Get Adobe Flash player

ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ตอนที่ 4 โดย เอ สุริยะ

Font Size:

มาถึงวิชาหน้าที่ 3 ของศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ชื่อว่าวิชาตำนานพันธุ์ ซึ่งจะพูดถึงจุดเริ่มต้นของ 3 ดำแห่งแดนภูพาน

ครั้งหนึ่งระหว่างการเสด็จฯ ออกเยี่ยมราษฎรภาคอีสาน นักข่าวต่างประเทศได้กราบทูลถามในหลวงรัชกาลที่ 9 ถึงเหตุผลที่ทรงพัฒนาชนบท เพราะต้องการต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ใช่หรือไม่ พระองค์รับสั่งกลับทันทีว่า สิ่งที่ทรงต่อสู้ด้วยไม่ใช่คอมมิวนิสต์ แต่เป็นความอดอยากหิวโหยของประชาชนต่างหาก

ด้วยต้องการบรรเทาความทุกข์ของประชาชน ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงโปรดฯให้สร้างพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำงานของพระองค์ในภาคอีสาน จะได้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนั้น ยังโปรดฯ ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นสถานที่ทดลองแนวพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง การหาข้าวพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และอีกโครงการหนึ่งซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่ คือ การเลี้ยงสัตว์โดยพระองค์ทรงพระราชทานแนวทางง่ายๆ ว่า ต้องแข็งแรงทนทานต่อสภาพแวดล้อม เลี้ยงง่าย ไม่ต้องลงทุนสูง ไม่เช่นนั้น หากมีอะไรผิดพลาด เกษตรกรจะกลายเป็นหนี้จนเป็นที่มาของตำนาน 3 ดำแห่งภูพาน ซึ่งประกอบด้วย ไก่ดำภูพาน สุกรภูพาน โคเนื้อภูพาน

สำหรับโคเนื้อภูพานนั้น ปรับปรุงสายพันธุ์มาจากโคทาจิมะ ซึ่งได้ชื่อเป็นพันธุ์ดีที่สุดในโลก โดยสมาคมผู้เลี้ยงโคเมืองโอซาก้า น้อมเกล้าฯ ถวายพันธุ์โคคู่หนึ่งแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จากนั้นได้พระราชทานต่อให้กรมปศุสัตว์ทดลองผสมเทียม จนสามารถผลิตน้ำเชื้อได้ถึง 1,500 หลอด แล้วนำมาฉีดให้โคที่นี่ กลายเป็นโคเนื้อขนสีดำ ซึ่งทนทาน และมีไขมันแทรกในกล้ามเนื้อสูง ปัจจุบันเกษตรกรอีสานนิยมเลี้ยงกันแพร่หลาย เพราะต้นทุนไม่แพง ลูกก็ขายต่อได้ในราคาสูง แถมเนื้อก็อร่อย เป็นที่นิยมของคนทั่วประเทศ ส่วนสุกรภูพาน เดิมในหลวงโปรดฯ ให้ชาวบ้านเลี้ยงสุกรพันธุ์เหมยซาน ซึ่งได้พันธุ์มาจากประเทศจีน ภายหลังกรมปศุสัตว์ได้ศึกษาทดลองเพิ่มเติม โดยนำสายพันธุ์อื่นๆ ผสมด้วย เช่น พันธุ์พื้นเมือง พันธุ์ดูร็อคเจอซี่ และพันธุ์แลนด์เรซ จนได้เป็นสุกรขนสีดำที่เลี้ยงง่าย โตเร็ว ทนทานต่อสิ่งแวดล้อม ลูกดก เลี้ยงลูกเก่ง และให้ปริมาณเนื้อแดงมากเมื่อนำไปขุน ขณะที่ไก่ภูพานดำ มีต้นกำเนิดจากไก่สายพันธุ์จีน ด้วยความที่เลี้ยงง่าย ต้นทุนต่ำ และยังให้ราคาที่ดีกว่าไก่พันธุ์พื้นเมือง กรมปศุสัตว์จึงเริ่มค้นคว้าวิจัยเรื่อยมาจนได้ไก่พันธุ์ที่ดำสนิท คือ ขนดำ หนังดำ แข้งดำ เนื้อเทาดำ และกระดูกเทาดำ สามารถทนต่อโรคและสภาพอากาศร้อนได้ดีด้วย ที่สำคัญสารสีดำที่อยู่ในตัวไก่ แท้จริงคือสารเมลานิน ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ มีฤทธิ์ช่วยต่อต้านโรคมะเร็งและชะลอความแก่ จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคอย่างมาก

จากแนวทางการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ทำให้ความเป็นอยู่ของชาวอีสานดีขึ้น มีอาหาร มีรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงครอบครัวจนพ้นจากสภาพความหิวโหยอดอยาก ดังที่พระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงตั้งพระทัยไว้ทุกประการ

แหล่งท่องเที่ยวรอบโครงการพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตามพระราชดำริ

เรียนรู้ศาสตร์การจัดการป่าและพรรณไม้ เรียนรู้แนวคิดการจัดการป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ การปลูกป่า 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง รวมไปถึงชนิดพรรณไม้ในพื้นที่เทือกเขาภูพานกว่า 300 ชนิด ผลผลิตจากป่า อาทิ เห็ดป่าที่กินได้และกินไม่ได้ 185 ชนิด และสมุนไพรในป่าภูพาน 260 กว่าชนิด

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเรียนรู้ระบบนิเวศธรรมชาติ ภายในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานตามพระราชดำริ เพื่อเป็นพื้นที่ในการสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภายในเส้นทางมีการจัดทำป้ายสื่อความหมายไว้ตามจุดต่างๆ

นั่งรถรางชมพื้นที่แปลงเกษตรสาธิตและปศุสัตว์ 3 ดำแห่งภูพาน เรียนรู้ระบบเกษตรบนแนวคิดวิถีพอเพียงตามรอยพ่อ ชมการเพาะเลี้ยงหมูดำ ไก่ดำ และโคเนื้อ

อ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่ ชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำและเรียนรู้แนวคิดการจัดการระบบน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรของชุมชน

ที่เที่ยวที่เป็นที่นิยมสำหรับการทอดน่องท่องเมืองสกลนคร ที่น่าสนใจและห้ามพลาด

อาสนสิหารอัครเทวดามิคาแอลท่าแร่ หมู่บ้านท่าแร่ เป็นโบสถ์คริสต์ที่มีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รูปทรงคล้ายเรือใหญ่ ตั้งอยู่ในชุมชนคริสต์เก่าแก่ที่อพยพมาจากเวียดนามที่มีอายุเกือบ 100 ปี นอกจากบ้านเรือนที่มีความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมที่มีกลิ่นอายของฝรั่งเศสและเวียดนาม ยังใช้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาคริสต์ เพราะเป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสต์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีเทศกาลแห่ดาว ประเพณีที่จัดในช่วงคริสมาสต์ของทุกปี

เขื่อนน้ำพุง นอกจากผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายให้ประชาชนในสกลนครและนครพนมแล้ว บริเวณรอบเขื่อนขนาดเล็กแห่งนี้ ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ และมีขุนเขาเรียงรายอยู่โดยรอบ

เป็นอย่างไรบ้างครับ อ่านแล้วรู้ซึ้งได้ถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ติดตามอ่านศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ได้ในฉบับต่อไปครับ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

หนังสือวิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการข่าวสารการท่องเที่ยว 1672

www.tourismthailand.org

สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส  โทร : 323.461.9814  หรือที่ na.tourismthailand.org