Get Adobe Flash player

งานบุญบั้งไฟพญานาค/2 โดย อ.จอย

Font Size:

     แม้จะยังไม่มีข้อสรุป ว่าบั้งไฟดังกล่าว เกิดขึ้นด้วยฝีมือพญานาคจริงหรือไม่ แต่ความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องพญานาคนั้น ส่วนมากจะอยู่คู่กับคนที่แถบลุ่มแม่น้ำโขงมาเป็นเวลานาน เพราะมีความเชื่อว่าบริเวณนี้เป็นนาคานคร หรือเมืองพญานาค โดยเฉพาะในจังหวัหนองคาย และ จังหวัดบึงกาฬ

พญานาคเป็นตำนานศักดิ์สิทธิ์ ที่เชื่อกันหลายพันปีว่า พญานาคเปรียบเหมือนสะพานที่เชื่อมต่อระหว่าง โลกมนุษย์กับสวรรค์เบื้องบน เช่น ที่ปราสาทเขาพนมรุ้ง ปราสาทเขาพระวิหาร ที่สร้างเป็นบันไดพญานาคราช ทอดยาวเพื่อรับมวลมนุษย์ไปสู่โลกแห่งความศักดิ์สิทธิ์

และชาวอีสานจะเชื่อกนว่า พญานาคเป็นเจ้าแห่งเมืองบาดาล และช่วยดลบันดาลประทานสายฝน และความช่ำชื้นเย็นฉ่ำลงมาแก่มวลมนุษย์

     เชื่อกันว่า นาคหรือ พญานาค ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อถือของแต่ละภูมิภาคต่างกันไป มีลักษณะ เป็นงูขนาดใหญ่ มีหงอนสีทองอยู่บนหัว มีดวงตาสีแดง ตลอดลำตัวมีเกล็ดเหมือนปลา เกล็ดจะมีหลากสีต่างกันไปตามบารมี เช่นสีเขียว สีดำ หรือบางตนมีเกล็ดถึง 7          สี เหมือนกับสีของรุ้ง และที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีเศียรเดียว แต่ตระกูลที่สูงขึ้นไป จะมีสามเศียร เจ็ดเศียร  หรือเก้าเศียร นาคพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจาก พญาเศษนาคราช (อนันตนาคราช) ผู้เป็นบัลลังค์ของพระวิษณุนารายณ์ เปรมนาค ณ เกษียณสมุทร อนันตนาคราชนั้นเล่ากันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุด พญานาคมีทั้งเกิดในน้ำและบนบก เกิดจากครรค์และจากไข่ มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาล ให้เกิดคุณและโทษได้ นาคมีการแปลงร่างเป็นมนุษย์สวยงาม ตระกูลของนาคเป็นเจ้าแห่งงู แต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ เพราะกายเป็นทิพย์ และก็จัดอยู่ฝ่ายอุคติภูมิอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา นาคแบ่งออกเป็น 4 ตระกูลใหญ่คือ ตระกูลวิรุปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง ตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ  นาoนาค มีคุณสมบัติสามารถแปลงกายได้ อิทธ์ฤทธิ์และมีชีวิตใกล้กับคน สามารถแปลงเป็นคนได้ แต่ถึงแม้จะ เนรมิตกายเป็นอะไร แต่ในสภาวะ5 จะต้องปรากฎรูปลักษณ์เป็นนาคเช่นเดิมคือ ขณะเกิด ขณะลอกคราบ ขณะสมสู่กันระหว่างนาคกับนาค ขณะนอนหลับโดยไม่มีสติ และตอนตาย ก็กลับเป็นงูใหญ่เหมือนเดิม       นอกนั้นพญานาค ยังมีพิษร้ายถึง 64 ชนิด และจะต้องคายพิษทุก 15 วัน สัตว์มีพิษอื่นๆ เช่น งู ตะขาบ แมลงป่อง ฯลฯ ต่างได้รับอาณิสงค์ ความมีพิษมาจากพญานาคทั้งสิ้น

                                  อ.จอยยย โหรา

http://konderntang.com/kunkroo.com/catalog.php