Get Adobe Flash player

โหงวเฮ้งบนใบหน้า-คิ้ว(2) โดย อ.จอย โหรา

Font Size:

1.คิ้วอายุยืน เป็นคิ้วยาวและกว้าง ขนคิ้วแต่ละเส้นยาวและชี้ลง  บ่งชี้ถึงชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพดี มีความเป็นมิตรสูง มีความสามารถหลายด้าน กระฉับกระเฉงทางเพศ

2. เสือหลับ ผู้ที่มีคิ้วแบบนี้ มักดูเหมือนกำลังโกรธเคือง แต่ที่จริงแล้วมีความเป็นมิตรอย่างยิ่ง พวกเขาสนใจชีวิตทั้งด้านวีตถุและจิตวิญญาณ และทะเยอทะยานอย่างยิ่ง

3.คิ้วตัวไหมหลับในรัง คิ้วแบบนี้จะนำไปสู่ความมั่งคั่ง ชื่อเสียง ชีวิตที่ยืนยาว ผู้ที่มีคิ้วแบบนี้มักฉลาดและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ตรงไปตรงมาและไว้วางใจได้ เป็นคนที่สนใจทางด้านวัตถุและจิตวิญญาณ

4.คิ้วบริสุทธิ์ คิ้วแบบนี้ให้หลักประกันแก่ชีวิตที่สุขสบาย ปราศจากความวิตกกังวลใดๆ รักครอบครัว มีเพื่อนที่ดีและไม่ประสบความผิดหวัง

5.คิ้วมังกร เป็นคิ้วที่ควรได้รับความเคารพเฉกเช่น จักรพรรดิ เป็นคนฉลาดมาก มีบุคลิกภาพโดดเด่น กล้าหาญ อุปนิสัยเสมอต้นเสมอปลาย

6. คิ้วใบมีดเป็นคิ้วไม่อันตรายเหมือนชื่อ เป็นคิ้วแบบที่ประสบความสำเร็จในวัยต้นของชีวิต มีบุคลิกภาพเข้มแข็ง ไม่ยอมรับคำแนะนำหรือคำปรึกษา กล้าหาญมากและอยากชนะเสมอ มักทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ

7.คิ้วใบหลิว เป็นคนที่จะประสบความสำเร็จ ถึงแม้ไม่โด่งดัง เป็นพวกมั่งคั่ง เป็นคนเอาใจใส่ ไม่มีบุคลิกภาพที่ดี ฉลาด กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ พร้อมเป็นคนที่ซื่อสัตย์ และไว้วางใจได้

8.คิ้วพระจันทร์ครึ่งซีก เป็นผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพและสามารถส่งต่อความสำเร็จไปสู่ครอบครัวและญาติได้ เป็นคนมีเหตุผล รู้จักความพอดี มีหัวใจเปี่ยมด้วยความรัก เป็นมิตร  ช่วยเหลือด้วยความเห็นใจ

9.คิ้วกรรไกร ส่วนใหญ่คิ้วจะสั้น มักไม่ประสบความสำเร็จในที่ทำงาน ขาดไหวพริบปฏิภาณ ทั้งในความคิดและการกระทำ โดยวิธีการที่ไร้เกียรติ ไม่ค่อยมีในหมู่สตรี

10.คิ้วดาบ มักเป็นพวกที่มีชีวิตผกผัน เป็นพวกต้องพยามยามเพื่อให้ประสบความสำเร็จ ไม่ค่อยทำสิ่งที่ดี เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงมาก

11. คิ้ว ไม้กวาด เป็นพวกที่ประสบความสำเร็จจนถึงวัยกลางคน จะรักษาความสำเร็จไว้ได้ยาก เป็นคนไม่สะเทือนใจกับสิ่งใด และไม่ค่อยรักใคร แต่เป็นคนรักษาสัญญา

12.คิ้งถุงเท้าดักลม ผู้ที่มีคิ้วแบบนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ แต่มีชีวิตที่สงบ ไม่ส่งผลด้านดีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นพวกเสแสร้งว่าเป็นคนที่น่าเชื่อถือ เขาไม่ค่อยพอใจเรื่องเงินหรือเรื่องเพศ

13.คิ้วพังพอน ผู้ที่มีคิ้วแบบนี้มักจะต้องทำงานหนักมาก เพื่อความอยู่รอด มักชอบอยู่ตามลำพัง อารมณ์ร้าย ไม่ซื่อสัตย์และโลภ

14.คิ้วขดลวด เป็นพวกมีชีวิตอยู่อย่างลำบาก เป็นคนกล้าหาญ มีแรงขับดันสูง พวกที่ไม่รักครอบครัว

15. คิ้วตรง เป็นพวกที่มีชีวิตธรรมดา ไม่มีสิ่งใดเป็นพิเศษ เป็นคนแข็ง