Get Adobe Flash player

กฎหมายโรบินฮู้ดได้ใบเขียว ผ่านความเห็นชอบสองพรรค

Font Size:

กม.อิมมิเกรชั่นผ่านความเห็นชอบสองพรรคแล้ว ให้โรบินฮู้ด 11 ล้านมีสิทธิได้ใบเขียว โดยเร่งด่วนกับโควต้าขอให้ญาติพี่น้องสี่ล้านคน จากนั้นวีซ่าคนงาน วีซ่าเกษตร นักศึกษาคอลเลจและรับราชการทหาร ได้ในเวลา 5 ปี จำนวนที่เหลือใช้เวลา 13 ปี เตรียมยื่นสู่สภาสูงพิจารณาซัมเมอร์นี้

จาก ข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ถึงข้อตกลงระหว่างสหภาพแรงงานกับเกษตรกรได้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ก่อนยื่นเสนอฉบับร่าง มีรายละเอียดกำหนดระยะเวลา การยื่นขอวีซ่าและเงื่อนไขสำหรับคนงานเกษตร

หลัง จากข้อตกลงดังกล่าวหยุดชะงักอยู่หลายเดือน จากการเจรจาของตัวแทนผู้นำอุตสาหกรรมกับกลุ่มคนงานยังตกลงกันไม่ได้ ทางเกษตรกรต้องการว่าจ้างด้วยค่าแรงที่ต่ำกว่าที่เสนอและข้อจำกัดในการขอ วีซ่า ทางด้านสหภาพแรงงานพยายามเสนอค่าแรงให้สูงขึ้นและขอวีซ่าให้ง่ายขึ้น ในที่สุดก็สรุปเป็นข้อตกลงร่วมกัน โดยซีเนเตอร์ ไดแอน ไฟน์สไตน์ พรรคดีโมแครต รัฐแคลิฟอร์เนีย เสนอให้ใช้ใบน้ำเงินสำหรับคนงานเกษตร ซึ่งอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย

ฉบับร่างในส่วนที่ 3 มีความสำคัญอย่างมหาศาลสำหรับภาคเกษตรกรรมของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งได้กำหนดหัวข้อครอบคลุมถึงการปรับปรุงระบบอิมมิเกรชั่น ซึ่งร่างโดยสมาชิก 2 พรรค ประกอบด้วยซีเนเตอร์ 8 คน จากดีโมแครต 4 คน รีพลับลิกัน 4 คน  โดย จะให้วีซ่าระยะเวลามากกว่าเดิม ทางเจ้าของฟาร์มจะต้องจ่ายค่าเดินทางเข้าและออกนอกประเทศให้กับคนงาน เช่นเดียวกับต้องจ่ายค่าที่พัก ถ้าหากที่พักที่จัดให้ไม่เพียงพอ

คน งานเกษตรมีสิทธิยื่นขอวีซ่าถาวรด้วยข้อตกลงใหม่ กำหนดให้ทำงานในฟาร์มติดต่อกันห้าปี จะถึงขั้นยื่นขอเป็นพลเมืองอเมริกันได้ แต่ใช้เวลาน้อยกว่าการยื่นขอใบเขียว

สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นคนงานเกษตรในอนาคต จะอนุมัติวีซ่าให้เป็นเวลา 3 ปี มีโควต้าปีละ 112,000 คน หลังจากเวลาผ่านไป 5 ปี ทางกระทรวงเกษตรจะขออนุมัติวีซ่าให้กับคนงานเหล่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถิติความต้องการของตลาด

ข่าวล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 16 เมษายน แจ้งว่า สมาชิกสองพรรคที่ประชุมร่วมกัน ได้สรุปลงอย่างประนีประนอมด้วยความคิดเห็นที่สอดคล้องกันถึงข้อเสนอในการ ปรับปรุงระบบอิมมิเกรชั่น โดยทางพรรครีพลับลิกันมีข้อแม้ว่า จะต้องทำกำแพงกั้นที่เขตชายแดนทางด้านตะวันตกเฉียงใต้อย่างแน่นหนาสองชั้น และเพิ่มการตรวจตราอย่างเข้มงวด จึงจะยอมผ่านกฎหมายให้โรบินฮู้ดทั้ง 11 ล้านคนได้ใบเขียว

ทาง ด้านประธานาธิบดีโอบาม่า หลังจากเข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบขาวแล้ว กล่าวว่า ได้กระตุ้นทางสภาสูงให้พิจารณากฎหมายโดยเร็ว แต่ก็มีข้อปลีกย่อยในหัวข้อใหญ่ที่ต้องใช้เวลาเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมด และกล่าวว่า

“ขอ ให้ทำอย่างไรก็ได้ ให้มีการปรับปรุงระบบอิมมิเกรชั่น ซึ่งกฎหมายนี้เป็นการประนีประนอมอย่างเห็นได้ชัด และไม่มีใครได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ รวมทั้งผมด้วย”

คาดว่าจะยื่นสู่สภาสูงให้พิจารณาในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยมีรายละเอียดว่า โรบินฮู้ด 11 ล้านคนมีโอกาสได้ขอเป็นพลเมืองอเมริกัน เมื่อจ่ายภาษีย้อนหลัง จ่ายค่าปรับคนละ 2,000 เหรียญ ใช้ระยะเวลาในการรอคอยรวมทั้งสิ้น 13 ปี

อันดับแรกจะต้องเร่งให้ใบเขียวกับโควต้าญาติพี่น้องจำนวน 4 ล้านคน จากนั้นวีซ่าคนงาน จำนวน 200,000 คน ได้แก่พวกแม่บ้าน และคนงานอาชีพอื่นๆ ซึ่งทำมามากกว่า 10 ปี และรับผู้มีความสามารถเฉพาะตัวเข้ามาทำงานในประเทศอีก 120,000 คน

สำหรับคนงานเกษตร ต้องทำงานในฟาร์มติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี จึงจะได้วีซ่าถาวร ซึ่งภายในเวลา 5 ปี นายจ้างทุกคนจะต้องรับรองว่าได้จ้างบุคคลเหล่านั้น

นักศึกษาคอลเลจหรือผู้ที่รับราชการในกองทัพ กลุ่มที่เรียกว่า “Dreamers” ซึ่งถูกบิดามารดาหรือผู้ปกครองพาเข้ามาในสหรัฐฯ ตั้งแต่เด็ก ก็จะได้ใบเขียวภายในเวลา 5 ปี ที่พิเศษสำหรับกลุ่มดรีมเมอร์ เมื่อได้ใบเขียวแล้วก็สามารถขอเป็นพลเมืองอเมริกันได้เลย

ส่วน ข้อเสนอของสภาสูงเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายอิมมิเกรชั่น ระบุว่า นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ผู้อพยพเข้ามาอยู่ในสหรัฐฯ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2011 ให้มีสิทธิอยู่แบบชั่วคราว อนุญาตให้ทำงานได้ แต่ต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม หลังจาก 10 ปีผ่านไป ให้ยื่นขอใบเขียวได้ แต่ต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ หลังจากได้ใบเขียวแล้ว 3 ปี ก็สามารถยื่นขอเป็นพลเมืองอเมริกัน

ข่าวคืบหน้า “เสรีชัย” จะนำมาเสนอต่อไป.     

                                                                                                 (วัลลภา ดิเรกวัฒนะ แปลและเรียบเรียง)