชาวต่างชาติได้รู้จักวิถีความเป็นไทยของเรามากยิ่งขึ้น

เมื่อพูดถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ ในแผ่นดินไทยของพระองค์ แทบจะกล่าวได้ว่า ไม่มีที่ใดบนผืนแผ่นดินไทย ที่พระองค์เสด็จไปไม่ถึง ยังจำได้ว่าตั้งแต่เด็กๆ ผมชอบดูข่าวในพระราชสำนัก เพราะทุกวันเราจะได้เห็นพระองค์ทรงงานหนัก ได้เห็นพระราชกรณียกิจประจำวันในทุกถิ่นที่ ทุกจังหวัดแม้จะทุรกันดารเพียงใด ก็ยังได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จไป ในพระหัตถ์ก็จะมีสมุด 1 เล่ม และทรงสะพายกล้อง เป็นภาพชินตา ทั้งนี้ก็เพื่อให้คนไทยมีความอยู่ดีกินดี พระองค์ท่านไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชัง ในหลวงทรงรักพสกนิกรของพระองค์ นับว่าคนไทยเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลก เพราะว่ามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงงานหนักเพื่อประชาชนของพระองค์อย่างแท้จริง เห็นได้จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีอยู่หลายโครงการ ซึ่งในฉบับต่อๆ ไป ผมจะพาทุกท่านตามรอยพระบาทไปชมโครงการที่ว่ากันนะครับ

ช่วงท้าย ผมขอประชาสัมพันธ์ข่าวในการไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ชาวไทยที่อาศัยในสหรัฐอเมริกา หากท่านใดประสงค์มาสักการะหรือถวายบังคมพระบรมรูปฯ พระองค์ท่าน และร่วมลงนามไว้อาลัยและส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และทีมประเทศไทย ได้จัดสถานที่ในการถวายสักการะและลงนามไว้อาลัยที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส ชั้น 1 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เลขที่ 611 N.Larchmont Blvd., Los Angeles, CA90004 วันจันทร์-ศุกร์ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น.

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส  โทร : 323.461.9814 

หรือที่ na.tourismthailand.org