Get Adobe Flash player

วันสวรรคต “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย อ.จอย

Font Size:

 

วันนี้ วันที่ 25 เมษายน เมื่อ 410 ปีก่อน คือ พ.ศ2148 สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคต ณ ตำบลทุ่งดอนแก้ว เมืองหลวง หรือเมืองห้างหลวง ขณะกรีฑาทัพไปตีเมืองนาย และกรุงอังวะขณะมีพระชนม์ได้ 50 พรรษา รวมระยะเวลาในการคลองราชย์ได้ 15 ปี

     พระองค์ดำ เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระวิสุทธิกษัตริย์ พระราชธิดา ของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ และสมเด็จพระศรีสุริโยทัย ขณะทรงพระเยาว์ใช้ชีวิตอยู่ในพระศรีสุริโยทัย ขณะทรงพระเยาว์ พระองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่ในพระราชวังจันทน์ เมืองพิษณุโลก กระทั่งพระเจ้าบุเรงนองยกทัพมาตีเมืองพิษณุโลกในสงครามช้างเผือก เจ้าเมืองพิษณุโลกยอมอ่อนน้อมต่อหงสาวดี จึงทำให้พิษณุโลกต้องแปรสภาพเป็นเมืองประเทศราชของหาสาวดี พระเจ้าบุเรงนองทรงขอพระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีในปีพ.ศ.2107 ทำให้พระองค์ต้องจากบ้านเกิดเมืองนอน ตั้งแต่มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา

     การที่ได้เสด็จประทับอยู่หงสา 6 ปีนั้น เป็นประโยชน์ ทรงทราบถึงนิสัยใจคอตลอดล่วงรู้ความสามารถของพม่า ซึ่งนับเป็นทุนสำหรับคิดอ่านเพื่อหาหนทางต่อสู้กับพม่า เมื่อทราบว่าพระเจ้าหงษาคิดประทุษร้ายแก่พระองค์ พระนเรศวร กับพระเอกาทศรถ เสด็จยกกองทัพออกจากพระนคร เมื่อวันพฤหัส แรม 8 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง พ.ศ 2148 เสด็จโดยกระบวนเรือจากพระตำหนักป่าโมก แล้วเสด็จขึ้นบนที่ตำบล เอกราช ไปตั้งทัพชัย ณ ตำบลพระหล่อ แล้วยกกองทัพบกไปทางเมืองกำแพงเพชรสู่เมืองเชียงใหม่ ครั้นเสด็จถึงเมืองหางแล้วก็ตั้งค่ายประทับอยู่ที่ทุ่งแก้ว สมเด็จพระนเรศวรทรงพระประชวรเป็นหัวระลอก (ฝี) ขึ้นที่พระพักตร์ แล้วกลายเป็นบาดทะพิษพระอาการหนัก เสด็จสวรรคต เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ 25 เมษายน พ.ศ 2148 สิริพระชมนพรรษา 49 พรรษาเศษ รวมสิริดำรงราชสมบัติ 14 ปีเศษ สมเด็จพระเอกาทศรถ จึงได้อัญเชิญ พระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรกลับกรุงศรีอยุธยา

     สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ทรงสร้างพระบรมรูป สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ไว้เป็นที่สักการะบูชา ในสมัยรัตนโกสินทร์ และมีการสร้างพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลายแห่งทั่วประเทศ ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น

     ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีอยู่หลายแห่ง เช่น ที่สนามนเรศวร หน้าศูนย์ราชการอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กล่าวกันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้เคยมาประทับแรมที่หนองบัวลำภู เมื่อ พ.ศ. 2117 ศาลอีกแห่งหนึ่งคือ จังหวัดหนองบัวลำภู ปั้นโดยกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2511 ตั้งอยู่ในบริเวณพิพิธภัณฑ์สุสานหอยหิน 150 ล้านปี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

                                อ.จอยยย  โหรา

 

https://www.nationtv.tv.