Get Adobe Flash player

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการขอพรเรื่องความรัก/3 โดย อ.จอยยยย

Font Size:

     8.พระนอน วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)  โดยทั่วไปเรื่องความรัก  ผู้หญิงส่วนมากถ้ายังไม่สมหวังในเรื่องความรัก สถานที่นี้จะเป็นที่ที่นิยมอีกที่หนึ่งที่สาว สาวจะไม่พลาดที่จะนิยมมาขอพรเรื่องความรัก และขอพรให้สมหวังเรื่องคู่ ที่วัดนี้ ตามศาสตร์ของเลข 3

การบูชาพระนอน   ควรไหว้วันอังคาร เพราะเลข 3 คือวันอังคาร ด้วยขนมจีน 3 จับ กับน้ำยาปลา และใช้ธูป 8 ดอก  เทียน 8 ดอก และเงินอีก 8 บาท และเมื่อไหว้รอจนธูปหมด เสร็จแล้วลาขนมจีน กลับมาทาน พร้อมทั้งอธิษฐานขอให้ได้เจอคู่

 

 

      9.พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย พระธาตุศรีสองรัก เป็นที่เคารพทั้งชาวไทย และชาวลาว เพราะเชื่อกันว่า หากใครได้มากราบไหว้ ขอพรในเรื่องความรัก และมิตรภาพ แล่ะถ้าใครสมหวัง ก็มาแก้บนด้วยต้นผึ้ง จะสมหวัง และสัมพันธภาพนั้นจะยั่งยืนยาวต่อไป 

การมาไหว้พระธาตุศรีสองรัก ไม่ควรแต่งกายด้วยชุดสีแดง หรือสิ่งของหรือดอกไม้สีแดงไปบูชา เพราะสีแดงเป็นสีสัญลักษณ์ของเลือด และความรุนแรง

                                   อ.จอยยย โหรา

 

http/www.chillpainai.com/