Get Adobe Flash player

“แสงแห่งปัญญา 11” โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร

Font Size:

ตอนแรงศรัทธา

                จากผลงานได้ไปปลุกต่อมสามัญสำนึกของคนไทยไกลบ้านอย่างมากมาย ได้อีเมล์เข้ามาบ้าง โทรศัพท์เข้ามาบ้าง ว่าไม่เคยอ่านอะไรอย่างนี้ มันโดนจริงๆ จนนั่งไม่ติดต้องหยิบหนังสือสวดมนต์ขึ้นมาใหม่ เมื่อคืนโทรมาจากแมรี่แลนด์ จากบทความเรา เธอบอกกดไปอ่านเว็บสยามมีเดียทุกคืน บางคืนจนตี 4 ยังอ่านไม่หมด ความศรัทธาใดๆ ที่มี ขอร้องอย่ามามีที่เรา เราเป็นแค่หนูตะเภา เอาธรรมะของพระบรมครูมาทดลองปฏิบัติดู ได้ผลจากการทดลองอย่างไร แค่เอามาถ่ายทอดสู่กันฟังว่ามาจากของจริง ไม่ได้มาจากความจำหรือตำรา แล้วชวนเชิญให้ได้มาลิ้มรสของพระธรรมให้ได้เห็นแสงแห่งปัญญากันบ้าง ความดีความชอบ ความศรัทธา ความเคารพนับถือ จงมีต่อพระตถาคตเถิด จะทำให้ปฏิบัติได้ง่ายเข้า ถ้าศรัทธาให้ถูกคน อย่าหลงผิดคน เข้าใจนะ ไม่งั้นปฏิบัติไม่ก้าวหน้า จึงขอเตือนไว้

                ตัวศรัทธา แรงศรัทธา มันสำคัญไฉน อินทรีย์ 5 เริ่มกันที่ศรัทธาพละ วิริยพละ สติพละ ปัญญาพละ สมาธิพละ มาหมดพร้อมๆ กัน 5 แรง 5 กำลัง วิ่งกันเต็มฝีเท้าทั้งม้าตีนต้นและม้าตีนปลาย แม้จะตายน้ำลายฟูมปากที่เส้นชัยก็ยอม...เอากันยังงั้นเลย เพราะใครได้ 5 กำลังนี้มาแรงเท่าๆ กัน ไม่ใช่แค่พ้นอบายภูมินะ แต่เข้าพระนิพพานเลย ตัวนี้เราจึงไม่นำมาเขียนบ่อยนัก เพราะหาคนทำยาก ขอแค่ตัวแรก ตัวศรัทธาตัวเดียว (ได้ตัวนี้ตัวเดียวจังๆ เขาก็จะดึงอีก 4 ตัวหลังมาแจม) ศรัทธาในพุทธ ธรรม สงฆ์ โดยเฉพาะพระตถาคต พุทธานุสสติ ระลึกถึง

ท่านมากๆ

                เพราะตัวศรัทธานี้แหละ ที่ทำให้พระรัชบาล ต้องออกบวช ศรัทธาในพระตถาคตมาก เห็นเพียงครั้งเดียว ขอพ่อแม่ออกบวช พ่อแม่ไม่ยอม ลูกชายคนเดียวอยู่ในตระกูลร่ำรวย นั่งกินนอนกินจนตายก็ไม่หมด ท้ายสุดลูกชายยื่นคำขาด จะให้ตายหรือให้บวช พ่อแม่ก็เฉย ลูกอดอาหารเจียนตาย เพื่อนบ้านมาบอกพ่อแม่ว่า ถ้าตายจะไม่ได้เห็นหน้า ถ้าบวชยังได้เห็นหน้า จึงยอมให้ลูกไปบวช ก่อนไปแม่บอกลูกว่า “แล้วมาเยี่ยมแม่มั่งนะ” แต่ไม่ไปงานบวชลูก ลูกไปบวชกับพระพุทธเจ้าแบบง่ายๆ ไม่มีพิธีรีตองอย่างสมัยนี้ แล้วตามพระตถาคตไปกรุงกบิลพัสดุ์ จนนายรัชบาลบรรลุอรหัตผล จำคำพูดของแม่ได้ จึงขอพระตถาคตไปเยี่ยมแม่ เมื่อไปถึงบ้านยืนอยู่หน้าบ้าน เห็นพ่อนั่งให้ช่างตัดผมอยู่ พ่อจำลูกชายไม่ได้ พูดกับช่างว่า “นี่แหละพระพวกนี้ละมาเอาลูกชายเราไปเป็นพวก” นอกจากไม่ใส่บาตรแล้ว ยังด่าว่า พระรัชบาลจึงเดินหนีไปทางท้ายบ้าน พบคนใช้กำลังเอาข้าวบูดทิ้ง จึงบอกให้คนใช้นั้นเอาข้าวบูดนั้นใส่บาตร แล้วเลี่ยงไปนั่งฉันข้าวใต้ร่มไม้ คนใช้จำได้รีบไปบอกแม่ของพระรัชบาล ซึ่งเธอดีใจมากบอกคนใช้ว่า ถ้าใช่จริงๆ จะปลดแอกให้พ้นจากคนใช้แล้วจะให้ทรัพย์สินอีกมากมาย จึงพากันไปดู พบพระนั่งฉันข้าวบูดอยู่ เกิดความเวทนาจะจัดหาใหม่ให้แต่พระรัชบาลปฏิเสธ จึงเชิญมารับบาตรใหม่ในวันถัดไป ด้วยความชั่วช้าลามก ไม่เคยเห็นคุณค่าของพุทธศาสนาทำให้แม่ของพระรัชบาลเตรียมการจะให้ลูกชายสึกทันที โดยการเอาภรรยาของพระทั้ง 3 คน มาแต่งตัวยั่วยวนด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ เอาแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินทั้งหมดมากองรวมสูงท่วมหัว เพื่อหวังให้พระสึกมาใช้ชีวิตทางโลก เมื่อพระมาเห็น มองดูทุกอย่างจึงพูดกับแม่ด้วยความเป็นห่วงว่า ข้าวของเงินทองเหล่านี้มันมากมายเกินกว่าจะใช้หมด กับมันไร้สาระ ทำไมไม่แจกจ่ายทำทานกับคนจนไปเสียบ้าง และเมื่อฉันเสร็จก็เดินจากไป เกิดจากแรงศรัทธาที่ทำให้ภาษาพูดภาษาเดียว ภาษาเดิมแต่สื่อกันไม่ได้เสียแล้ว อยู่คนละขั้วซะแล้ว

                พระสาวกอีกท่าน คือพระพัตรฤทธิ์ มีความศรัทธาในพระตถาคตมาก หลงในรูปความสง่างามบารมีของพระบรมครู แค่ได้ไปฟังธรรมหนเดียว จึงเกิดความคิดว่า ถ้าเราได้ไปบวช เราจะได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ ได้ชมบารมีของพระองค์ทุกวันๆ จึงไปบวช เมื่อพระองค์บวชให้แล้ว ก็ไม่เป็นอันปฏิบัติธรรม นั่งมองพระองค์อยู่ทุกวี่ทุกวัน ไม่เบื่อหน่ายสร่างซา จนพระตถาคตออกปากไล่ พระพัตรฤทธิ์น้อยใจเสียใจ จึงไปที่ยอดเขาคิชฌกูฏ เพื่อจะกระโดดเขาตาย พระองค์ทรงหยั่งทราบ จึงเสด็จไปห้ามไว้ทัน ทำให้พระพัตรฤทธิ์ดีใจสุดประมาณได้ ดีใจยิ่งกว่าความดีใจครั้งไหนๆ เท่าที่เคยเกิดมาเป็นตัวเป็นตนหมอบราบคาบแก้วอยู่เบื้องบาท พระองค์จึงแสดงธรรมโปรด...ให้ปล่อยวาง อย่ายึด โดยกฎของทุกขัง อนิจจัง อนัตตา

                ตัวศรัทธานี้ เมื่อครั้งเราเริ่มปฏิบัติใหม่ๆ ไม่ใช่ว่าจะมีนะ แต่มันค่อยๆ เพิ่มขึ้นมาเองโดยไม่รู้ตัว จากการชอบอ่านประวัติหลวงปู่หลวงตาในอดีตมั่ง ประทับใจประวัติของหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก ประทับใจประวัติของหลวงปู่แหวน ตอนนั้นหลวงปู่มั่นยังไม่มาเลยนะ พอตัวศรัทธาในพุทธ ธรรม สงฆ์มาถึงพร้อมกัน คือมาแรงมาก นั่นละ หลวงปู่มั่นท่านมาเลย แล้วบอกให้เพ่งอสุภะ อสุภัง เชื่อฟังท่านจนพระอรหันตธาตุของท่านเสด็จมาเป็นกำลังใจให้มากมาย กับของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ที่เสด็จมา 3 องค์ มาเปิดผอบดู ล่าสุดเห็นมีองค์เล็กๆ เสด็จมาเพิ่มให้อีก 2 องค์ กับของพระตถาคตก็เสด็จมาเพิ่มอย่างมากมาย

                จากบทความเพื่อนจากต่างภูมิ เอ่ยชื่อพระยาวิรุฬปักเข พระฤษีนารอด นารายณ์ ทั้งหมดนี้มีตัวตนเอามาพูดเล่นแต่งขึ้นกุเรื่องไม่ได้ ผิดศีลข้อ 4 มุสา กับเรื่องศีลนั้น เรารักษาด้วยชีวิต จึงไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาอ้างอิงเล่นๆ พูดเล่นๆ ได้ โดยเฉพาะพระฤษีนารอดนั้นได้ช่วยชีวิตเราไว้ด้วย เมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา จึงต้องไปพบกับกราบขอบคุณท่าน การศรัทธานั้น ศรัทธาในทางที่ถูก ศรัทธาให้ถูกที่ถูกคน หากอยากรู้ว่าตัวศรัทธาจะพาไปได้ไกลแค่ไหน ก็ลองปฏิบัติกันดู ทุกคนก็มีอุปกรณ์ในการเข้าสู่มรรคผลนิพพานเท่าเทียมกันหมด หูก็ได้ยินได้ฟังทุกอย่างเท่ากันหมด ปากก็ได้กินลิ้มชิมรสอาหารได้เท่ากันหมด ตาก็มองดูรู้เห็นได้เท่าเทียมกันหมด มิได้บ้าใบ้หนวกบอด เพียงแต่ว่า แสงเห็นปัญญานั้นมืดบอดมองไม่เห็นกัน เปิดรับแต่กิเลสด้วยความเต็มจิตเต็มใจ เลยไม่เคยรู้ว่า วิธีดับทุกข์ทำอย่างไร วิธีเป็นนายของกายทำอย่างไร

                ดังนั้นแนะนำญาติโยมให้ไปหาตัวศรัทธากันให้เจอ เจอตัวศรัทธาแล้วเมื่อไหร่ ที่เหลือคงไม่ยาก แต่ศรัทธากันให้ถูกที่ถูกคนนะ เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน เฮ้อ

ติดต่อเราได้ที่ 085-660-2475 e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อมิตภพุทธ