Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ
แสงแห่งปัญญา 6 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
แสงแห่งปัญญา ๕ โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
อริยสัจ 4 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
สุข...จากการไม่มี 2 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
จากสูญสู่ดับศูนย์ 2 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
พระอนาคามี 3 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
พระอนาคามี 2 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
พระอนาคามี โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
เมื่อปัญญา ฆ่ากิเลส ตอน 2
เมื่อปัญญา...ฆ่ากิเลส โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
เพื่อนจากต่างภูมิ 4 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
จากศูนย์สู่ดับสูญ โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
กบเลือกนาย 2 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
กบเลือกนาย โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
จิตผู้น่าสงสาร โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
แสงแห่งปัญญา 4 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
แสงแห่งปัญญา 3 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
แสงแห่งปัญญา 2 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
แสงแห่งปัญญา 1 โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร
9 วัน กับแซม แชปแมน ตอนจบ โดย อ.วารุณี พิทักษ์สินากร