Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
108 ของมงคล แต่งบ้าน เสริมดวง อ.จอย ศิษย์โหรฟันธง
ต่ออายุขัย 2 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
ต่ออายุขัย โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
ขอขมากรรมวันแม่ 12 สิงหาคม โดย อ.จอย ศิษย์โหรฟันธง
เทศกาลวันสารทจีน โดย อ.จอย ศิยษ์โหรฟันธง
แลกด้วยชีวิต โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินาการ
ขันธ์ 5 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
ธนาคาร เสริมดวง โดย จอย ศิษย์โหรฟันธง
ทายนิสัยจากเวลาเกิด โดย อ.จอย ศิษย์โหรฟันธง
โหราพาเพลิน โดย อ.จอย ศิษย์โหรฟันธง
แสงแห่งปัญญา 9 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
แสงแห่งปัญญา 8 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
แสงแห่งปัญญา ๗ โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
จากกรุงเทพฯสู่-อ่าวนางกระบี่ 3 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
จากกรุงเทพสู่-กระบี่ 2 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
จากกรุงเทพ-สู่ อ่าวนางกระบี่ โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
ร่างที่ 2 ของจานวา ตอนไปโผล่ที่ภูเก็ต โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
ร่างที่ 2 ของจานวา 2 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
ขันธ์มาร โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
จากศูนย์สู่ดับสูญ 3 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร