Get Adobe Flash player

วัดไทยจัดพิธีมุทิตาสักการะ ‘พระครูวชิรชยาทร’18กุมภา

Font Size:

พระมหาบุญลือ วชิรเมธี จากวัดไทยฯ รับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ เป็นพระครูสัญญาบัตร ทางวัดจึงจะจัดพิธีมุทิตาสักการะถวายท่านในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลาบ่าย 3 โมง

พระวิเทศกิตติคุณ (ท่านเริ่ม) ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยฯ และฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัด ได้ให้สัมภาษณ์เสรีชัย ระบุว่า

ตามที่พระมหาบุญลือ วชิรเมธี รองครูใหญ่ฝ่ายปกครอง โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส และเจ้าหน้าฝ่ายตลาดอาหารของวัด ได้เข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร เป็นพระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวง ในราชทินนามว่า พระครูวชิรชยาทร ร่วมกับพระเถรานุเถระ ผู้บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์แก่การพระศาสนาในเขตหนกลาง จำนวนไม่ต่ำกว่า 400 รูป เมื่อบ่ายวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ วัดไร่ขิง นครปฐม โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จ พระสังฆราช เป็นประธานมอบ

“คือช่วงที่อยู่ในประเทศไทยท่านพำนักที่วัดระฆัง.....” ท่านเจ้าคุณเริ่มกล่าว และว่าหลังจากเสร็จพิธีที่วัดไร่ขิงแล้ว ท่านพระครูองค์ใหม่กลับมาถึงวัดระฆังโฆสิตาราม คณะ 3 ท่านขุน พระครูสังฆรักษ์อำพล จัตตมโล ศิษย์เก่า วัดไทยแอลเอ ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะถวายพระครูองค์ใหม่ โดยมีพระสงฆ์และญาติโยมสาธุชนที่สนิทสนมคุ้นเคย เช่น คณะครูอาสาสมัครภาคฤดูร้อนและภาคปกติของวัดไทยรุ่นต่างๆ จากโครงการสอน ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ คณะศิษย์เก่า วัดสีหไกรสรร่วมสมัยกับท่านพระครูองค์ใหม่ เป็นต้น เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตตามลำดับ

“ท่านมีกำหนดเดินทางกลับแอลเอ วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ทางวัดจึงจะจัดพิธีมุทิตาสักการะถวายท่านอีก ครั้ง โดยจะขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลาบ่าย 3 โมงเป็นต้นไป

ทั้งนี้เพื่อให้ญาติโยมที่เคารพนับถือและลูกศิษย์ ของท่านมาร่วมพิธีได้สะดวกเนื่องจากเป็นวันหยุด ซึ่งพิธีในงานก็จะประกอบด้วยขบวนแห่สัญญาบัตรและพัดยศ รอบๆ อุโบสถศาลา พิธีอ่านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสงฆ์ทั้งวัดเจริญชัยมงคลคาถา ถวายเครื่องสักการะ และ แสดงมุทิตาจิตตามลำดับ เป็นอันเสร็จพิธี”

“ขออาราธนาพระเถรานุเถระ พระธรรมทูตในเขตแอลเอและใกล้เคียงเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน และขอเจริญพรญาติโยมที่เคารพนับถือทุกท่านไปร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยทั่วกัน....” ท่านเจ้าคุณเริ่มกล่าวในที่สุด

...................................................