Get Adobe Flash player

‘จีน่า-วลัยพรรณ’โชว์วิสัยทัศน์ เน้นผลประโยชน์ไทยสองรุ่น

Font Size:

ผู้สมัครนายกสมาคมไทย จีน่า ปรีชา และ วลัยพรรณ เกษทอง พร้อมทีมงาน แสดงวิสัยทัศน์เน้นผลประโยชน์ของชุมชนไทย

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่เวทีของวัดไทยลอสแอนเจลิส สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ โดยนายอรรครเดช ศรีพิพัฒน์ ประธานอำนวยการฯ พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก นายกสมาคมไทยฯ และคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง นำโดยนางวิภา พรศิริธารา นายกสมาคมธรรมศาสตร์ฯ และคณะกรรมการ จัดให้มีการแถลงนโยบายของผู้สมัครนายกสมาคมไทย และทีมงาน

โดยมี นายคิด ฉัตรประภาชัย นายรังสิต คงจันทร์ และนางประกายทิพย์ มาลากุล ณ อยุธยา เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้สมัครหมายเลข 1 นางจีน่า ปรีชา ทีม “แนวร่วมใหม่” เจ้าของคำขวัญ “ร่วมคิด ร่วมมือ ร่วมพัฒนา”

ผู้สมัครหมายเลข 2 นางสาววลัยพรรณ เกษทอง ทีม “รวมใจไทย” เจ้าของคำขวัญ “รวมพลัง พัฒนา เดินหน้า ไปสู่สากล”

ทั้งนี้ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เข้าร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งด้วย

โดยคณะกรรมการบริหารสมาคมไทย แห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และคณะกรรมการเลือกตั้งของสมาคมฯ ได้ให้ผู้รับสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมไทยฯ ทั้ง 2 คนได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในวันที่ 29 มกราคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมฟังประมาณ 100 คน และมีผู้ติดตามจากทางสื่อ social media ที่มีการถ่ายทอดสด Facebook Live อีกจำนวนมาก

ก่อนการแสดงวิสัยทัศน์ กงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญกับคณะกรรมการบริหารสมาคมไทยฯ คณะกรรมการเลือกตั้งของสมาคมฯ และผู้สมัครทั้งสองฝ่ายหารือ โดยได้เน้นย้ำว่า ความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนไทยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไร ก็ขอให้ผู้สมัครทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวเพื่อผลประโยชน์ของชุมชนไทยต่อไป

กงสุลใหญ่ฯ ได้ถามคำถามแรกเกี่ยวกับแนวทางของผู้สมัครทั้งสองฝ่ายเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้สมัครอีกฝ่ายหนึ่งหลังการเลือกตั้งไปแล้วว่า จะดำเนินการอย่างไร เพื่อสามารถทำงานร่วมกันได้เพื่อความสามัคคีของชุมชนไทยต่อไป ซึ่งผู้สมัครทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำว่า ไม่ว่าผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นเช่นไร จะให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อชุมชนไทยในภาพรวมต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผู้สมัครทั้งสองทีม และทีมงาน ได้แสดงวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ ในบรรยากาศที่เป็นไปด้วยดี และแสดงเจตจำนงค์ที่จะเน้นผลประโยชน์ของชุมชนไทยเป็นที่ตั้งมากกว่าผลประโยชน์ของทีมงานตนเอง

ฝ่ายนักการเมืองท้องถิ่นได้รับเชิญให้ส่งผู้แทนเข้ารับฟังด้วยจาก สนง.ของนาย Eric Garcetti นายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิส และนาย Tony Cardenas สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ จากมลรัฐแคลิฟอร์เนียเขต 28 พรรคเดโมแครต ซึ่งครอบคลุมวัดไทยลอสแองเจลิส และเขตนอร์ธฮอลลีวูดซึ่งมีชุมชนไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก.

..............................................................