Get Adobe Flash player

โหวงเฮ้งบนใบหน้า-คิ้ว โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

ฉบับนี้มาเริ่มต้นถึงส่วนของใบหน้าที่สำคัญที่สมัยนี้คนนิยมที่จะเสริมสวยและแก้ไขสิ่งบกพร่องบนใบหน้าได้คือส่วนคิ้ว

- คิ้วบ่งถึงความฉลาด อายุขัย หรือเกี่ยวกับพี่น้องทางสายโลหิตได้

- คิ้วที่เป็นมาตรฐาน คือ คิ้วที่เลยหางตานิดหน่อย ถ้าเลยมากคือยาวเกินไป ถ้าสั้นกว่าหางตาเรียกว่าคิ้วสั้น

- คนคิ้วดกจะบอกถึงความแข็งแรง

-คนคิ้วยาวและดก จะมีความผูกพันกับพี่น้อง

-คนคิ้วที่ยาว เป็นคนรักพี่น้อง ให้ความสำคัญกับพี่น้องมากกว่าคู่ มีศิลปะ ร้องเพลง วาดรูปหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง

-คนคิ้วสั้น ไม่มีความผูกพันกับพี่น้อง

-คนคิ้วแหว่ง จะเป็นคนที่ทะเลาะกับพี่น้อง

-คนคิ้วบาง จะเป็นคนที่ฉลาด แต่จะไม่ค่อยมีความอดทน สติปัญญาไหวพริบดี

-คนคิ้วหนาจะตรงกันข้ามกับคนคิ้วบาง

-คนหัวคิ้วหนา ปลายคิ้วบาง ช่วงต้นชีวิตจะดี ปลายอายุความเป็นอยู่จะตกต่ำ

-หัวคิ้วบาง ปลายคิ้วหนา ช่วงต้นชีวิตไม่ดี ช่วงปลายชีวิตดี

-หัวคิ้ว ขนคิ้วตั้ง เป็นคนขี้หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย

-คิ้วที่ปลายชี้ขึ้น บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาด

-คิ้วที่ปลายชี้ลง ทำอะไรโดยสันติวิธี

-คิ้วตรงเป็นคนแข็ง

-คิ้วที่มีแผลเป็น ขนคิ้วไม่ต่อกัน ทางเดินชีวิต ก็เหมือนจะสะดุด

-วิธีแก้ สักคิ้วให้เป็นผืนเดียวกัน (พี่น้องหาเรื่องเดือดร้อนมาให้)

-คิ้วผู้ชาย ต้องมีเหลี่ยมคิ้วถึงจะดี มีอำนาจในการตัดสินใจเด็ดขาด