Get Adobe Flash player

ท้าวเวสสุวรรณ โดย อ.จอยยยย

Font Size:

 

    สวัสดีคะท่านผู้อ่าน ฉบับที่แล้วดิฉันได้เขียนเกี่ยวกับเรื่องฤษี เพื่อให้ความรู้เวลาเราได้เห็นรูปหรือรูปปั้นองค์ท่าน เราจะได้ทราบที่มาที่ไป หรือชื่อของแต่ละองค์ มีท่านผู้อ่านได้ไลน์มาถามเรื่องเกี่ยวกันท้าวเวสสุวรรณ ว่าประวัติความเป็นมาเป็นอย่างไร เรามาเริ่มอ่านกันเลยนะคะ ขอมาเราก็จัดให้คะ

    ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นเทพ หรือยักษ์ ที่ปรากฎอยู่ทั้งในศาสนาพุทธ และพราหมณ์ ท้าวกุเวร ยังมีชื่อเรียกกันอีกหลายชื่อ เช่น ธนบดี หมายถึง “ผู้เป็นใหญ่ในทรัพย์ธเนศวร” หมายถึง ผู้เป็นเจ้าแห่งทรัพย์ ชื่ออื่นๆคือ “อิจฉาวสุ” หมายถึง” ความมั่งมีได้ตามใจ”

ชื่อยักษ์ราช อันหมายถึง “เจ้าแห่งยักษ์” หรือชื่อมยุราช หมายถึง “เป็นเจ้าแห่งกินนร” ชื่อรากษเสรทร์ หมายถึง “ผู้เป็นใหญ่ในพวกรากษส” ส่วนในวรรณคดี เรื่องรามเกียรติ์ เรียกท้าวเวสสุวรรณว่า “ท้าวกุเลปัน”

     ในทางพุทธศาสนา ได้กล่าวถึง อดีตชาติของท้าวกุเวร เอาไว้ใน พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปฎิกวรรค เล่ม 3 ภาค 2 หน้าที่ 151 ว่า ในสมัยที่โลกยังว่างจากพระพุทธศาสนา ไม่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จอุบัติขึ้นในโลกนั้น มีพราหมณ์ผู้หนึ่งนามว่า “กุเวร” เป็นคนใจดีมีเมตตากรุณา ประกอบอาชีพอิสระ ด้วยการทำไร่อ้อย แล้วนำต้นอ้อย มาตัดใส่ลงไปในหีบยนต์ เพื่อบีบน้ำอ้อยขายเลี้ยงชีวิต

     ต่อมากิจการ ได้เจริญขึ้น จนเป็นเจ้าของหีบยนต์สำหรับบีบน้ำอ้อยถึง 7 เครื่อง จึงสร้างที่พักสำหรับคนเดินทาง และได้บริจาคน้ำอ้อยจากหีบยนต์เครื่องหนึ่งซึ่งมีปริมาณน้ำอ้อยมากกว่าหีบยนต์เครื่องอื่นๆ เป็นทานแก่คนเดินผ่านไปมา จนตลอดอายุขัย

     ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล ที่บริจาคน้ำอ้อย ให้เป็นทานนั้น ทำให้หนุ่มกุเวร นี้ได้ไปเกิดเป็นเทพบุตรสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มีนามว่า “กุเวรเทพบุตร” ต่อมากุเวรเทพบุตรได้รับการเทวาภิเษก (ขึ้นครองราชย์) เป็นผู้ปกครอง ดูแลพระนครสวรรค์ชั้นที่ 1 ด้านทิศเหนือ จึงได้มีพระนามว่า “ท้าวเวสสุวรรณ”

     จากคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่า ท้าวกุเวร หรือ ท้าวเวสสุวรรณ ท่านเป็นเทพสำคัญยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง ที่มีหน้าที่ “คอยพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนา” ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าท่านท้าวสักกะเทวราข

ตามวัดวาอารามต่างๆ นั้นจะมีรูปปั้นยักษ์ 1 ตน หรือ 2 ตน บ้าง คอยยืนถือกระบองค้ำพื้น ส่วนมาก มี 2 ตน เฝ้าอยู่หน้าประตูโบสถ์ หรือ วิหารที่เก็บของมีค่า มีพระพุทธรูป และโบราณสมบัติล้ำค่าของทางวัด บรรจุอยู่ด้านละ 1 ตน

    ท้าวเวสสุวรรณ ถูกสร้างเป็นรูปเคารพมานาน แม้ในกำแพงวัดพระแก้ว ก็ยังปรากฎรูปปั้น ขนาดใหญ่ ของท้าวเวสสุวรรณ เฝ้าประตูอยู่ แต่ถ้าพูดถึงท้าวเสสุวรรณ ในรูปพระเครื่อง ต้องยกให้ท่านเจ้าคุณศรีสัจจญาณมุณี (สนธิ์ ยติธโร) วัดสุทัศน์เทพวราราม ท้าวกุเวร นี้ ท่านเจ้าคุณศรี สร้างเป็นรูปหล่อ องค์เนื้อทองผสม ปรากฎว่าฤทธานุภาพทางปราบผีเข้าสิง จนมีชื่อทางของขลัง ขนาดที่พกใส่กระเป๋าเสื้อเดินเข้าหาคนผีสิง ผีก็ร้องโหยหวน ตะลีตะลานออกมาแทบไม่ทัน โดยไม่ต้องอมน้ำมนต์พ่นน้ำหมากให้เมื่อยโอษฐ์

    วัดเกตุมดีศรีวราราม จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกสำนักหนึ่งที่นิยมสร้างรูปเคารพท้าวเวสสุวรรณ มีทุกรูปแบบ ตั้งแต่รูปหล่อบูชา ผ้ายันต์ พระผง พระโลหะ หรือแม้แต่แหนมติดกระเป๋าเสื้อก็มี เรียกกันว่าครบเครื่อง ใครกลัวผีไปที่นั้นไม่ผิดหวัง

    หลวงปู่โง่น โสรโย วัดพระพุทธบาทเขารวก พิจิตร อดีตพระอริยะ เป็นอีกองค์หนึ่งที่นิยมสร้างท้าวเวสสุวรรณ ทำเสร็จก็เอาไปบรรจุไว้ตามหลุมลูกนิมิตบ้าง เจดีย์บ้าง ในวัด และสถานที่สำคัญในประเทศ เมื่อครั้งสร้างเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน หลวงปู่โง่นก็นำพระผงว่านรูปท้าวเวสสุวรรณขึ้นทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้ทรงบรรจุไว้ใต้หลักเสาเมือง ที่เหลือก็แจกจ่ายให้ทหาร ตำรวจข้าราชการ และประชาชนทั่วไป

     โดยเฉพาะทหาร รับไปแล้ว ไปรบกับผู้ก่อการร้ายจนชนะราบคาบมาได้ นอกจากฝีมือ และก็ยังมีกำลังใจ

     ฉบับหน้า เรามาพูดถึงเคล็ดลับของการขอท่านและการกราบไหว้คะ

                            อ.จอยยย โหรา

ต่อ/2

 

http://www.baanjompra.com