Get Adobe Flash player

สูงกว่าสุทธาวาส (ตอนที่ 1) โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร

Font Size:

เรื่องที่กำลังจะเล่านี้ สำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าได้เอาเยี่ยงอย่าง เรายอมรับว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี ถือว่าประมาทอวดอ้าง ซึ่งตนเองได้กระทำมา เมื่อทำไปแล้วผลออกมาทำให้ตกใจพอสมควร ดีที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ที่ประมาท ต่อคำพยากรณ์ของท่านผู้นั้น แต่ได้ตั้งใจสำรวมกายใจปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิม

 

        เมื่อปี 2009 หลวงพ่อประเสริฐที่วัดพระธาตุบัวดอก ที่เมือง Tehacha Tehachapi แคลิฟอร์เนียร์ ทักเราว่า “โยมอยู่บนเส้นทางสู่นิพพานแล้ว” ต่อมาปี 2010 เด็กที่รู้จักอีกคน ซึ่งจัดเป็นคนที่ใกล้ชิดกับองค์พระศิวะ ได้บอกเราว่า “หนูถูกพ่อดุ (พ่อในที่นี้คือพระศิวะ) ว่าอย่าไปกวนอาจารย์ อาจารย์เป็นคนของประชาชนแล้ว อยู่บนเส้นทางเข้านิพพาน” เก็บความสงสัยมานาน เก็บอย่างมิดชิดอย่างลึกฝั่งไว้ในอก เฝ้าบอกตัวเองว่า “หน้าอย่างข้าเนี่ยนะจะได้ถึงนิพพาน” ไม่มีใครเขาเขียน ไม่มีใครเขาคุยกัน” จึงเก็บมันเอาไว้ต่อไป เพราะใจจริงขอแค่พรหมชั้นสุทธาวาสก็พอ แล้วไปต่อขึ้นนิพพานไปเลย ขอใฝ่ฝันแค่พรหมชั้นสุทธาวาสเท่านั้นจริงๆ แต่ก็กลัวจะไปติดอยู่ที่พรหมลูกฟัก พรหมบางขั้นจะมีอายุยาวนานมาก

        จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2013 ได้คุยกับพ่อพราหมณ์จีรภาค ท่านกำลังจะเดินสายไป จ.ปัตตานี เพื่อเอาเงินไปบริจาควัดให้ได้ 21 วัด เรากับคุณหมู คุณตู่ จึงร่วมบริจาคเงินไปสมทบด้วย บทนี้ต่อเนื่องมาจากบทคำตอบจากสวรรค์และคืนวันยี่เป็ง 5 พระแก้วกับพระจันทร์ ในบทพระแก้วกับพระจันทร์ เรารับปากจะมอบอรหันตธาตุของหลวงปู่มั่นให้ท่าน 1 องค์ แต่ของอยู่เชียงใหม่ เที่ยวนี้พบกันที่บ้านหมูตู่เลย พ่อพราหมณ์มาฉันเพลที่บ้านหมูตู่ข้างบ้านเราเพื่อรับพระธาตุโดยตรง อย่าให้บอกเลยว่าพลังจิตของพ่อพราหมณ์เล่นเอาเราอยู่ไม่ติดที่ (ที่เชียงใหม่) รุ่มร้อนไปหมดว่าจะต้องเอาไปมอบให้ท่านตามสัจจะวาจา มันเป็นซะอย่างนี้ทุกที เวลามีอะไรข้องใจ คาใจ จะต้องมีคำตอบเข้ามาทางใดทางหนึ่งทุกครั้งไป พ่อพราหมณ์จีรภาคได้กล่าวว่า แสงใดๆ ก็ไม่สว่างเท่าแสงแห่งปัญญหา กับยังได้เห็นข้อบกพร่องความประมาทของตนเองอย่างไม่เหลือหลอ ที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยฉับพลัน พร้อมทั้งเล็งเห็นว่าหลักการปฏิบัตินี้มันง่ายเหมือนเส้นผมบังภูเขา มันอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราหายใจเข้า-ออกกันอยู่แล้ว กับได้เล็งเห็นความสำคัญและคุณค่าของดวงจิตของมนุษย์ทุกคนว่ามันสูงกว่าหาอะไรมาประเมินราคา เปรียบเทียบไม่ได้เลย บทนี้เราจะนำการสนทนาธรรมกับพ่อพราหมณ์จีรภาคมาให้ฟังอย่างคร่าวๆ แน่นอนตรงไหนที่เราถูกตำหนิหรือส่วนที่เราจะต้องแก้ไข เป็นปัญหาส่วนตัวที่เราจะต้องซ่อมของเราเอง เราก็จะข้ามไป

        พระอริยบุคคล มีดังนี้ พระโสดาบัน จะได้มาเกิดอีก 7 ชาติ พระสกทาคามี จะเกิดอีก 1 ชาติ พระอนาคามี ไปเกิดเป็นรูปพรหมชั้น 12-16 แล้วนิพพาน ชื่อพรหมชั้นที่ 12-16 เรียกว่า สุทธาวาส ที่แต่ละชั้น 12-16 มีชื่อเฉพาะ สุทธาวาสเป็นที่เกิดเพื่อรอนิพพานของอนาคามีเท่านั้น คนที่จะได้อนาคามีต้องละกามราคะกับโทสะได้อย่างหมดสิ้น เหนือชั้นสุทธาวาสคือนิพพาน และพระอรหันต์ไม่ต้องมาเกิดอีก นิพพานแล้ว สวรรค์มี 6 ชั้น ชั้นต่ำสุด จาตุมหาราชิกา, ดาวดึงส์, ยามา, ดุสิต, นิมมานรดี และปรนิมมิตวสวัตตี อรูปพรหมมี 4 ชั้น อากาสานัญจายตนะ, วิญญาณัญจายตนะ, อากิญจัญญายตนะ และเนวสัญญานาสัญญายตนะ (ทั้ง 4 ชั้นนี้ พอหมดวาระหรือถ้าทำผิดใดๆ สามารถลงมาเกิดเป็นมนุษย์หรือตกอบายภูมิได้) รูปพรหม มี 16 ชั้น ชั้น 1-11 สามารถกลับมาเป็นมนุษย์หรือตกอบายภูมิได้อีก ถ้าทำผิดหรือหมดวาระ แต่รูปพรหมจาก 12-16 ชั้นสุทธาวาส จิตจะละเอียดบริสุทธิ์มาก จะไม่ยูเทิร์นลงล่างแต่จะรอขึ้นบนเข้านิพพานอย่างเดียว

        วันนั้นพระคุณเจ้าจีรภาคมารถตู้กับศิษย์ 2 คน ซึ่งศิษย์ทั้งสองเป็นชายแต่งชุดขาวเป็นพราหมณ์ เพราะบ้านคุณตู่ขายกาแฟ จึงนิมนต์รับท่านตรงนั้น เราทำการถวายพระอรหันตธาตุหลวงปู่มั่น 1 องค์ ซึ่งตอนที่อัญเชิญมาจากบ้านที่เชียงใหม่เป็นสีขาวมัวๆ ตอนนี้เป็นสีเหลืองใสๆ แล้ว เปลี่ยนสีเอง คุณหมูขอร่วมด้วยโดยการถวายผอบพระธาตุ
        พราหมณ์จีรภาคให้ผู้ติดตามหนึ่งในสองเก็บใส่ย่าม แล้วเริ่มอบรมเรา สังเกตุว่าผู้ติดตามของท่านคนหนึ่งผิวคล้ำเตี้ย อีกคนผิวขาวผอมสูงนั่งไม่ห่างจากเรากับพ่อพราหมณ์เท่าไหร่ (เรานั่งกับพื้น) พวกเขาจึงได้ยินการสนทนากันทุกคำพูด ทั้ง 2 คน พราหมณ์จีรภาคจะเรียกเราว่า “แม่” เสมอ ซึ่งพระทางภาคเหนือที่เคร่งมักจะเรียกสีกาผู้ที่ปฏิบัติเคร่ง อยู่บนเส้นทางมรรคผลนิพพานว่า “แม่” ทุกคน เช่นคุณเล็กที่แม่ฮ่องสอนก็อีกคน ขณะที่หมูตู่จัดการสั่งอาหาร ตระเตรียมอาหารเพลให้ท่านอยู่ ท่านทักเราแบบม้วนเดียวจบ แล้วตอบคำถามเราเป็นอันดับต่อไป

        “ตอนนี้จิตของแม่ไปติดอยู่ที่อภิญญา ปล่อยตัวนิวรณ์ออกให้ได้ กลับไปปฏิบัติให้มากขึ้นตามจริต แล้วต่อไปตัวอภิญญาทั้ง 5 จะรวมตัวกันเปลี่ยนเป็นปัญญาเอง อย่ามีโทสะกับเวลา คือต้องให้ได้วันละกี่ชั่วโมง อย่าทำ ทำงานส่วนตัวตามปกติสบายๆ พอมีเวลาเหลือก็อัดให้เต็มที่เลย (คือปฏิบัติ) ทานบารมีแม่เต็มแล้ว เหลือแต่ใจกับจิต กายขันธ์แม่ทิ้งได้แล้วนะ ตัดหมดแล้ว เหลือแต่จิต ต่อสู้กับจิตอยู่ แม่ไม่ต้องว่าอะไรมากหรอก พระบางองค์ศีลยังไม่บริสุทธิ์เท่าแม่เลยท่านได้ทักเราก่อนหน้าว่าจิตใจเราขาวบริสุทธิ์ยิ่งกว่าผ้าขาว ไม่ต้องไปนุ่งขาวห่มขาว เราเริ่มถามพ่อพราหมณ์ “พระคุณเจ้า ท่านวิรุฬปักเข มาบอกให้เรา...” ยังไม่ทันจบ “อ๋อ ท่านมาบอกให้ดูแลตัวเองกับปฏิบัติให้มากขึ้น แม่ประมาท ฐานของแม่คลอนที่ไปร่วมวิบากตัดกรรมให้คนอื่นมาเป็นเวลาช้านาน เจ้ากรรมนายเวรของเขาจ้องจะเล่นแม่อยู่”  “ใช่ เขาจึงให้เราหยุดถึง 3 เดือน” “แล้วที่ให้เราไปทำสังฆทานอีก 3 วัด ไปถวายโลงศพ 9 โลง กับนำพระแก้วมรกตไปถวายวัดให้คนกราบไหว้ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือเจ้าคะ”  “แม่ได้ตัดวิบากทุกอย่างดีขึ้นหมดแล้ว แต่รออานิสงส์อยู่ ให้ปฏิบัติต่อไป”  “ทำไมท่านวิรุฬปักเขจึงมาช่วยเรา”  “แม่เป็นนาคมาก่อน” จำได้สมเด็จย่าจามเทวีทางเหนือ เรียกเราว่า  ท่าน “พญา” อดีตชาติหนึ่งของเราเคยเป็นนาค 7 เศียรมาก่อน “เรามีความรู้สึกว่าจะต้องได้กลับไปเมกาอีก เขาจะให้ไปช่วยคนทางนั้นอีก แต่เราไม่อยากไปแล้วเพราะเหนื่อยกับการเดินทางเต็มที มีทางเลี่ยงไหมเจ้าคะ”


ประกาศ ใครต้องการสั่งอาหาร เพื่องานทุกชนิดไม่ว่า งานแต่ง งานศพ งานวันเกิด

ติดต่อ คุณ นา ที่รับประกันว่าไม่ผิดหวัง ใครทานอาหารหรือขนมของเธอ จะไม่ทานถ้วยเดียว ต้องเบิ้ล ดังนั้นเวลาสั่งให้สั่งเผื่อเหลือ เราเคยลิ้มชิมรสมาแล้ว ก๋วยเตี๋ยวเป็ด กับกระเพาะปลา ข้าวต้ม ของเธอ หาใครสู้ไม่ได้

 โทรหาเธอถามเธอว่า ...มีอะไรมั่งที่เธอทำไม่ได้ ...เพราะเธอทำได้ทุกอย่าง กับราคาถูกอย่างน่าเกลียดมาก ดังนั้นอย่าเอาเปรียบกันมากนักเพราะเธอเกลียดผงชูรสมาก ไม่เคยใช้ มีใบประกอบอาหารถูกต้อง เบอร์ 626-5325-635...คุณนา

ติดต่อเราได้ที่ 085-660-2475 หรือ เบอร์บ้านที่เชียงใหม่ 053-110417 หรือ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.ajanva.net เนื่องจากเราจำศีล 3 เดือน ออก 15 เมษา ทักอะไรใครไม่ได้ ใครมีปัญหาอะไรด่วนติดต่อคุณเอมเลขาเรา ...เธอช่วยได้ ...เป็นตัวแทนเราได้ เบอร์ 081-890-9245

อมิตรพุทธ