Get Adobe Flash player

ความหมายของฤกษ์ต่างๆ โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

สวัสดีคะฉบับที่แล้วเราเขียนถึงฤกษ์ที่ 8 แล้วนะคะ คราวนี้มาถึงฤกษ์สุดท้ายฤกษ์ที่ 9 กันนะคะ

9. สมโณฤกษ์ ได้แก่ ฤกษ์ที่ 9 , 18 และ 27 เรียกว่า สมโณฤกษ์  แปลว่า สงบเรียบร้อย นักสอนศาสนา หรือนักบวช เป็นฤกษ์สงบ มีดาวเกตุเป็นผู้รักษาฤกษ์ ฤกษ์บาททั้ง 4 อยู่ปลายราศีเดียวกัน แต่บาทฤกษ์สุดท้ายนี้เป็นนวางค์ขาด สุดราศีพอดี  เรียกว่า จัตตุรฤกษ์ หรือ ขันธฤกษ์

จึงเป็นจุดที่มีผลเสียให้เกิดอันตรายต่างๆในการแข่งขัน ฤกษ์นี้จะใช้ได้ต่อเมื่อต้องการการสงบ หรือพิธีอันเป็นมงคล เช่นยกช่อฟ้า  เปิดศาลาการกุศล งานกฐิน การพุทธาภิเษก  การทำขวัญนาค อุปสมบท หล่อพระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืองานการกุศลทั้งปวง งานที่ไม่มีการแข่งขัน หรือกระทำทุกอย่างเพื่อความสงบร่มเย็น ทำบุญต่ออายุ ต่อชะตา ขึ้นบ้านใหม่