Get Adobe Flash player

ท้าวเวสสุวรรณ/2 วิธีบูชาและขอพรท้าวเวสสุวรรณ โดย อ.จอยยยย

Font Size:

 

       หากท่านมีปัญหาในการใช้ชีวิต ซึ่งมีความติดขัดในหลายประการ ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร สำหรับการแก้ไข ด้วยตัวเองแล้วก็ยังไม่ดีซักที ทั้งเรื่องการงาน การเงิน โชคลาภ โดยท่านสามารถไหว้ได้เองที่บ้าน โดยอาจจะมีรูปท่านท้าวเวสสุวรรณ เป็นผ้ายันต์ หรือรูปองค์ก็ได้ หรือจุดธูปกลางแจ้ง หันหน้าไปทางทิศเหนือ และกระทำดังนี้

     ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาด สุภาพ จากนั้นก็เข้าห้องพระ สมาทานศีล 5 จากนั้นจึงสวดมนต์ โดยสวดบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินชินบัญชร และให้ท่านเตรียมธูปหอมมา 9 ดอก กุหลาบแดง 9 ดอก หรือพวงมาลัย ควรเป็นดอกดาวเรือง หรือกุหลาบ 1 พวง ให้จุดธูปหอม และพนมมือสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณดังนี้

“นโมฯ 3 จบ”

จากนั้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

“อิติปิโส ภะคะวา ยมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ  มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวชสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตา ภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ ลูกชื่อ .......นามสกุล......อาศัยอยู่บ้านเลขที่....ขอกราบกรานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหมด และกราบขอบารมีองค์เสด็จปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาราชที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือ เป็นผู้ดูแล และรักษามนุษย์ในพระพุทธศาสนา ขออัญเชิญเสด็จมารับการ กราบไหว้บูชาของพวกลูกเหล่านี้ เมื่อเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้รับทราบแล้ว โปรดประทานพร ให้ลูก ๆ และครอบครัวประสบแต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และขอให้เสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆ และครอบครัว ปราศจากภัยทั้งหลาย อันตรายทั้งปวงตลอดไปด้วยเทอญ

(หาก มีความทุกข์เรื่องใดๆ จะบนก็ให้กล่าวดังนี้) เนื่องจากตอนนี้ลูกมีทุกข์ มีเคราะห์เรื่อง..................ลูกจึงขอกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เรื่อง................ลูกจึงกราบขอบารมีเสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดช่วยปัดเป่าทุกข์หรือเคราะห์ เรื่อง............ลูกขอพี่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ขอให้เรื่อง.........ลูกขอบนท่านด้วย เมื่อสำเร็จผล ลูกจะทำกุศลถวายให้

ขอเสด็จปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอนุเคราะห์ลูกด้วยเทอญ)

การบนบานนั้น หากบนบานในเรื่องสำคัญต้องปฎิบัติตามนี้

  1. บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วยสังฆทาน 1 ชุด ในสังฆทาน ให้มีรองเท้าพระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พระพุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1 ชุด
  2. บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วยสังฆทาน 1 ชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวายพระพุทธรูป 9 นิ้ว
  3. บนเรื่องความรัก และ ครอบครัว ใบนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้นท้าวเวสสุวรรรณที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือ ศีล 8 วันตัว และวันพระ
  4. บนเรื่องการเจ็บป่วยและสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการถวาย หนังสือสวดมนต์ )ยิ่งเป็นสวด 7 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี) ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลากี่ตัวก็ได้
  5. บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการ ทำบุญสร้างพระไตรปิฏก หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์ หรือสามเณรในวัด ที่มีพระสงฆ์เรียนพระ ปริยัติธรม ก็ได้
  6. บนเรื่องการสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่งโยกย้าย ให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน

     ข้าวของถวายในการบนแต่ละอย่าง เมื่อท่านได้ดังปรารถนาแล้วจึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วกรวดน้ำอุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เรา ทุกเรื่อง กำหนดการไม่เกิน 3 เดือนเห็นผล การถือศีล8 ถือที่ไหนก็ได้ขอให้ครบเป็นศีลเป็นพอในการแก้บน ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรม

     เทพเทวามีจริง ที่สำคัญคือ สัจจะวาจา ที่ให้ท่าน หากผิดสัจจะ กรรมจะตามติดท่าน

ด้วยอำนาจอกุศลในจิตตนเอง คนเราถ้าโกหกได้แม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะเป็นคนดีได้อย่างไร ในชีวิตจริงคงจะโกหกหลอกลวงเพื่อให้คนเดือดร้อนเพราะการกระทำของตัวเอง

                    อ.จอยยย โหรา

 

https://www.facebook.com/permalink