Get Adobe Flash player

ตำนานพระฤษี /2 โดย อ.จอยยย

Font Size:

 

     สวัสดีคะท่านผู้อ่านเสรีชัยทุกท่านคะ ฉบับที่ผ่านมา ได้เล่าตำนานของพระฤษีที่เราเห็นเป็นรูปปั้นบางองค์ที่แตกต่างกัน ทั้งด้านการแต่งตัว และหน้าตาของแต่ลงองค์ เวลาเรากราบไหว้จะได้รู้ที่มาของท่านเหล่านั้น ว่าบารมีของแต่ละองค์  มีประวัติความเป็นมาอย่างไร

คราวที่แล้ว ได้ เขียนถึงพระฤษีนารอด ในจังหวัดนนทบุรี มีวัดอยู่วัดชื่อวัดเลียบราษฎร์บำรุง เข้าไปในนั้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปกราบ คือไหว้บูชาหลวงปู่สรวงก่อน แล้วจึงไปกราบหลวงพ่อสร้อย และจากนั้น จึงค่อยไปกราบปู่ฤษีนารอด หลวงปู่สรวงเป็นพระผู้มีวิทยาอาคมอย่างเลิศล้ำ ท่านเป็นพระที่หลวงพ่อสร้อยนับถือ ส่วนสังขารของหลวงพ่อสร้อยนั้น แม้ปัจจุบันก็ยังไม่เน่าเปื่อย ไปกราบไหว้สังขารของท่านและ กราบรูปปั้นหลวงพ่อสร้อยก่อนไปไหว้ขอพรจากหลวงปู่ฤษีนารอด

สิ่งของที่จะไหว้หลวงปู่สรวง และหลวงพ่อสร้อย ก็มีเพียง ธูป เทียน ทองคำเปลว และพวงมาลัย หรือดอกไม้ตามปกติที่กราบไหว้พรระทั่วๆไป แต่สิ่งของที่ต้องเตรียมมาถวายปู่ฤษีก็คือ บุหรี่ 9 มวน หมากพลู 9 คำ ยาเส้น ผลไม้ บายศรี 1 คู่ และควรมีดอกไม้หรือพวงมาลัย มาถวายด้วย

พระฤษีเพชรฉลูกัญ  ครูแห่งช่างก่อสร้างและดนตรี  หลายตำราเชื่อว่า พระฤษีเพชรฉลูกรรมคือ องค์เดียวกับ “พระวิศวกรรม” นั้นเอง

พระวิศวกรรม เป็นครูแห่งการสร้างและการช่างต่างๆ แต่บางคน ถือว่าเป็นครูทางดนตรีด้วย ซึ่งคงเนื่องมาจากท่านเป็นเทพนายช่างผู้สร้างสิ่งต่าง ๆ ที่ดีงาม อันจะหมายถึงการประดิษฐ์คิดสร้างเครื่องดนตรีอีกด้วย ที่จริงแล้วพระวิศวกรรมเป็นเทพ แต่ด้วยเพราะท่านเป็นเทพผู้ทรงศีลทรงธรรม จึงเป็นที่เคารพในบทบาทของ”พระครูฤษี” ด้วยอีกฐานะหนึ่ง ก็เป็นได้ในหลาย หลายตำรา ยังมีข้อที่ไม่ตรงกัน และไม่ยืนยันว่า “พระฤษีเพชรฉลูกรรม” นั้นคือฤษีตนใดกันแน่ แต่หัวโขนพระวิศวกรรม มักมีผ้าขาวโพกเศียร ดังจะแสดงลักษณะของผู้ทรงศีลด้วย อย่างไรก็ดี การบูชาพระฤษีเพชรฉลูกรรม ต้องบูชาด้วยความศรัทธาอันบริสุทธิ์ ในไทยเรานิยมบวงสรวงท่าน ในช่วงเช้า ก่อนวันเข้าพรรษา ด้วยความเชื่อว่าท่าน เป็นฤษีทรงศีล และเมื่อถือศีล 8 ก็จะมารับของบวงสรวงบูชาได้ในเวลาก่อนเที่ยงเป็นสำคัญ

ปู่ฤษีอินทร์   หลวงพ่อบุญสืบ ท่านเจ้าอาวาสเดิมของวัดทองนาปรัง วัดเก่าแก่แห่งเมืองนนทบุรี ท่านเคารพพระอินทร์มาก จากตำนาน ความเชื่อในสมัยอดีต เล่ากันต่อๆ มาว่า หลวงพ่อท่านมีนิมิตร ถึงพระฤษีตนหนึ่ง ซึ่งเป็นอีกภาคหนึ่งของพระอินทร์ ที่เคยบำเพ็ญเนกขัมมบารมีออกบวช ครองเพศพระฤษี อันนับว่า เป็นต้นกำเนิดของโยคี

และพราหมณ์ ผู้ออกบวช  ในสมัยก่อนพุทธกาลนานมาแล้ว เมื่อท่านนิมิตสื่อญาณจิตกับองค์อินทร์ได้ ท่านจึงสร้างรูปปู่ฤษี ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาภายในวัด พระฤษีนี้จึงทรงเครื่องแปลกกว่าพระฤษีอื่น รูปสมมตินี้ สร้างเป็นพระฤษีทรงเครื่องอย่างกษัตริย์อินเดีย หรือเทพเทวะชั้นสูงมุ่นมวยผม พระวรกายสีเขียว ยืนในท่าประทานพร และมีพระนามเต็มว่า “มหาฤษีองค์อินทร์ ท้าวสักกะเทวราช”

     ฉบับหน้าเรามาต่อกับที่พ่อปู่ฤษีสรรเพชรคะ

  

                              อ.จอยยย โหรา

https// ตำนานพระฤษี สืบสานว่ชา คาถา อาคม