Get Adobe Flash player

ไหว้พระขอพร 9 วัด/2 โดย อ.จอยยยย

Font Size:

 

    หวัดดีคะท่านผู้อ่านทุกท่าน คราวนี้มาถึงวัดต่อไปนะคะ เราจะได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของวัดด้วยนะคะ อ่านแล้วได้ความรู้สำหรับเด็กที่เกิดและเติบโตที่อเมริกา ถ้าได้มีโอกาสกลับไปเที่ยวที่เมืองไทย  จะได้ไปเที่ยวและกราบไหว้คะ

4.วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น)

คติ : เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย

เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้

สถานที่ตั้ง อยู่ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

ประวัติ/ความเป็นมา

      วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ 2326 เพื่อความสะดวก เวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ตามพระราชประเพณี และเพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิอายุของพระเจ้าแผ่นดิน เจ้านายในราชสกุล ภายในวัดพระแก้ว มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พระอุโบสถ อันเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร”

(พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเซีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธาไทย-ลาว เพื่อความเป็นสิริมงคล ไหว้พระแก้วมรกต แก้วแหวน เงินทองไหลมาเทมาตลอดปี และที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนัง เรื่องรามเกียรติ์ ที่วิจิตรสวยงาม และยาวที่สุดในโลก มีปราสาทพระเทพนิมิตร ซึ่งเป็นปราสาทยอดปรางค์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1-8

          มีพระศรีรัตนเจดีย์ประดับกระเบื้องสีทองทั้งองค์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มีหอพระราชพงศานุสรณ์ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาลของพระมหากษัตรย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีหอระฆังที่มีระฆังซึ่งตีมีเสียงดังกังวาลดี มีพระบรมราชานุสาวรีย์ ประจำรัชกาลของพระมหากษัตรย์กรุงรัตนโกสินทร์ และยังมีรูปยักษ์ตัวสำคัญจากเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นปูนปั้นทาสี ประดับกระเบื้องเคลือบสีต่าง ๆ สูงประมาณ 6 เมตร ตั้งประจำที่ช่องประตูพระระเบียง

การเดินทาง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร สามารถเดินทางโดย รถประจำทาง สาย 1, 3, 25, 32, 33, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203, รถปรับอากาศ สาย ปอ. 2, 3, 6, 25, 32, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203, 512

5.วัดสุทัศน์เทพวราราม (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น)

คติ : วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป

เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม

สถานที่ตั้ง : บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ประวัติ/ความเป็นมา

     วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ “วัดมหาสุทธาวาส” วัดนี้เริ่มสร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2350 เสร็จสมบูรณ์ พ.ศ. 2390 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดสุทัศน์เทพวราราม”

        ที่พระวิหาร มี พระศรีศากยมุณี ที่เก่าแก่เป็นพระประธาน ซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ที่หล่อด้วยสำริต ถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา บานประตูใหญ่ของพระวิหาร สลักไม้สวยงาม รอบพระวิหารมีถะ หรือ เจดีย์ศิลาแบบจีนตั้งอยู่บนฐานทักษิณ เป็นถะ 6 ชิ้น จำนวน 28 องค์ มีพระอุโบสถ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ เป็นพระปางมารวิชัย ใหญ่กว่าพระที่หล่อ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ องค์อื่นๆ มีภาพจิตรกรรมฝาผนัง อันเป็นฝีมือช่างชั้นครู ในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่งดงามมาก พระอุโบสถนี้นับว่ายาวที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีศาลาการเปรียญที่มีพระพุทธเสรฏฐมุนี เป็นพระประธานที่หล่อด้วยกลักฝิ่น เมื่อพ.ศ 2382 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน

การเดินทาง วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร สามารถโดยสารรถประจำทาง สาย 10, 12, 42, รถปรับอากาศ สาย ปอ.10,12, 42

6. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 น.)

คติ : ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ

เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว หมากพลู

สถานที่ตั้ง : ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย

ประวัติ/ความเป็นมา

        วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม วัดระฆัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อว่า “วัดบางหว้าใหญ่” เป็นวัดโบราณ มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยูธยา พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรม ในสมัยรัชกาลที่ 1 มีลายหน้าบัน เป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน ซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่า “พระประธานยิ้มรับฟ้า” นอกจากนี้ ยังมีหอไตร เป็นรูปเรือนสามหลังแฝด ภายในมีภาพจิตรกรรม ที่สำคัญหลายแห่งทั้งบานประตู และฝาผนัง รวมทั้งตู้พระไตรปิฏก สมัยกรุงศรีอยุธยา

       วัดระฆัง เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณ วิทยาคุณ โด่งดังมาก ตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การไปสักการะ สมเด็จพุฒาจารย์ เพื่อขอพร โดยการสวดคาถาชินบัญชร เมื่อสวดจบแล้ว ปักธูปที่กระถาง และปิดทองที่รูปปั้น แล้วอย่าลืมพรมน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

การเดินทาง วัดระฆังโฆสิตารามบรมมหาวิหาร ตั้งอยู่บนถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย เดินทางโดยรถประจำทาง สาย 19, 57, 83 ส่วนทางเรือ มีท่าเรือด่วนเจ้าพระยา แล้วลงที่ท่ารถไฟ หรือท่าวังหลัง หรือข้ามฟากที่ท่าช้าง แล้วขึ้นที่ท่าเรือวัดระฆัง

          ยังเหลืออีกสามวัด ต่อฉบับหน้านะคะ

                                        อ.จอยยย โหรา

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/horo. Sanook.com