Get Adobe Flash player

โหวงเฮ้งบนใบหน้า โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

สวัสดีคะ ท่านผู้อ่านทุกๆท่าน วันนี้เรามาสังเกตเรื่องเกี่ยวกับใบหู หรือหูคนเรานะคะ

ว่าลักษณะใบหูคนเราสามารถที่จะบอกถึงสุขภาพ นิสัยใจคอ อารมณ์ และวาสนา ได้คะ

หลักใหญ่ๆ ใบหูจะมีลักษณะ 4 แบบ นะคะ

  1. หูยาว  คนหูยาว ส่วนมากเป็นคนสติปัญญาดี ฉลาด เป็นคนซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ทำอะไรรอบคอบ และอายุยืน เป็นนักอนุรักษ์นิยม

หูใหญ่+ยาว ไปถึงไหนใครก็ชอบ เพราะมีน้ำใจ

  1. หูสี่เหลี่ยม  เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูง เป็นคนมีความอดทน ฉลาด และไหวพริบดี

มีเมตตา อดทน

  1. หูแหลม เป็นคนมีญาณในตัว นักวางแผน  ช่างคิด เป็นคนอ่อนไหวง่าย ช่างคิด มีไหวพริบปฎิภาณดี แต่มักจะหยิ่งทะนงตน

     4.หูกลม  เป็นคนฉลาดเฉียบแหลม เปลี่ยนแปลงเก่ง แต่ไม่ค่อยอดทนกับงานหนัก เป็นคนอัธยาศัยดี

หูใหญ่กลม กรณีติ่งหูงอนไปทางด้านหลังเสีย จะเก็บเงินไม่อยู่

หูบางไม่ดี จนตลอดชาติ

หูเล็ก ตอนเด็กไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ขี้เหนียว

หูชิด เป็นคนที่ไม่พูดมาก ชีวิตสบาย แต่เป็นคนต่อสู้ด้วยตัวเองใช้ระยะเวลานาน แต่ถึงที่สุด ก็จะประสพความสำเร็จด้วยตัวเอง สุขภาพแข็งแรง

หูกาง ชีวิตเหน็ดเหนื่อยอยู่ตลอดเวลา ประสพความสำเร็จได้ต้องมีคนสนับสนุน ไม่สามารถประสพความสำเร็จได้เพียงลำพัง

คนหูชิดจะดีกว่าหูกาง ชีวิตจะสุขสบายกว่า

หูเบี้ยว เสีย

หูนิ่มจิตใจไม่เข้มแข็ง เจออุปสรรคมักจะท้อถอย

หูแข็งจิตใจเข้มแข็ง สุขภาพดี กล้าเผชิญปัญหาและอุปสรรค

หูเปรียบเสมือนเซฟเก็บเงิน ไม่มีติ่งหู ไม่มีเงิน

หูสวย ได้รับมรดก และการสนับสนุนทางการเงินจากผู้อื่น

                             อ.จอยโหรา