Get Adobe Flash player

นิทรรศการ13 ศิลปินไทย ที่สำนักงาน ททท.แอลเอ

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่, ททท., กรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสภาศิลปฯ เปิดนิทรรศการศิลปะ จาก 13 ศิลปิน ตัวแทนจากทั้ง 5 ภูมิภาค เหนือ อีสาน ใต้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 3 พฤษภาคม 2556 ที่ ททท. สำนักงานลอสแอนเจลิส เวลาราชการ

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2556 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา จัดงานเปิดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะ จาก 13 ศิลปินไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เดินทางมาเปิดโชว์ผลงานศิลปะ ใน นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา

งานเริ่มตั้งแต่เวลา 18.30 น. โดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ได้กล่าวเปิดงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ รวมไปถึงการคัดเลือกผลงานของศิลปิน 13 ท่าน ที่นำมาร่วมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง 5 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

จาก นั้นได้กล่าวเชิญ นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกันเป็นประธานกล่าวเพื่อเปิดงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานศิลปะ 13 ศิลปินไทย

ทั้งนี้ งานนิทรรศการดังกล่าวเกิดขึ้นจาก กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินการจัดโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลที่อยู่ในวงการศิลปะได้มีโอกาส พัฒนาทักษะ และเทคนิคฝีมือ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ และทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ได้คัดเลือกศิลปินที่เข้าอบรมที่มีผลงานดีเด่นจำนวน 13 คน จากผู้เข้าอบรมทั้งหมด 75 คน เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ผลงานศิลปะสู่สาธารณชนในเวทีระดับนานาชาติ

หลังจากนั้น เป็นการแนะนำตัวศิลปินไทยทั้ง 13 ท่าน และผลงานที่ได้นำมาแสดงในครั้งนี้ แต่ละท่านต่างเป็นเหล่าอาจารย์ และผู้ทำงานในทางสายทัศนศิลป์ ประเภทงานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และศิลปะจัดวาง ซึ่งมาจากภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย และนอกจากจะมาจัดแสดงผลงานแล้ว สภาศิลปกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกาจะได้จัดกิจกรรมการนำทัศนศึกษางานด้าน พิพิธภัณฑ์ และศิลปะ การดูงานด้านการศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดยมี ดร.กมล ทัศนาญชลี เป็นวิทยากรหลัก ตลอด 2 สัปดาห์ที่มาจัดแสดงผลงาน

อันดับ ต่อไป นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสิรมวัฒนธรรม ได้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณแด่ นายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ฯ และนางกลุปราโมทย์ วรรณะเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสิรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส ที่ร่วมสนับสนุนงานนิทรรศการในครั้งนี้ และพิธีกรเชิญสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ที่มาทำข่าวในครั้งนี้ได้แยกย้ายกันไปสัมภาษณ์เหล่าศิลปิน และร่วมรับประทานอาหารเย็น

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าชม และอยากช่วยสนับสนุนให้ผลงานของศิลปินไทยได้ก้าวไกลสู่ระดับสากล สามารถเข้าชมผลงานศิลปะของ 13 ศิลปินไทย ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ณ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลอสแอนเจลิส ตั้งอยู่ที่ 611  N. Larchmont Blvd., 1st Floor, Los Angeles, CA 90004.