Get Adobe Flash player

ร่วมแรงรักษาทรัพย์สมบัติ ที่สาธารณะ ในไทยทาวน์

Font Size:

เจ้าหน้าที่ “อเมริคอร์พส์ วิสต้า” ประจำศูนย์ส่งเสริมชาวไทย รณรงค์เพื่อให้สมาชิกชุมชน ร่วมมือกันทำให้บริเวณไทยทาวน์ให้สะอาดและน่าอยู่ TJ Suwanswetr “ทีเจ” เจ้าหน้าที่ AmeriCorps VISTA (Volunteers in Service to America) ประจำศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center – Thai CDC) แถลงว่า

 

ผม ได้พยายามรณรงค์เพื่อให้สมาชิกชุมชนทุกท่านร่วมมือกันทำให้บริเวณไทยทาวน์ ของเราสะอาดและน่าอยู่ ในปีที่ผ่านมาผมได้ทำการประเมินผลความต้องการของชุมชนไทยทาวน์ และพบว่าสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกคือความสะอาดของพื้นที่ ทั้งย่านธุรกิจและที่พักอาศัย การสำรวจพื้นที่ของผมพบว่ามีการทิ้งขยะเรี่ยราดเป็นจำนวนมาก

การ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางและการไม่เอาใจใส่ดูแลบริเวณร้านค้ามีผลในเชิงลบ ต่อภาพลักษณ์โดยรวมของไทยทาวน์ ผมจึงเขียนงานชิ้นนี้ขึ้นในฐานะเพื่อนและผู้หวังดีต่อชุมชนของเรา ผมมีความห่วงใยไทยทาวน์เพราะความผูกพันส่วนตัวและเพราะสายงานของผมที่ทำให้ ผมได้จัดทำกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาไทยทาวน์

“ทีเจ” กล่าว อีกว่า ไทยทาวน์มีประวัติความเป็นมาที่ไม่เหมือนชุมชนอื่น เรามีเอกลักษณ์เฉพาะและมีสมาชิกชุมชนที่หลากหลาย กว่าจะมีไทยทาวน์ ต้องมีการทำงานอย่างหนักของสมาชิกทุกคนในชุมชนเพื่อให้รัฐบาลรับทราบว่ามี ประชากรเชื้อสายไทยอาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสเป็นจำนวนมาก พวกเรามีสิทธิ์มีเสียง และพวกเรามีพื้นที่ในนครลอสแอนเจลิสเช่นเดียวกับชุมชนเชื้อสายเอเซียนชุมชน อื่น เพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงต้องร่วมมือกันรักษาไทยทาวน์ให้เป็นเมืองที่พิเศษ มีเอกลักษณ์ และเป็นที่น่าภาคภูมิใจตลอดไป ผมขอโอกาสนี้เพื่อเล่าถึงประวัติความเป็นมาของไทยทาวน์โดยย่อ โดยขอเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้น

เหตุการณ์จลาจลเมื่อเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2535 (ปีค.ศ. 1992) อัน เนื่องมาจากความอยุติธรรมทางสังคมในนครลอส แอนเจลิส ช่วยปูทางให้ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยเรียกร้องการพัฒนาชุมชนอย่างเสมอภาคเพื่อ ฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออก ภายใต้การนำโดยคุณชัญชนิษฐ์ มาร์เทอเรลล์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย ศูนย์ฯได้วางแผนและระดมสมาชิกในชุมชนเพื่อรณรงค์ขอความสนับสนุนในการตั้งเขต ฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออกให้เป็นไทยทาวน์

โดย มีจุดประสงค์เพื่อให้คนไทยมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนของตนเองโดยยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนของเราต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อช่วยให้ละแวกฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออกได้รับการปรับปรุง ซึ่งศูนย์ฯก็ได้รับโอกาสในการเป็นผู้ดำเนินการเพื่อประเมินความต้องการของ ชุมชนไทยเป็นครั้งแรก และศูนย์ฯได้ยื่นเรื่องต่อนครลอสแอนเจลิส (ซิตี้อ๊อฟลอสแอนเจลิส) ในปีเดียวกันนั้น เพื่อขอก่อตั้งไทยทาวน์อย่างเป็นทางการ แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆจากซิตี้ฯ

สถานการณ์แย่ลงอีกครั้งเมื่อมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ ในเมืองนอร์ทริดจ์ (Northridge) ศูนย์ ส่งเสริมชาวไทยเริ่มให้บริการด้านสังคมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เคราะห์ร้ายจากภัยพิบัติในครั้งนั้น โดยเฉพาะผู้เดือดร้อนที่เป็นคนไทยและไม่ทราบว่าจะสามารถรับการช่วยเหลือจาก รัฐบาลสหรัฐฯได้อย่างไร และธรณีพิบัติภัยในเมืองนอร์ทริดจ์นี้ยังเป็นสาเหตุให้การขอก่อตั้งไทยทาวน์ อย่างเป็นทางการต้องถูกเลื่อนเวลาอย่างไม่มีกำหนด

ระหว่าง นั้นศูนย์ส่งเสริมชาวไทยทำการศึกษาและประเมินความต้องการของคนไทยในลอสแอนเจ ลิสอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ามาใช้เพื่อการเรียกร้องทรัพยากรและการบริการ เพื่อสมาชิกในชุมชน เมื่อปีพ.ศ. 2541 (ปีค.ศ. 1998) ศูนย์ ส่งเสริมชาวไทยจึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสานต่อแผนงานในการก่อตั้งไทยทาวน์ อีกครั้ง มีการทำแบบสำรวจอย่างทั่วถึงและผลจากการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการ สมาชิกในชุมชนได้เห็นพ้องต้องกันว่าไทยทาวน์ควรจะเป็นได้มากกว่าแหล่งธุรกิจ และควรจะอยู่ในพื้นที่ฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออก จนในที่สุดเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2542 (ปีค.ศ. 1999)

หลัง จากศูนย์ส่งเสริมชาวไทยขอเสนอญัตติให้มีการก่อตั้งไทยทาวน์ต่อสภานครลอสแอ นเจลิส ได้มีมติจากสภาฯก่อตั้งให้ไทยทาวน์อยู่ในเขตฮอลลีวู้ดฝั่งตะวันออก โดยมีพิธีตัดริบบิ้นเปิดไทยทาวน์อย่างเป็นทางการในเดือนมกราคม พ.ศ. 2543 (ปีค.ศ. 2000) มีสมาชิกของชุมชน นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับรัฐ รวมทั้งตัวแทนรัฐบาลไทยเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในงานอย่างคับคั่ง

ตั้งแต่ไทยทาวน์ของเราได้รับการยอมรับและผ่านความเห็นชอบจากซิตี้ให้เป็นชุมชนอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2542 ศูนย์ส่งเสริมชาวไทยได้ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อทำนุบำรุงรักษาและดูแลไทย ทาวน์ที่สมาชิกทุกคนในชุมชนได้ทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ได้รับการยอม รับและการจัดตั้งจากซิตี้ ส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ศูนย์ฯได้ทำคือให้บริการและคำปรึกษาแก่เจ้าของธุรกิจ ขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงร้านค้า ทำโครงการเพื่อสร้างความร่มรื่นและความสวยงามในชุมชน และที่ขาดไม่ได้คือโครงการรักษาความสะอาดของไทยทาวน์

ถึง แม้ว่าศูนย์ส่งเสริมชาวไทยมีหน้าที่ในการทำนุบำรุงรักษาและดูแลไทยทาวน์ แต่เราไม่สามารถทำทุกอย่างได้เพียงผู้เดียว บุคคลที่สำคัญที่สุดคือสมาชิกชุมชนไทยทาวน์ทุกท่าน ทั้งผู้ที่ทำงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณไทยทาวน์ บุคคลเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชนเพราะทุกท่านคือผู้ที่ใช้ชีวิต ประจำวันในไทยทาวน์ และทราบถึงความเป็นไปของชุมชนตลอดเวลา ทุกท่านยังมีความสำคัญเพราะเป็นผู้ที่ฝ่าฟันอุปสรรคจนสามารถแสดงพลังเสียง ต่อรัฐบาล และทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองท้องถิ่นให้ความสนใจกับชุมชนเรามาก ขึ้น การเป็นส่วนหนึ่งของไทยทาวน์เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ผมขอให้ทุกท่านร่วมมือกันช่วยทำให้บริเวณไทยทาวน์ของเราสะอาด น่าอยู่ มีการพัฒนาอยู่เสมอ และประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจยิ่งๆขึ้นไป

เพื่อ เป็นการรักษาความสะอาดของไทยทาวน์ ผมได้จัดโครงการสำหรับชุมชนของเราเพื่อต้อนรับทุกท่านที่มีจิตอาสาในการช่วย กันทำความสะอาดไทยทาวน์ให้เป็นระเบียบและมีความสวยงามยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการเพื่อทำนุบำรุงรักษาไทยทาวน์จะมีการประชุมทุกเดือนเพื่อปรึกษา หารือและระดมความคิดในการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อชุมชนของเรา

การ เป็นส่วนหนึ่งของไทยทาวน์เป็นเรื่องที่น่ายินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ผมจึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการเพื่อทำนุบำรุงรักษาไทย ทาวน์ ไม่ว่าท่านจะเป็นเจ้าของธุรกิจในชุมชนของเรา เป็นผู้พักอาศัย เป็นพนักงานร้านค้า หรือนักเรียน นักศึกษา ผมเชื่อว่าทุกท่านสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในไทยทาวน์ได้อย่างแน่นอน หากท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อ “ทีเจ” ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ (323) 468-2555.