Get Adobe Flash player

นายกฯ ‘สุรสิทธิ์’ สรุปผลงาน กิจกรรมสมาคมไทยปี58-59

Font Size:

นายสุรสิทธิ์ หักฤทธิ์ศึก นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ร่วมกับคณะกรรมการสมาคม ได้สรุปผลงาน กิจกรรม ในปี 2558-2559 ไว้ดังนี้

สรุปผลงานกิจกรรมสมาคมไทยฯ ปี 2558

08 มีนาคม 2558.....เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ที่วัดพุทธจักร ร่วมกับสมาคมไทยแห่งซานดิเอโก้ และแนวร่วมไทย-อเมริกันแห่งซานดิเอโก้ (Thai American Alliance of San Diego)

26 มีนาคม 2558.....รับนักเรียนไทย ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโท เข้าฝึกงานในตำแหน่ง เลขานุการสมาคมไทยฯ เป็นเวลา 3 เดือน

28 มีนาคม 2558.....จัดโครงการ “สืบสานภาษา อนุรักษ์มรดกไทย” ครั้งที่ 1  ณ สถานกงสุลใหญ่ มีนักเรียนจากวัดป่าธรรมชาติ, วัดพุทธชิโนฮิวล์, วัดไทยลอสแอนเจลิสส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทุนจัดงาน  = $ 500                 รายจ่าย = $ 530

05 เมษายน 2558..........เข้าร่วมกิจกรรม “ไทยนิวเยียร์ เฟสติวัล 2015” บนถนนฮอลลีวูด

17 พฤษภาคม 2558.....จัดงานหาทุนการสนับสนุนกีฬาประเพณีแอลเอ-ซานฟรานฯ ครั้งที่ 59 ที่ร้านเครื่องเทศ ฮอลลีวูด

24 พฤษภาคม 2558.... งานกีฬาประเพณีแอลเอ-ซานฟรานฯ ครั้งที่ 59  ที่สนามกริฟฟิคพาร์ค เวลากลางวัน และงานเลี้ยงกลางคืนที่ห้องอาหารไทยแลนด์ พลาซ่า ทุนการจัดงาน = $ 10,274         รายจ่าย = $ 9,773.36   

14 มิถุนายน 2558........เข้าร่วมงานอีสานบอล์ล จัดโดยสมาคมอิสาน

17 มิถุนายน 2558........เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ณ สุเหร่าเมืองวิทเทียร์

26 กรกฎาคม  2558.....ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้เงิน-ทอง แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส เนื่องในงาน “วันภาษาไทยแห่งชาติ “จัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

9 สิงหาคม 2558.........สมาคมไทยฯ ร่วมเปิดโรงทาน ใน “วันแม่”  ที่วัดไทย นอร์ทฮอลลีวูด

15 สิงหาคม 2558.......เข้าร่วมงานจัดหาทุนจัดงาน “ วันวัฒนธรรมไทย”  ของศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย จัดโดยมูลนิธิธารน้ำใจ

16 สิงหาคม 2558......สมาคมไทยฯ จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อแม่”  ภายใต้การสนับสนุนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ทุนการจัดงาน = $ 1,200     รายจ่าย = $ 1,622.77 

21-22-23 สิงหาคม 2558.....เดินทางเข้าร่วมงาน “สามัคคี ซัมมิต ครั้งที่ 3”  ในนามของนายกสมาคมไทยฯ  ที่นครชิคาโก้ และสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียใต้รับเป็นเจ้าภาพจัดงานในปี 2559

28 สิงหาคม 2558....ฟุตบอลกระชับมิตร สนามฟุตบอลกริฟฟิคพาร์ค เมืองเกลนเดลทุนการจัดงาน = $ 1,500       รายจ่าย = $ 1144.95     

3 กันยายน 2558...... กรรมการบริหารสมาคมไทยฯ 3 ท่าน เข้าร่วมงานพบปะสังสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ Second Generation  ณ ทำเนียบกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

20 กันยายน 2558.... เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน “วันวัฒนธรรมไทย”  ครั้งที่ 23  ร่วมกับศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

11 ตุลาคม 2558.......จัดสัมมนา  “ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตอย่างคนไทยในอเมริกา”  ที่วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูด

17 ตุลาคม 2558......ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีในนามสมาคมไทยฯ ณ. วัดโพธิวารี เมืองวิทเทียร์

18 ตุลาคม 2558......ร่วมถวายบังคม “วันปิยะมหาราช”  ร่วมกับสมาคม และชมรมต่างๆ จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ.วัดไทยลอสแอนเจลิส

25 ตุลาคม 2558......จัดสัมมนา  “ข้อควรรู้ในการใช้ชีวิตอย่างคนไทยในอเมริกา”  วัดป่าธรรมชาติ

26 ตุลาคม  2558.... สมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้, สโมสรโรตารี่ไทยทาวน์, ศูนย์ส่งเสริมชาวไทย และสมาคมทนายความไทยอเมริกัน จัดประชุมไทยฟอร์รั่ม โดยได้เชิญอัยการนครลอสแอนเจลิส คุณ Mike Feuer และสมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส  คุณ Mitchell Englander มาให้ความรู้ และข้อมูลสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันกับชุมชน

02 ธันวาคม 2558.....กรรมการบริหารสมาคมไทยฯ ร่วมงาน “วันเฉลิมฯ” ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ที่  Taglyan Cultural Complex 

04 ธันวาคม 2558.....ร่วมถวายพระพรวันเฉลิมฯ กับ NATTV ที่วัดป่าธรรมชาติ, ลาพวนเต้

05 ธันวาคม 2558.....กรรมการสมาคมไทยฯ เข้าร่วมงานวันเฉลิมฯ และเปิดโรงทาน  ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส

11 ธันวาคม  2558... สมาคมไทยฯ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอนุกรรมการ การจัดงาน “ปั่นเพื่อพ่อ” ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสทุนการจัดงาน = $ 2,500    รายจ่าย = $ 1,620   

19 ธันวาคม 2558.....เข้าร่วมงาน “ราตรีร้อยใจรัก” จัดขึ้นที่เมืองมอนติเบลโล่

สรุปผลงานกิจกรรมสมาคมไทยฯ ปี 2559

26 มีนาคม 2559......จัดโครงการ “สืบสานภาษา อนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 2  ณ สถานกงสุลใหญ่ มีนักเรียนจากวัดป่าธรรมชาติ, วัดพุทธชิโนฮิวล์, และวัดไทยลอสแอนเจลิสส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงาน = $ 1,000          รายจ่าย = $ 998.31         

28 พฤษภาคม 2559....เดินทางไปร่วมงานกีฬาประเพณีแอลเอ-ซานฟรานฯ ครั้งที่ 60 ทีมซานฟรานฯ เป็นเจ้าภาพการจัดงาน งบการจัดงาน = $ 18,078.00   รายจ่าย = $ 14,796.00  

10 สิงหาคม 2559..... จัดงาน “สามัคคี ซัมมิต” ครั้งที่ 4 ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส, ไทย ซีดีซี, สมาคมทนายไทย – อเมริกัน, และสโมสรโรตารี่ไทยทาวน์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้ มีท่านเอกอัครราชทูตไทย ประจำสหรัฐอเมริกา, เจ้าหน้าที่องค์กร, สมาคมไทยฯ จากรัฐต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ภาครัฐบาล (สหรัฐอเมริกา) เข้าร่วมการสัมมนางบในการจัดงาน....องค์กรละ $ 5,000      (ยกเว้นสโมสรโรตารี่ไทยทาวน์) สมาคมไทยฯ สนับสนุนการจัดงานในฐานะองค์กรเจ้าภาพ = $ 4,800

10 สิงหาคม 2559…..จัดทำแผ่นแม่เหล็กข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสถานกงสุลฯ และองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ แจกในงานสามัคคีซัมมิตงบในการจัดพิมพ์ = $ 1,000 รายจ่าย = $ 580

18 สิงหาคม 2559......เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ ไทยทาวน์อาร์ตโชว์” ครั้งที่ 1  เพื่อแสดงผลงานศิลปินไทย ในแขนงต่างๆ เช่น ภาพถ่าย, ภาพปั้น, จิตรกรรมไทย, ภาพวาดสีน้ำมัน,สีน้ำ, ดนตรีไทย และรำไทย  ที่ Metro Station หัวมุมถนนฮอลลีวูด และถนนเวสเทอร์นงบในการจัดงาน = $ 2,700      รายจ่าย = $ 2,339.77     

05 กันยายน 2559..... เจ้าภาพร่วมจัดงาน “วันวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ 24 ร่วมกับศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

19 ตุลาคม 2559 .......ร่วมถวายบังคม “วันปิยะมหาราช”  ร่วมกับสมาคม และชมรมต่างๆ จัดขึ้น โดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ.วัดไทย นอร์ทฮอลลีวูด   

23 ตุลาคม 2559....... ร่วมงาน “ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อ” บนนถนนฮอลลีวูด ร่วมกับองค์กร, สมาคม และกลุ่มศาสนาพุทธ, คริสต์ และอิสลาม งบในการร่วมปลูกต้นไม้ = $ 196  

11 พฤศจิกายน 2559  สมาคมไทยฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ร่วมกับชมรมอดีตทหารผ่านศึกในสหรัฐอเมริกา ที่วัดไทยนอร์ทฮอลลีวูดงบในการเป็นเจ้าภาพร่วม = $ 250

.สมาคมไทยมุสลิมคอมมิวนิตี้แห่งสหรัฐอเมริกา และมุสลิมเซนเตอร์ จัดงานหาทุน ในการจัดซื้อจัดสร้างอาคารที่ทำการศูนย์กลางไทยมุสลิมฯและส่วนหนึ่งจัดทำเป็นมัสยิดเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจและการช่วยเหลือจัดการศพที่ไม่มีญาติ

............................................