Get Adobe Flash player

สกญ.ให้บริการกงสุลสัญจร นิวเม็กซิโก,ซานฟราน,เบย์

Font Size:

สถานกงสุลใหญ่ฯ ให้บริการกงสุลสัญจรที่มลรัฐนิวเม็กซิโก เสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 พฤษภาคม ต่อเนื่องไปยังนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรีย เสาร์-อาทิตย์ที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส จะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในมลรัฐนิวเม็กซิโกตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้       

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น. ที่วัดพุทธมงคลนิมิต เมืองอัลบูเคอร์กี 320 Louisiana Blvd. SE, Albuquerque, NM 87108 โทร (505) 268-4983

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (1) หนังสือเดินทาง (2) บัตรประจำตัวประชาชน (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง จะต้องทำนัดหมายเพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์“นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ (323) 962-9574 อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสาร ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ (323) 962-9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่Facebook(Royal Thai Consulate – General, Los Angeles)และ Twitter (ThaiCGLA) 

นอกจากนี้ ทางสถานกงสุลใหญ่ ยังจะจัดบริการกงสุลสัญจรแก่ชาวไทยในเขตนครซานฟรานซิสโกและเบย์แอเรียตามกำหนดวันเวลาและสถานที่ ดังนี้       

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 20-21 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

ที่วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนต์ 36054 Niles Blvd., Fremont, CA 94536 โทรศัพท์ (510) 790-2294 และ (510) 790-2296

ในการบริการกงสุลสัญจร สถานกงสุลใหญ่ฯ จะให้บริการ (1) หนังสือเดินทาง (2) บัตรประจำตัวประชาชน (3) นิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การรับรองลายมือชื่อ การทำหนังสือมอบอำนาจ การขอสูติบัตรไทย เป็นต้น และ (4) ให้คำปรึกษาด้านกงสุล

ผู้ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง จะต้องทำนัดหมายเพื่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ตรวจสอบเอกสารล่วงหน้าระบบนัดหมายจะเปิดบริการตั้งแต่วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป จนครบจำนวนที่จะให้บริการได้ ท่านสามารถทำนัดหมายได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ระบบนัดหมายออนไลน์ที่ www.thaiconsulatela.org (กดเลือกแบนเนอร์“นัดหมายทำหนังสือเดินทางที่กงสุลสัญจร” ด้านขวามือของหน้าเว็บไซต์ และกดเลือกสถานที่และวันเวลาที่ต้องการ)

โทรศัพท์ (323) 962-9574 อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำหรับบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและนิติกรณ์ และงานทะเบียนราษฎร์ไม่ต้องทำนัดหมาย

ท่านสามารถตรวจสอบเอกสาร ที่ต้องจัดเตรียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวประชาชน และนิติกรณ์และงานทะเบียนราษฎร์ได้ที่เว็บไซต์สถานกงสุลใหญ่ฯ (www.thaiconsulatela.org)หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ (323) 962-9574 รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่Facebook(Royal Thai Consulate – General, Los Angeles)และ Twitter (ThaiCGLA) 

นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ยังได้ฝากประชาสัมพันธ์โครงการดี ๆ ที่จัดขึ้นเพื่อคนไทยอเมริกันรุ่นใหม่ (2nd Generation Thai Americans)

1. โครงการเพื่อนมิตรไทยอเมริกัน (Thai American Freindship Project) - โอกาสดี ๆ ที่จะได้ทำงานอาสาสมัครสอนภาษาอังกฤษที่ไทย พร้อมเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับประเทศไทย เพื่อร่วมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐฯ

www.thaiconsulatela.org/TAFP.html

2. โครงการผู้นำเยาวชนไทยอเมริกัน (Thai American Leadership Project) - โอกาสสำคัญที่จะได้ฝึกงานกับสถานกงสุลใหญ่ฯ และนักการเมืองท้องถิ่นของสหรัฐฯ รวมทั้งเรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนไทยในสหรัฐฯ

www.thaiconsulatela.org/TALP.html

ฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 15 มีนาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 323-9629574 ต่อ 227