Get Adobe Flash player

เทศกาลวันสารทจีน โดย อ.จอย ศิยษ์โหรฟันธง

Font Size:

  วันสารทจีนเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งสำหรับคนจีน   ซึ่งในปีนี้จะตรงกับวันที่ 10 เดือนสิงหาคม 2014   และเป็นประเพณีที่ทำสืบทอดต่อกันมาชั่วลูกหลานเพื่อแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ซึ่งบางคน อาจจะทำพิธีเซ่นไหว้กันที่บ้าน หรือที่ทำงาน หรืออาจจะไปทำพิธีเซ่นไหว้ที่สุสานของบรรพบุรุษของตน ตามความสะดวก  เพราะมีความเชื่อถือว่าวันนี้วิญญาณปู่ย่าตายาย หรือผู้ที่เคารพรักที่ได้ล่วงลับไปแล้ว จะได้กลับมาเยือนโลกมนุษย์ได้กลับมาเยี่ยมบ้าน หรือครอบครัวของตน  แต่ละคนแต่ละบ้านจึงได้เตรียมข้าวปลาอาหาร ผลไม้ น้ำชา น้ำดื่ม และสิ่งที่ขาดไม่ได้คือชุดกระดาษเงินและกระดาษทอง สำหรับเส้นไหว้เจ้าที่และเทพยดา

ซึ่งเดียวนี้ ไม่เพียงแต่คนจีน เท่านั้น คนไทย เราก็ได้ทำเพื่อสร้างความเป็นศิริมงคล และเพื่อได้ไหว้บรรพบุรุษที่เราเคารพนับถือเช่นกัน และเชื่อกันว่าวันนี้เป็นวันที่ประตูนรกเปิดให้ดวงวิญญาณทั้งหลายมารับส่วนบุญกุศลได้

 จึงได้มีการจัดเตรียมการไหว้ตามความเชื่อถือ ซึ่ง ประกอบไปด้วยชุดอาหาร 3 ชุด ดังนี้คะ

          1.ชุดแรกสำหรับไหว้เจ้าที่ จะต้องทำการไหว้ในตอนเช้า โดยจะมีอาหาร คาวหวาน และผลไม้3 อย่างหรือ

5 อย่าง แล้วแต่สถานะผู้ไหว้ และตามกำลังทรัพย์ ของแต่ละบ้าน และตามความสะดวก

  -ไก่ หมายถึง ความขยัน ขันแข็ง และการเจริญก้าวหน้า

  -เป็ด หมายถึง ความสะอาด สิ่งบริสุทธิ์

  -หมู หมายถึง ความสมบูรณ์ การมีกินมีใช้

  -ปลา หมายถึง การอุดมสมบูรณ์

  -กุ้งมังกร (ปลาหมึก) หมายถึง การมีอำนาจวาสนา

  -ไข่ การเริ่มต้นชีวิตใหม่

 

       ส่วนขนมที่ใช้ไหว้ส่วนมากจะเป็น ขนมกุยช่าย ขนมเข่ง ขนมเทียนหรือซาลาเปา หรือขนมถ้วยฟู            ชึ่งต้องมีจุดสีแดง แต้มไว้ตรงกลาง  เนื่องจากชาวจีนเชื่อกันว่าสีแดงเป็นสีแห่งความเป็นศิริมงคล และมีขนมจันอับ  และสี่งที่ขาดไม่ได้คือผลไม้ ซึ่งส่วนมากที่นิยมใช้ในการไหว้มีดังนี้

-ส้ม หมายถึงความมีโชคดี ประสพแต่สิ่งที่ดีดี

-องุ่น  หมายถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ การงอกงาม

-แอปเปิ้ล หมายถึง ความมีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรคภัยเจ็บ โชคลาภเพิ่มพูนตลอดไป

-กล้วยหอม หมายถึง การมีลูกหลานสืบสกุล งานง่าย ๆ

-ลูกสาลี่ หมายถึง รักษาคุณงามความดี  และโชคลาภ

ส่วนความหมายของขนมหวานต่าง ๆ

-ขนมเข่ง หมายถึง ความหวานชื่น

-ขนมเทียน หมายถึง ความราบรื่น

-ซาลาเปา หมายถึง การห่อไว้ ถ้าไส้หวาน ก็ความหวานของชีวิต

-ขนมถ้วยฟู หมายถึง ความเจริญงอกงาม

    และควรจะมีน้ำชา น้ำดื่ม หรือเหล้าจีน ตามด้วยกระดาษเงินกระดาษทอง ตามสมควร

         2.ชุดที่สองสำหรับไหว้บรรพบุรุษ จะคล้าย กับชุดที่ไหว้เจ้าที่ แต่อาจจะเพิ่มอาหารหรือของไหว้ที่บรรพบุรุษของเราชอบ ซึ่งอาจมีเป็นแกง หรือน้ำแกงจืด หรือกับข้าวอะไร พิเศษ ที่ท่านเคยทาน และชอบ ขนมเทียน ขนมเข่ง  น้ำ ร้อน น้ำชา และผลไม้ รวมทั้งกระดาษเงิน กระดาษทอง

เพื่อที่เชื่อว่าท่านจะได้นำไปใช้ในภพภูมิของท่าน

        3.ชุดที่สามสำหรับไหว้สัมภเวสี หรือวิญญาณพเนจร หรือบรรดาผีที่ไม่มีญาติทั้งหลาย ในที่นี้เหมือนพวกวิญญาณที่เร่ร่อน ไม่มีใครทำบุญทำกุศลให้ ซึ่งคนจีนเชื่อว่าเป็นการแผ่เมตตา และทำทาน จะต้องทำการไหว้นอกรั้วประตูบ้าน หรือตามทางแยกซึ่งไม่ไกลจากบ้านนัก ก็จะมีอาหารคาว หวาน ผลไม้ น้ำ และ เหล้าขาว เราอาจจะเอาใส่จานกระดาษสีขาว ไปตั้งไว้

         การเผากระดาษเงิน กระดาษทอง เป็นขั้นตอนสุดท้าย ในการไหว้ของชาวจีน เพื่อบันดาลให้ผู้ไหว้อยู่เย็นเป็นสุข มีเงินทองโชคลาภ และยังเป็นการส่งความกตัญญูไปสู่บรรพบุรุษ อีกด้วย

     ประเพณีการไหว้สารทจีนจึงเป็นการดี ที่ถือว่าเป็นการทำกิจกรรมร่วมกันในระหว่างครอบครัว หรือเป็นการได้พบปะสังสรรค์ในบรรดาหมู่เครือญาติ  ทั้งที่เป็นคนจีน และคนไทย ที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง และดิฉันเชื่อว่าคนจีน และคนไทย ที่พักอยู่ต่างประเทศในอเมริกา คงสืบสานพิธีไหว้ในวันสารทจีน ให้เกิดความเป็นมงคลในครอบครัว และตัวคนไหว้ทุกทุกคน

     กิจกรรมวันสารทจีน ส่วนมากมีทำกันทั่วประเทศ และเกือบทุกที่ แต่ละบ้านหรือครอบครัวครอบครัว ขึ้นอยู่กับงบของแต่ละบ้านจะน้อย หรือมาก ไม่สำคัญ สำคัญที่ใจเรามีความกตัญญู รู้คุณกราบไหว้บรรพบุรุษ  ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ขอขอบคุณเนื้อหาจาก th.wikipedia.org/wiki/วันสารทจีน