Get Adobe Flash player

ไหว้พระขอพร 9 วัด/3 โดย อ.จอยยย

Font Size:

     สวัสดีคะ ฉบับนี้เรามาดูประวัติความเป็นมาของวัดที่เหลือกันนะคะ

7.วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง (เวลาเปิด-ปิด 08.00 – 16.00 )

คติ : ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน

เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่

สถานที่ตั้ง : อยู่บริเวณหัวมุมสวนหลวง ข้างพระบรมมหาราชวัง ถนนหลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

ประวัติ/ความเป็นมา

       วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดมะกอก เมื่อ พ.ศ 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) เสด็จทางชลมารค จากกรุงศรีอยุธยา มารุ่งเช้าที่หน้าวัดมะกอก จึงโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์ แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น “วัดแจ้ง” ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดอรุณราชวราราม”

       ในสมัยกรุงธนบุรี วัดอรุณราชวรารามเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญ ไปประดิษฐานที่วัดพระแก้ว นอกจากนั้น ยังมียักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่ 2 คน ตั้งอยู่หน้าประตูซุ้มยอดพระมงกฎ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “ยักษ์วัดแจ้ง”

       ภายในวัดอรุณราชวรารามนี้ มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีพระปรางที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูง 33 วา เศษ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีต่างๆ ยอดพระปรางค์เป็นนภศูล ในสมัยรัชกาลที่ – มีปรางค์ทิศทั้ง 4 ประดิษฐาน

พระพุทธรูปปางประสูติ เทศน์พระธรรมจักร ตรัสรู้ นิพพาน การเดินเวียนทักษิณาวัดรอบพระปรางค์ 3 รอบ โดยเดินเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อชีวิตรุ่งโจน์และความเป็นสิริมงคล แก่ตัวเอง ภายในวัดมีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน “พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก” ซึ่งรัชกาลที่ 2 ทรงปั้นหุ่น และพระพักตร์ ด้วยฝีพระหัตถ์ พระองค์เอง และยังมีพระวิหาร ที่มีพระบรมสารีริกธาตุ ที่เกศพระพุทธชมภูนุชฯ  ที่รัชกาลที่ 4 ทรงอัญเชิญมาจากเวียงจันทร์

การเดินทาง  วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 19, 57 ,83 หรือนั่งเรือโดยสารข้ามฟาก จากท่าเตียน มาขึ้นที่ท่าวัดอรุณ

8.วัดบวรนิเวศวิหาร (เวลาเปิด – ปิด 08.00 – 16.00 น.)

คติ : พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต

เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศ และถนนพระสุเมรุ แขวงนิเวศ เขตพระนคร

ประวัติความเป็นมา : วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สมเด็จพระบวรราช เจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิ ในรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นใหม่ ระหว่าง พ.ศ. 2367 – 2375 เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดใหม่ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ เมื่อ รัชกาลที่ 3 ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จมาประทับเมื่อปี พ.ศ. 2375 นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่รัชกาลที่ 6 และรัชกกาลที่ 7 และรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระผนวช สงฆ์ฝ่ายคามวาสีของธรรมยุติกนิกาย

       สิ่งสำคัญภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่

พระอุโบสถ เป็นอาคาร แบบตรีมุข หน้าบัน ประดับกระเบื้องเคลือบ ตรงกลางมีตรามหามงกฎ มีพระประธานในพระอุโบสถ และพระพุทธชินสีห์ วิหารพระศาสดา พระเจดีย์ใหญ่ และพระตำหนักปั้นหยา สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์ และเจ้าฟ้าที่ทรงผนวช

การเดินทาง : วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศ และถนนพระสุเมรุ แขวงนิเวศ เขตพระนคร สามารถโดยสาร โดยรถประจำทาง สาย 10, 12, 56, 68

9.วัดสระเก             ศราชวรมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) (เวลาเปิด – ปิด 08.00 – 16.00 น.)

คติ : เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล

เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม.

ประวัติ/ความเป็นมา : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดสำคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณ สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อ วัดสะแก รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์ขี้นใหม่ โปรดให้ขุดคลองรอบพระอาราม และพระราชทานนามว่า “วัดสระเกศ” จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดให้บูรณะปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอาราม และสร้างสิ่งต่างๆ เพิ่มเติม เช่น พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง

       สิ่งสำคัญภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ ในสมัยรัชกาลที่ 3

แต่เกิดทรุดพังลง รัชกาลที่ 4 โปรดให้ซ่อมแซม

โดยแปลงเป็นภูเขา และก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด

ภายในบรรจุพระบรมสาริริกธาตุ สร้างแล้วเสร็จในสมัย รัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนจิตกรรมฝีมือช่าง สมัยรัชกาลที่ 3 และหอไตร ศิลปะสมัยอยุธยา บานหน้าต่าง เป็นลายรดน้ำ

การเดินทาง : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เดินทางโดยรถโดยสารรถเมล์ หมายเลข 8, 15, 37, 47, 49, รถป.อ.37,49

         จบสมบูรณ์แล้วนะคะ สำหรับข้อมูล และสถานที่ในการไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพมหานคร หวังว่าท่านผู้อ่านที่ได้มีเวลากลับไปเยี่ยมที่ประเทศไทย จะได้มีโอกาสในการไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ฉบับหน้าดิฉันจะตามใจคนจีนที่อยากจะไหว้ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพมหานครบ้างนะคะว่ามีที่ไหนบ้าง ที่จะไปกราบไหว้ขอพร เสริมดวง แก้ชง ให้รวย ๆ เฮง ๆ ไว้คอยติดตามอ่านฉบับหน้าคะ

                                   อ.จอยยย โหรา

 

ขอขอบคุณ : ข้อมูลจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย/horo.sanook.com