Get Adobe Flash player

Thai CDCชวนร่วมโครงการ เงินออมเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก

Font Size:

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย เชิญชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการพัฒนาเงินออมเพื่อธุรกิจขนาดเล็ก

ชัญชนิฐ มาร์เทอร์แรล ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) เปิดเผยว่าทางศูนย์ฯ และองค์กรพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กของชาวเอเชียนแฟซิฟิก (Asian Pacific Islander Small Business Program – API SBP) มีความยินดีที่จะแจ้งให้ประชาชนทราบถึงโครงการ “Match Your Savings” ซึ่งโครงการ “Match Your Savings” นี้เป็นการเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษเพื่อรับมอบทุนสนับสนุนจำนวน 2,500 เหรียญสหรัฐฯ หรือที่รู้จักกันในชื่อ Individual Development Account (IDA) บัญชีออมทรัพย์ “IDA” คือบัญชีพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมบุคคล และครอบครัวผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางให้มีโอกาสสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว ธนาคารจะทำการสมทบทุนด้วยการฝากเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวน $2,500 การสมทบทุนนี้เป็นการสนับสนุนผู้ฝากเงินที่มีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงทางการเงิน เงินจากการออมทรัพย์ของผู้ฝากและเงินสมทบจากธนาคาร จะต้องถูกนำไปใช้เพื่อการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ฝาก ผู้เข้าร่วมโครงการ “Match Your Savings” นี้จะถูกสุ่มเลือกโดยวิธีจับสลากและจะมีผู้โชคดีที่ถูกรับเลือกเพียง 177 ท่านเท่านั้น

ต่อคำถามที่ว่า โครงการ “Match Your Savings” มีลักษณะเป็นอย่างไร?

ผอ.ศูนย์ฯ ชี้แจงว่า ผู้เปิดบัญชีออมทรัพย์ “IDA” จะต้องฝากเงินเป็นจำนวนอย่างน้อย 84 เหรียญสหรัฐฯทุกๆเดือนเป็นเวลา 1 หรือ 2 ปี เมื่อผู้ฝากมียอดเงินในบัญชีครบตามที่วางแผนแล้ว ผู้ฝากสามารถถอนเงินเพื่อนำไปใช้จ่ายในการทำธุรกิจ โดยทางธนาคารจะทำการสมทบทุนด้วยการฝากเงินเข้าบัญชีในจำนวน 2,500 เหรียญสหรัฐฯ

ถามว่า ใครมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการบัญชีออมทรัพย์นี้?

ผอ.ระบุว่า ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

•               รายได้ต่อปีไม่เกิน 200% ของตัวชี้นำระดับความยากจนที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา (2012) หรือ

                Number in Family 1              2              3              4              5              6              7              8

                Yearly Income       $23,340   $31,260   $39,580   $47,700   $55,820   $63,940   $72,060   $80,180.00

•               รายได้ต่อปีไม่เกินจำนวนตามที่ระบุในข้อกำหนดในการรับสวัสดิการภายใต้โครงการ Temporary Assistance for Needy Families (TANF) หรือ

•               รายได้ต่อปีไม่เกินจำนวนตามที่ระบุในข้อกำหนดในการมีสิทธิ์รับ Earned Income Tax Credit (EITC)  หากปีที่แล้วคุณได้แจ้งรายได้เพื่อการยื่นทำภาษีแบบรายบุคคลหรือแบบคู่สมรส:

                รายบุคคล               คู่สมรส

ไม่มีบุตรที่สามารถเคลมได้  $13,660   $18,740

มีบุตรหนึ่งคนที่สามารถเคลมได้         $36,052   $41,142

มีบุตรสองคนที่สามารถเคลมได้          $40,964   $46,044

มีบุตรสามคนขึ้นไปที่สามารถเคลมได้               $43,998   $49,078

•               คุณต้องมีหมายเลยโซเชียลซีเคียวริตี้หรือหมายเลข Individual Tax Identification Number (ITIN)

•               คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี

•               คุณต้องอาศัยในลอสแอนเจลิสเค้าท์ตี้

คุณต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาด้วย:

1.             บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่

2.             หลักฐานที่พักอาศัย เช่นบิลค่าน้ำประปา บิลค่าไฟฟ้า ใบทะเบียนรถยนต์ หลักฐานการทำประกันภัย

3.             สำเนาภาษีรายได้จากปีค.ศ. 2013

4.             ใบแจ้งยอดเงินเดือนจากการทำงานเดือนล่าสุด หรือสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน  (เฉพาะบัญชีธุรกิจ)

ผู้เข้าโครงการมีความรับผิดชอบที่จะต้อง:

•               เข้าร่วมการปฐมนิเทศน์

•               เข้าร่วมการอบรมการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก หรือเขียนแผนธุรกิจ

เนื่องจากเงินออมทรัพย์ของผู้ฝากและเงินสมทบจากธนาคารในโครงการนี้จะต้องถูกนำไปใช้เพื่อการลงทุนทำธุรกิจหรือขยายกิจการ ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยมีบริการให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลในเรื่องของการดำเนินธุรกิจในสหรัฐฯ นอกจากนี้ศูนย์ฯยังมีโครงการอบรมการเริ่มต้นและการขยายธุรกิจ ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสอันดีสำหรับท่านที่สนใจทำธุรกิจเพราะศูนย์ส่งเสริมชาวไทยจะจัดการอบรม E-commerce หรือการทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน ศกนี้ ณ 1075 N. Western Ave., Ste. 110, Los Angeles, CA 90029 โดยการอบรมจะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 9:45 น. – 16:00 น. (ไม่รวมเวลาพักทานอาหารกลางวัน) ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต เช่นการตลาดในธุรกิจทางออนไลน์ การสร้างเว็บไซต์ และการจำหน่ายสินค้าทางเว็บไซต์ eBay และ Amazon

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารเรื่องการอบรมในโครงการส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กของศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ท่านสามารถติดต่อที่ปรึกษาธุรกิจ คุณเอมี่ เหลืองอร่าม โทร. (323) 468-2555 หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC) ได้รับการก่อตั้งในปีพ.ศ. 2537 ด้วยความเชื่อและจุดมุ่งหมายที่อยากเห็นประชาชนทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน มีสิทธิ์ในการมีที่พักอาศัยและการเป็นอยู่ที่ดี สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.thaicdc.org