Get Adobe Flash player

เบี้ยแก้ (จบ) โดย พระเล็ก

Font Size:

                "พระครูสิริบุญเขต" หรือ "หลวงพ่อบุญมี จิตตทโม" เจ้าอาวาสวัดม่วงคัน ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เป็นพระสงฆ์ที่เคร่งครัด และเปี่ยมด้วยคุณธรรม ชื่อเสียง วัตถุมงคลของท่านเป็นที่รู้จักกันไปทั่วภาคกลาง มีนามเดิม บุญมี ขอผึ้ง เกิดเมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๔๗๐ ที่บ้านม่วงคัน ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง

                ชีวิตในวัยเด็ก เป็นคนที่เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน ชอบเข้าวัดฟังธรรม ผิดกับเด็กอื่นวัยเดียวกัน สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ ๔ ที่โรงเรียนม่วงคัน แล้วมาช่วยเหลือบิดามารดาประกอบอาชีพในด้านเกษตรกรรม

                เมื่ออายุ ๒๐ ปี เข้าพิธีอุปสมบทที่พัทธสีมาวัดม่วงคัน มี หลวงพ่อนุ่ม ธัมมกาโม วัดนางใน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระอาจารย์ทรง วัดศาลาดิน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และหลวงพ่อชม ธัมมธีโร วัดนางใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้นามฉายาว่า จิตตทโม แปลว่า ผู้ฝึกจิต

                หลังอุปสมบทจำพรรษาอยู่วัดนางในฯ เป็นเวลา ๔ พรรษา ก่อนย้ายไปจำพรรษาอยู่วัดชีปะขาว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี อุปัฏฐากรับใช้ หลวงพ่อซวง จากนั้นย้ายกลับมาจำพรรษาอยู่วัดม่วงคัน เดินทางไปมาหาสู่วัดนางใน และวัดชีปะขาวอยู่เสมอมา

                การศึกษาพุทธาคม เริ่มจากการเดินทางไปจำพรรษาอยู่วัดนางใน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง อยู่ปรนนิบัติรับใช้ หลวงพ่อนุ่ม ซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในวิทยาคมเป็นอย่างมาก หลวงพ่อนุ่มท่านเป็นศิษย์สืบทอดพุทธาคมจาก หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ และสืบทอดวิชาจาก หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา จ.สุพรรณบุรี และสืบทอดวิชาสาย หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จาก หลวงพ่อเข็ม วัดข่อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ซึ่งพระอาจารย์ที่หลวงพ่อนุ่มเล่าเรียนมา แต่ละรูปล้วนแล้วแต่มีวิทยาคมเข้มขลัง กล่าวกันว่า ในบรรดาพระอาจารย์ของหลวงพ่อบุญมีทั้งหมดนั้น หลวงพ่อนุ่มถือเป็นปฐมอาจารย์ของหลวงพ่อบุญมีก็ว่าได้

                หลวงพ่อบุญมี เป็นพระที่ใฝ่รู้ศึกษาค้นคว้าทางพระเวทวิทยาคม ด้านเมตตามหานิยม สิริมงคล โชคลาภ รวมทั้งศึกษาวิชาทำสมถะกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถ่ายทอดวิชาประจุพลังคุณ พระคาถาผงมนต์พระสังข์ ทำเบี้ยแก้ มหาอุด ทำน้ำมนต์แก้คุณไสย ทำตะกรุด ทำผงปถมัง อิทธิเจ ตรีนิสิงเห และผงมหาราช

                หลังจากท่านศึกษาอยู่กับหลวงพ่อนุ่มจนวิชาแก่กล้าแล้ว จึงได้กราบลาพระอุปัชฌาย์ ออกธุดงค์มุ่งสู่อำเภอพุทธบาทผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์, ขอนแก่น, สกลนคร, สักการะพระธาตุพนม จ.นครพนม ข้ามสู่ประเทศลาว แล้วกลับมาทางนครราชสีมา

                จากนั้นจึงเดินทางไป วัดยางมณี อ.วิเศษชัยชาญ เข้าฝากตัวเป็นศิษย์ขอเรียนวิชาสะกดสัตว์ร้ายจากท่าน พระครูสุกิจวิชาญ (หลวงพ่อชวน) ท่านเชี่ยวชาญเรื่องวิชาป้องกันสัตว์ร้าย วิชาทำข้อกำไลแขน เชือกผูกเอว ผูกแขนป้องกันสัตว์ร้ายได้สารพัด

                จากนั้นลาหลวงพ่อชวน จากวัดยางมณี ไปกราบนมัสการ หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว ขอศึกษาพุทธาคมจากหลวงพ่อซวง ซึ่งหลวงพ่อซวงได้เมตตาถ่ายทอดให้จนหมดสิ้น

                เป็นศิษย์หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย

                หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย จ.สุโขทัย เกจิอาจารย์ที่หลวงพ่อชม วัดนางในฯ (พระอนุสาวนาจารย์ของหลวงพ่อบุญมี) สั่งไว้ว่า หากหลวงพ่อชมมรณะเมื่อใด ขอให้หลวงพ่อบุญมีไปหาหลวงพ่อองค์นี้ให้ได้ หลวงพ่อปี้ วัดลานหอย องค์นี้ไม่ธรรมดา ท่านอยู่ได้โดยที่ไม่ฉันข้าว และก็ไม่เคยสรงน้ำเลย แต่เนื้อตัวกลับสะอาดผ่องใส มีสง่าราศี และมีญาณทิพย์ รู้เหตุการณ์ล่วงหน้า จนกรรมการวัด และลูกศิษย์ได้พบเห็นกันจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา หลังจากที่หลวงพ่อชมได้มรณภาพลง หลวงพ่อบุญมีก็ทำตามที่หลวงพ่อชมได้สั่งไว้ ท่านเดินทางไปหาหลวงพ่อปี้วัดลานหอยที่ จ.สุโขทัย เพื่อขอรับการถ่ายทอดวิชาจากท่าน

                พ.ศ. ๒๕๐๐ หลวงพ่อบุญมีได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดม่วงคัน พ.ศ. ๒๕๑๓ เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอกในราชทินนามที่ พระครูสิริบุญเขต

                หลังจากที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสวัดม่วงคัน ได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจพัฒนาวัดแห่งนี้ในทุกด้าน ทำให้วัดม่วงคันเป็นวัดที่เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังให้ความสำคัญทางด้านการศึกษา ท่านบริจาคปัจจัยส่วนตัวให้การสนับสนุนการเรียนการสอนแก่พระภิกษุ สามเณรมาโดยตลอด หากรูปใดมีความตั้งใจเรียน และเรียนดีก็จะมอบทุนให้ทุกปี

                กิจกรรมด้านสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ท่านบริจาคปัจจัยช่วยเหลือสังคมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นมากมายหากชุมชนแจ้งมายังวัด ท่านยังสนับสนุนให้ชุมชนช่วยกันปลูกต้นไม้ภายในวัด และตามหัวไร่ปลายนา ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือจากพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดี

                หลวงพ่อบุญมีเป็นผู้มีความรู้ทั้งด้านพระธรรมวินัย วิปัสสนากัมมัฏฐาน วัตรปฏิบัติที่เสมอต้นเสมอปลาย และเป็นศิษย์ของหลวงพ่อนุ่ม วัดนางใน, หลวงพ่อซวง วัดชีปะขาว ทำให้ชื่อเสียงของท่านเป็นที่รู้จักของพุทธศาสนิกชนชาวอ่างทอง และพื้นที่ใกล้เคียง

                ในแต่ละวันมีผู้เลื่อมใสศรัทธาจำนวนมาก เดินทางมากราบนมัสการ รับฟังธรรม และประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันเข้มขลัง เสริมความเป็นสิริมงคล รวมทั้งผู้ที่ปรารถนาต้องการให้หลวงพ่อบุญมี ประกอบพิธีสวดเจริญพุทธมนต์เสริมความเป็นสิริมงคล

                หลวงพ่อบุญมีไม่เคยขัดศรัทธา แม้ญาติโยมจะมามากมาย ท่านไม่เคยปริปากบ่น ยังคงรักษาศรัทธาญาติโยม ด้วยท่านรู้ว่าญาติโยมที่มาหาต่างมีทุกข์ร้อน ท่านจึงต้องใช้เมตตาบารมีผ่อนทุกข์ให้ญาติโยม

                ช่วงบั้นปลายชีวิตของหลวงพ่อบุญมี มีอาการอาพาธบ่อยครั้ง ต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสระบุรี กระทั่งมรณภาพอย่างสงบที่โรงพยาบาลสระบุรี เมื่อเวลา ๒๒.๔๕ น. คืนวันศุกร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สิริอายุ ๗๘ ปี พรรษา ๕๘ ศิษยานุศิษย์ตั้งศพสวดพระอภิธรรมเป็นเวลา ๑๕ คืน จากนั้นได้เก็บศพไว้เป็นเวลา ๑๐๐ วัน จึงได้ขอพระราชทานเพลิงศพ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา แม้จะละสังขารลาโลกไปแล้วก็ตาม แต่คุณงามความดีจะเป็นที่จดจำอย่าง มิลืมเลือน

                เบี้ยแก้ของท่าน ที่สืบทอดวิชามาจาก "หลวงพ่อนุ่ม วัดนางในฯ" มีด้วยกันหลายรุ่น ได้รับความนิยมทุกรุ่น เพราะท่านสร้างอย่างถูกต้องตามตำราทุกประการ มีประสบการณ์มากมาย เช่น

                ปลุกเสกจนวัตถุมงคลเคลื่อนตัวออกมานอกบาตร

                เมื่อหลายวันก่อน ผม (ผู้เล่า ไม่ใช่ อ.เล็ก) ได้เจอกับน้าท่านหนึ่ง ท่านเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญมีแทบทุกรุ่นแต่ละรุ่นเก็บอย่างละ ๑๐ องค์ขึ้นไป เหรียญรุ่นแรกแกมีอยู่ ๒๓ เหรียญ (ผมขอเช่าแกแกบอกไม่ปล่อย ถ้ามีมา แกก็เช่าเก็บอีก  เห็นของแกแล้วอึ้งจริงๆ แกเก็บแต่ของหลวงพ่อบุญมีครับ) สอบถามจึงรู้สาเหตุว่า ทำไมแกจึงเก็บมากมายขนาดนี้ แกเล่าว่า ลูกชายเคยบวชอยู่ที่วัดม่วงคัน แล้วลุกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกประมาณตี ๓ เห็นในกุฏิหลวงพ่อเปิดไฟสว่างอยู่เลยมองไปยังประตูกุฏิหลวงพ่อ ที่ปิดไว้ไม่สนิท จึงทำให้มองเห็นเข้าไปข้างใน แกเล่าว่า ลูกชายแกเห็นหลวงพ่อบุญมีกำลังนั่งปลุกเสกเบี้ยแก้ และเห็นเบี้ยแก้ที่อยู่ในบาตรนั้น ค่อยๆ ล้นออกมาจากบาตร แล้วหล่นลงไปบนพื้นกระดานห้องทีละองค์สององค์ คลานไปกับพื้นได้อีกด้วย

                ประสบการณ์เบี้ยแก้อาถรรพ์ รุ่น ไตรมาส ๕๔

                ผม (ผู้เล่า-ไม่ใช่ อ.เล็ก) ได้เจอลุงท่านหนึ่งเป็นคนทำความสะอาดถนนอยู่ที่ อ. แสวงหา แล้วได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องพระ จนมาถึงเรื่องราวของเบี้ยแก้หลวงพ่อบุญมี แกเล่าว่า มีคนแถวบ้านไปเกี่ยวหญ้าให้วัว แล้วไม่เห็นว่าตรงนั้นมีงูอยู่ เพราะมันรกมาก แกเลยโดนงูฉกเข้าที่แขน แต่งูตัวนั้นมันกลับไม่อ้าปากกัดแบบงูทั่วไปมันแค่ใช้ปากชนเฉยๆ แกตกใจมาก เลยกลับบ้านไปเล่าให้คนแถวบ้านฟัง จนมาถึงลุงคนกวาดถนน ลุงแกเลยถามว่า ห้อยพระอะไร หรือเปล่า ลุงที่โดนงูกัดตอบว่า วันนั้นพกเบี้ยแก้ เช่ามาจากวัดม่วงคัน(สอบถามแล้วเป็นรุ่นไตรมาส ๕๔ เช่ามาในวันงานทำบุญฉลองอายุครบ ๗ รอบ แกมาดูลิเกตอนกลางคืน) ลุงคนกวาดถนนอยากได้เลยฝากผมเช่าให้แกหน่อย ผมก็รับปาก ได้ไปเช่าให้เมื่อวาน ซึ่งก็ยังเหลืออีกเยอะ

                วันต่อมาผมเข้าไปที่วัดม่วงคันไปที่ตู้เช่าวัตถุมงคลขอเช่าเบี้ยแก้ หลวงตายกกล่องใส่เบี้ยแก้มาให้เลือก เปิดกล่องดูผมก็งง ถามหลวงตา เมื่อวานยังเต็มกล่องอยู่เลย ทำไมเหลือไม่ถึงสิบตัว (เมื่อวานที่ดูน่าจะมีเป็นร้อยตัว) หลวงตาได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อวานคนทางตลาดเขต (ต.ดอนปรู อ.ศรีประจัน จ.สุพรรณบุรี) มากันเยอะ เช่าไปที คนหนึ่งเป็นสิบตัว เหมือนขายขนมเลย เอาไปให้ลูกหลานคล้องกัน เขาบอกว่า มีเด็กแถวบ้านอาการเหมือนโดนผีเข้า อยู่ดีๆ ก็สั่น ตาขวางเลย ยืนชี้หน้าด่าไม่มีสาเหตุ พ่อแม่ก็ไม่รู้จะทำไง ญาติข้างบ้านนึกได้ ถอดเอาสร้อยที่คล้องคอ เป็นเบี้ยแก้หลวงพ่อบุญมีเช่ามาในคืนวันงานที่วัดอีกเหมือนกัน คล้องให้กับเด็กคนนั้น เด็กคนนั้นถึงกับล้มหมดสติทันที ฟื้นมาก็หายเป็นปกติ จำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เลย เรื่องที่เล่ามานี้แล้วแต่วิจารณญาณครับ ไม่ได้มาขายของ เพราะที่วัดรุ่นนี้ก็ไม่มีแล้ว ตัวผมก็ไม่มีแบ่ง เพราะเพื่อนๆ มาแค่นเอาจนเหลือเก็บไว้แค่ตัวเดียว ที่นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังเพราะความศรัทธาในตัวหลวงพ่อครับ

                ท่านใดสนใจที่จะบูชาเบี้ยแก้หลวงพ่อบุญมี (มีไม่มากนัก) ขนาดเล็ก สร้างปี ๒๕๕๕ ถักเชือกหุ้มพร้อมกล่อง ตัวละ ๕๙ เหรียญ ขนาดกลาง สร้างปี ๒๕๔๙ ถักเชือกหุ้มพร้อมกล่อง ตัวละ ๙๙ เหรียญ ขนาดใหญ่ สร้างปี ๒๕๔๙ ถักเชือกหุ้ม ไม่มีกล่องจากวัด ตัวละ ๑๐๙ เหรียญ ส่วน รุ่นไตรมาส ปี ๕๔ ที่มีประสบการณ์ มีแค่ ๒ ตัว เป็นเบี้ยเปลือย ไม่ได้ถักหุ้ม มาพร้อมกล่อง บูชาตัวละ ๑๒๙ เหรียญ  ติดต่อบูชาได้ที่ พระอาจารย์เล็ก โทร. (323) 736-6860 ต้องโทร.จองก่อน แล้วค่อยส่งเช็คมาที่ Boonsom Corhiran 2948 Chino Hills Pkwy., Chino Hills, CA. 91709

                เบี้ยแก้ทุกตัวบูชามาจากวัดโดยตรง..ซึ่งตอนนี้ที่วัดไม่เหลือให้บูชาแล้ว สิ้นบุญหลวงพ่อบุญมีไปแล้ว เบี้ยแก้สายหลวงพ่อนุ่ม วัดนางในฯ อ่างทอง ก็คงจะสิ้นสุดเพียงเท่านี้ ต่อไปจะหาพระเกจิที่สร้างเบี้ยแก้ได้เข้มขลัง มีพุทธคุณสูงตามตำรา คงจะหาได้ยากเต็มทีแล้วล่ะครับ

                คุณเชิดชัย นาคศิริกุล บริจาคเงินซื้อโลงศพ ๕๐ เหรียญ ขออนุโมทนาไว้ ณ ที่นี้