Get Adobe Flash player

เหรียญที่ระลึก วัตถุมงคลของในหลวงฯ ร.๙ (๕) โดย พระเล็ก

Font Size:

๗. พระสมเด็จอุณาโลม และ พระสมเด็จนางพญา สก. ทรงจิตรลดา ปี ๒๕๑๙ วัดบวรนิเวศ มหาพิธีพุทธาภิเษก ในหลวง-ราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเจิม

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ วัดบวรนิเวศวิหารรื้อกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถทั้งของวัดบวรฯ เอง และของคณะรังษี (ซึ่งเดิมก็คือ วัดบวรรังษี หากภายหลังได้ยุบรวมมาเป็นส่วนหนึ่งของวัดบวรนิเวศวิหาร) แล้วนำกระเบื้องลงมากองไว้ วันหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชพิธีที่วัดบวรฯ ทอดพระเนตรเห็นกระเบื้องเก่าอายุนับร้อยปี ผ่านพิธีกรรมต่างๆ ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยมาเนิ่นนาน อบอวลด้วยกระแสพุทธมนต์ที่พระภิกษุทำวัตรเช้า-เย็น ซึมซับพิธีพุทธาภิเษกมาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันพิธี ที่สำคัญ คือพระองค์ก็ทรงผนวชภายใต้ร่มเงาของกระเบื้องชุดนี้ก่อนที่จะถูกรื้อลงมา จึงมีพระราชดำรัสว่า

กระเบื้องมุงหลังคาพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารนั้นน่าจะทำประโยชน์ได้บ้าง เนื่องจากเป็นของเก่า และสมเด็จพระสังฆราชเคยประทับอยู่วัดนี้ถึง 3 พระองค์ หากนำไปทำพระผงคงจะดีไม่น้อย

ด้วยพระราชดำรัสนี้เองทำให้คณะพระภิกษุ และกรรมการวัดบวรฯ จึงได้คิดสร้างพระผงสมเด็จนางพญาขึ้นรับสนอง เสมือนหนึ่งเป็นพระบรมราชโองการ แล้วดำเนินการจัดสร้างทันที ด้วยการนำผงพระราชทาน และผงศักดิ์สิทธิ์ ๑๙๙ ชนิด (นับว่าเป็นพระเครื่องเนื้อผงที่มีมวลสารมากที่สุดในประวัติศาสตร์ และปัจจุบันยังไม่มีพระเนื้อผงรุ่นใดเสมอเหมือน) มาผสมกับกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถดังกล่าว และยังได้ขอพระบรมราชานุญาติอัญเชิญพระปรมาภิไธย ส.ก. มาประดิษฐานไว้ด้านหลังของ พระสมเด็จนางพญา ส.ก.

ได้ทราบจากคนเก่าแก่ในวัดมกุฏกษัตริยารามว่า เมื่อสร้างพระสมเด็จนางพญา ส.ก. สำเร็จทั้ง ๒พิมพ์คือ พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก ได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีพุทธาภิเษก เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว มีพระราชดำริว่าควรจะมีพระเครื่องอีกพิมพ์หนึ่ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแบบพิมพ์ พระสมเด็จอุณาโลม พิมพ์ใหญ่ และพิมพ์เล็ก ให้นำไปจัดสร้างเพิ่มเติม คณะกรรมการจึงได้นำมวลสารส่วนที่เหลืออยู่ผสมเข้ากับผงกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถทั้งสองของวัดบวรฯ สร้างเป็น พระสมเด็จอุณาโลม ขึ้น

เมื่อพระสมเด็จนางพญา ส.ก. และพระสมเด็จอุณาโลมสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกขึ้นอีก ๗ วัน ณ พระอุโบสถคณะรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ ๕-๑๑ ก.ค. ๒๕๑๙ ในวันที่ ๑๒ กค. ๒๕๑๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเจิมสมเด็จนางพญา ส.ก. และพระสมเด็จอุณาโลม ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ คณะรังษี วัดบวรฯ

พระสมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา เป็นพระเครื่องเนื้อผงทรงสามเหลี่ยม จำลองแบบมาจาก "พระสมเด็จจิตรลดา" (พระพุทธนวราชบพิตร) ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสร้างและพระราชทานแก่ข้าราชบริพาร ด้านหน้าเป็นพระพุทธปฏิมากรปางสมาธิ ส่วนด้านหลังมียันต์อักขระตัวอุณาโลม จึงเป็นที่มาของการเรียกขานชื่อพิมพ์สมเด็จอุณาโลมทรงจิตรลดา

พระสมเด็จนางพญา ส.ก. ได้จำลองแบบมาจาก "พระนางพญาเสน่ห์จันทร์ ของกรุตาเถรขึงหนัง สุโขทัย" ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย ด้านล่างมีอักษรนูนเป็นอักขระขอมว่า เอ ตัง สะ ติง อันเป็นหัวใจของกรณียเมตตาสูตร ด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธยว่า ส.ก.อยู่ใต้พระมหามงกุฎ  มีด้วยกันสองพิมพ์ คือ พิมพ์ใหญ่ และ พิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ สูง ๒.๗ ซม. กว้าง ๒.๒ ซม. หนา ๐.๔ ซม. ส่วนพิมพ์เล็กสูง ๒ ซม. กว้าง ๑.๖ ซม. หนา ๐.๔ ซม. พระเครื่องพิมพ์นี้เป็นพระเครื่องเนื้อผงพุทธคุณ สีจางออกเป็นแดงอมขาว

มวลสารที่ใช้ในการจัดสร้าง

๑. ผงดอกไม้พระราชทาน เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๑๗, ๒. ผงธูปพระราชทาน, ๓. ผงดอกไม้ที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ทรงบูชาพระพุทธชินสีห์ ในเทศกาลเข้าพรรษา ๒๕๑๗, ๔. ดอกไม้ที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ทรงบูชาพระพุทธชินสีห์ ในคราวเสด็จแปรพระราชฐานทักษิณนิเวศน์ ๒๕๑๗ ๕. ผงธูป และดอกไม้ หลวงปู่ขาว วัดถ้ำกลองเพล อุดรธานี ๖. ผงธูป และดอกไม้พระอาจารย์ฝั้น วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ๗. ผงธูป และดอกไม้ พระอาจารย์วัน วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม สกลนคร ๘. ผงธูป และดอกไม้ พระอาจารย์แปลง วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร ๙. ผงธูป และดอกไม้ พระอาจารย์อุทัย วัดป่าขอนแก่น ๑๐. ผงธูป และดอกไม้ พระอาจารย์สาม วัดไตรวิเวการาม สุรินทร์

๑๑. ผงธูป และดอกไม้ พระอาจารย์แว่น วัดสุทธาวาส สกลนคร ๑๒. ผงธูป และดอกไม้ พระอาจารย์สุวัจน์ วัดถ้ำศรีแก้ว สกลนคร ๑๓. ผงธูป และดอกไม้ พระอาจารย์อุ่น วัดป่าบ้านโคก สกลนคร ๑๔. ผงธูป และดอกไม้ จากพระอุโบสถ วัดราชบพิธ ๑๕. ผงธูป และดอกไม้ จากพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ๑๖. ผงธูป และดอกไม้ จากที่บูชาของสมเด็จพระญาณสังวร ๑๗. ผงธูป และดอกไม้ จากพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ๑๘. ผงธูป และดอกไม้ จากที่บูชาของสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ๑๙. ผงธูป และดอกไม้ จากห้องปฏิบัติกรรมฐาน ณ สภาการศึกษาฯ ๒๐. ผงดอกไม้ หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี

๒๑. ผงดอกไม้จากพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ๒๒. ผงดอกไม้ จากพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ และวัดอัมพวา ๒๓. ผงดอกไม้ ผงธูปบูชาในพระปฐมเจดีย์มันดุท อินโดนีเซีย ๒๔. ผงนพปดลมงคลเศวตฉัตร พระศรีศาสดา วัดบวรนิเวศฯ ๒๕. ผงพระสมเด็จโต วัดระฆังโฆสิตาราม ๒๖. ผงพระอาจารย์ลี วัดอโศการาม  ๒๗. ผงพระหลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง สิงห์บุรี ๒๘. ผงกะเทาะจากองค์พระปฐมเจดีย์ นครพนม ๒๙. ผงปูนกะเทาะจากองค์พระทอง วัดไตรมิตร ๓๐. ผงพระสมเด็จบางขุนพรหม

๓๑. ผงสมเด็จวัดสามปลื้ม ๓๒. ผงพระหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี ๓๓. ผงพระหลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ๓๔. ผงธูป–ทอง พระบรมธาตุไชยา สุราษฎร์ธานี     ๓๕. ผงธูป–ทอง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากน้ำชุมพร ๓๖. ผงกระเบื้องหลังคาวิหาร พระบรมธาตุไชยา ๓๗. ผงสะเก็ดพระสมัยศรีวิชัย พระบรมธาตุไชยา ๓๘. ผงสะเก็ดพระสมัยทวาราวดี ได้จากฐานอุโบสถวัดเกาะ นครศรีธรรมราช  ๓๙. ผงดอกไม้ ๙๙ ชนิด วัดดอนรัก สงขลา  ๔๐. ผงว่าน ๙๙ ชนิด วัดดอนรัก สงขลา

๔๑. ผงวิเศษ จากถ้ำเสือ กระบี่ ๔๒. ผงกระเบื้อง พระธาตุลำปางหลวง ๔๓. ผงธูป พระธาตุลำปางหลวง ๔๔. ผงอิฐ พระธาตุลำปางหลวง ๔๕. ผงอิฐโบราณ พระปรางค์ลพบุรี ๔๖. ผงพระเครื่องเกจิอาจารย์ จาก ๑๖ วัด ๔๗. ผงเข้าพิธีเสาร์ห้า  ๒๕๑๓ วัดเทพศิรินทราวาส ท่านธัมมวิตกโก ปลุกเสก ๔๘. ผงดอกไม้ จากพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตร ๔๙. ผงพระ ๒๕ พุทธศตวรรษ ๕๐. ผงธูป ดอกไม้ จากพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช

๕๑. ผงกะเทาะจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๕๒. ผงตะไคร่ขูดจากองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๕๓. ผงว่าน ๑๐๘ จากนครศรีธรรมราช ๕๔. ผงเกจิอาจารย์ จากวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช ๕๕. ผงกะเทาะองค์พระในพระฐานบริเวณพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช ๕๖. ผงธูป จากพระพุทธบาท สระบุรี ๕๗. ผงธูป จากพระฉาย สระบุรี ๕๘. ผงธูป จากที่บูชาพระฬวย วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช ๕๙. ผงธูปจากที่บูชาพระปัญญา วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช ๖๐. ผงธูปจากที่บูชาพระศรีอาริย์ วัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช

๖๑. ผงทอง จากองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ๖๒. ผงทอง จากพุทธบาท สระบุรี ๖๓. ผงทอง จากองค์พระนอนใหญ่ วัดพระเชตุพนฯ ๖๔. ผงทอง จากพระพุทธฉาย สระบุรี ๖๕. ผงกะเทาะ จากพระนลาฏ องค์พระหลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม ๖๖. ผงกระเบื้องกะเทาะ จากองค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ๖๗. ผงอิฐ – ปูน – รัก – ทอง จากฐานพระประธานในพระอุโบสถ คณะรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร ๖๘. ผงเม็ดพระศก หลวงพ่อโต ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ๖๙. ผงพระสมเด็จ ธัมมวิตักโก  ๗๐. ผงเข้าพิธีมาแล้ว คือ ๑). วัดราชบพิธ ปี ๒๕๑๒-๑๓-๑๔, ๒) วัดหัวลำโพง ปี ๒๕๑๓, ๓.) วัดราชสิทธาราม ปี ๒๕๑๒-๑๓, ๔.) วัดธาตุทอง ปี ๒๕๑๓, ๕.) วัดชิโนรส ปี ๒๕๑๒-๑๓, ๖.) วัดอัมพวา ปี ๒๕๑๒-๑๓ ๗.) วัดพิกุลทอง ปี ๒๕๑๓

๗๑. ผงสัตตปฎลมงคลเศวตฉัตร พระพุทธชินสีห์ ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ๗๒. ผงกระจก - รัก จากฐานพระหลวงพ่อโต ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศ ๗๓. ผงทอง จากองค์พระหลวงพ่อโต ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ๗๔. ผงบัวหัวเสา พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ๗๕. ผงลายรวงผึ้ง หน้าพระชินสีห์ ในพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศ ๗๖. ผงกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถ คณะรังสี วัดบวรนิเวศวิหาร ๗๗. ผงกระเบื้องหลังคาพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ๗๘. ผงดิน–ทราย พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งในหลวงทรงเททอง ณ วัดพระบรมธาตุ นครศรีธรรมราช ๒๕๑๗ ๗๙. ผงปูน – รัก – ทอง – กระจกจากเสาพระอุโบสถ วัดราชบพิธ ๘๐. ผงกระจกหน้าบัน หน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธ

๘๑. ผงธูป พระไสยาสน์ วัดพระเชตุพนฯ ๘๒. ผงธูป ศาลลูกศร ลพบุรี ๘๓. ผงใบลานชาญวิชา ๑๐๘ คัมภีร์ วัดบวรนิเวศวิหาร ๘๔. ผงอิฐ ฝาผนังพระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ๘๕. ผงเกจิอาจารย์ วัดราชธิวาส ๘๖. ผงทรายแก้ว เกาะหมู ตรัง ๘๗. ผงไม้กลายเป็นหิน สุรินทร์ ๙๙. ผงตะกั่วในพิธี ๑๐๐ ปี วชิรญาณนุสรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๕๑๕, ๘๙. ผงดินใจ กลางเมืองหงสาวดี ๙๐. ผงอิฐจากฐานพระพุทธบาท วัดบวรนิเวศวิหาร

๙๑. ผงหินทราย ในพัทธสีมาพระอุโบสถ คณะรังสี วัดบวรนิเวศ ๙๒. ผงปูน – ทราย เสาพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนฯ ๙๓. ผงจากสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ในอินเดีย (ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน) ๙๔. ผงทองของเจ้าคุณนรฯ วัดเทพศิรินทร์ ซึ่งเจ้าคุณนรรัตน์ ได้ประกอบพิธีปลุกเสก ปี ๒๕๑๓ ๙๕. ผงธูป หลวงพ่ออี่ สัตหีบ ๙๖. ผงธูป จากศาลพระกาฬ ลพบุรี ๙๗. ผงหิน–ทราย จากภูเวียง ขอนแก่น มีธาตุยูเรเนียม ๙๘. ผงหินดาน ลึก ๒,๒๒๐ ฟุต จากเชียงใหม่ ๙๙. ผงนิล จากกาญจนบุรี ๑๐๐. ผงตะกั่ว ในพิธี ๕๐ ปี ( พระมหาสมณานุสรณ์ ปี ๒๕๑๓ วัดบวรนิเวศวิหาร )  

อยากรู้มวลสารเพิ่มเติมที่เหลือ ก็ต้องติดตามคราวหน้า เพราะมวลสารเยอะจริงๆ ครับ